Келтите на Балканския полуостров, IV—I в. пр.н.е.

 

Мечислав Домарадски

 

 

Наука и изкуство, София, 1984

 

[[ Липсват страници 143-144 и 158-159 ]]

 

Съдържание

В .djvu формат (5.2 Мб) Карти

Образци

       Увод
 

I. Келти, гали, галати

   Прародината на келтите и тяхната експанзия

   Име, език и племенно разделение

   Периодизация на латенската култура

   Материална култура  ( Градоустройство и селищна система  —  Земеделие и скотовъдство  —  Металообработване и занаяти  —  Търговия  —  Произведения на келтските занаяти )

   Човек и общество  ( Външен облик и облекло на келтите  —  Структура на келтското общество  —  Вярвания и религия  —  Изкуство )

 

II. Келтите на Балканския полуостров

   Келтските нашествия през IV в. пр.н.е.

   Голямото келтско нашествие

   Келтското царство със столица Тиле

   Галатите в южните части на Балканския полуостров през III и II в. пр.н.е.

   Скордиски  ( Селища и некрополи  —  Материална култура  —  Обществена структура и духовна култура  —  Територията, обитавана от скордиските )

   Бастарни

 

III. Латенски паметници и латенски влияния в Тракия от IV до I в. пр.н.е.

   ( Сердите
     Фибули — Торкви — Гривни — Колани-верижки — Въоръжението — Мечове — Бойни ножове — Върхове за копия — Щит и метални апликации към него — ... — Юзди — Шпори — Апликации на бойни колесници — Керамика — „Келтски” култови фигурки )

 

  Заключение

 

Литература ( Хронология на латенската култура; Прародина и експанзия на келтите; Обобщителни трудове за келтската култура; Лингвистика и келтска литература; Градоустройство и селищна мрежа; Материали от симпозиуми за латенските опида; Икономика; ... Келтското царство със столица в Тиле; Галатите в южните части на Балканския полуостров; Скордиски; Келтите в североизточна Тракия — Бастарни; Латенски паметници и влияния в Тракия )

 

Избрани извори за присъствието на келтските народи в Тракия  ( Филарх, Полибий, Псевдоскимнос, Тит Ливий, Овидий, Диодор, Страбон, Сенека, Помпей Трог, Мемнон, Плиний, Тацит, Флор, Ариан, Павзаний, Апиан, Клавдий Птолемей, Полиен, Атеней, Дион Касий, Солин, Амиан Марцелин, Стефан Византийски, Прокопий )

 

Някои по-важни дати от историята на келтските народи

 

[Back to Main Page]