|| Macedonia - books in BG, RU ||  || Macedonia - books in EN, DE, FR ||  || MSI - Sofia ||  || Newspaper 'Makedonija' ||
|| Galleries ||  || Video ||
|| Sister sites ||  || Links ||  || Тechnical ||

КРАЕЗНАНИЕ

 
[ Спомени ]
[ Езикознание ]
[ Етнография ]
[ История ]
[ Статии ]
[ "Участниците говорят" ]

[ Литература ]
[ Краезнание ]
[ Нови книги ]
[ Памфлети ]
[ Новопостъпили.. ]

 
 • Високите планини на Република Македония. Пътеводител

 • Евгений Динчев, Петър Атанасов  (1998)
   
 • Водич по планинарските домови во Македонија

 • Владо Стаменков  (1987)
   
 • Кратко историко-географско описание на градовете Охрид и Струга

 • Кузман Шапкарев  (1901)
   
 • Мадаро-могилското плато

 • Карел Шкорпил  (1932)
   
 • Нишавските българи

 • Стоян Райчевски  (2004)
   
 • Оданост Срба Нишављана вери и традицији

 • Борислава Лилић  (1998)
   
 • Эхо

 • Александр Амфитеатров  (1913)
   
 • Славянское горе

 • Александр Амфитеатров  (1912)
   
 • Балканские впечатления. В моих скитаниях

 • Александр Амфитеатров  (1903)
   
 • Балканские впечатления. Страна раздора

 • Александр Амфитеатров  (1903)
 • Письма из Болгарии в 1877 г.

 • Евгений Утин  (1879)
   
 • Писма за Сьрбия

 • Тодор Икономов  (1883)
   
 • На стыке Азии и Европы (очерки о Турции и турках)

 • Дмитрий Еремеев  (1980)
   
 • Стефан Герлах. Дневник на едно пътуване до Османската порта в Цариград

 • Мария Киселинчева (прев.)  (1976)
   
 • Евлия Челеби. Пътепис

 • Страшимир Димитров (прев.)  (1972)
   
 • Областта Меглен в Македония. Историко-етнографски преглед и народностни борби

 • Кирил Младенов   (1936)
   
 • Принос за изучване на Разлога и по-частно с. Баня (Разложка)

 • свещеник Иван п. Панайотов Асянчин   (1915)
   
 • Книга за мияците (историко-географски очерк)

 • Георги Трайчев  (1941)
   
 • Гр. Дойран (Полянин, Пулин) и живота ни там при турското владичество до 1912 г. (Спомени)

 • Борис Д. Янишлиев  (1934)
   
 • Дойран. Разцветът и гибелта на един град

 • Кирил Хаджидинев  (1960)
   
 • Град Дебър и неговото основаване

 • Ст. Стаматов  (1938)
   
 • Град Вратца  (СБНУ, кн. XX)

 • Иордан Георгиев  (1903)
   
 • Джеладин-бей (Принос към историята на гр. Охрид)  (СБНУ, кн. XIV)

 • Ефтим Спространов  (1897)
   
 • Тетовските паши  (СБНУ, кн. XI)

 • Г. Тосков  (1894)
   
 • Из историята на град Лом  (СБНУ, кн. XI)

 • Димитър Маринов  (1894)
   
 • Краището Бабек в Родопските планини  (СБНУ, кн. IX)

 • Христо П. Константинов  (1893)
   
 • Великденска расходка по Поленинско  (СБНУ, кн. IX)

 • * * * (Васил Кънчов)  (1893)
   
 • Каледжидере. Историко-географско, демографско, стопанско и културно изследване

 • Георги Згрипаров  (1969)
   
 • Село Габрово, Ксантийско

 • Петър Коруев  (1984)
   
 • Пътеводител Беласица

 • Т. Благоев  (1925)  [ любезно предоставена от  Тодор Тараков и Самоковецо ]
   
 • Из живота на тракиеца Георги Н. Георгов /Овчаров/. Село Курудере, Бунархисарско

 • Христо Трендафилов  (неиздадена)
   
 • Пиротският окръг и неговото населениеПиротски народни песни. Записалъ С. Вацовъ (1885)

 • Симеон Христов  (1894)
   
 • Руски пътеписи за българските земи XVII-XIX в.

 • съст. Маргарита Кожухарова  (1986)
   
 • Френски пътеписи за Балканите, XIX в.

 • съст. Бистра Цветкова  (1981)
   
 • Тъмраш

 • Ангел Вълчев  (1973)
   
 • Из Беломорската равнина. Пътни бележки и впечатления  (текст + .pdf файл)

 • Стою Н. Шишков  (1907)   [любезно предоставено от Боян Добрев]
   
 • „Устово”, Ахъчелебийски окръг  (текст + .pdf файл)

 • Стою Н. Шишков  (1885)
   
 • Страници за историческото развитие на село Бов

 • Илия Петков  (1981-82)
   
 • Асеновград в миналото. Исторически очерк

 • Николай Хайтов  (1983)
   
 • Миналото на Яврово, Девин, Манастир

 • Николай Хайтов (Славчо Дичев, съавтор)  (1985)
   
 • Село Мечка, Русенски окръг. История от древни времена до 1944 година

 • Ангел Ангелов  (1968?)  [любезно предоставена от Калоян]
   
 • Спомени за Башклисе

 • фондация "Башклисе"  (2003)
   
 • Село Зарово, Солунско. Историко-фолклорно и езиковедско изследване

 • Антон Попстоилов  (1979)  [любезно предоставено от Даниела Кутова]
   
 • Сачанли. Историческо и етнографско проучване  (за контакт: Емилия Славкова, тел. ++359 2 8665305)

 • Д-р Илия Славков, Боряна Димитрова  (1989)   [любезно предоставено от Георги Илиев]
   
 • Ениджия – една България, останала в миналото  (контакт за покупка на книгата:  Ирина Людмилова Симеонова, тел. 037972221; цена 4 лв.)

 • Симеон Лазаров Стойков  (2002)   [любезно предоставено от Георги Илиев]
   
 • Пирин-планина

 • Лазар Томов  (1927?)
   
 • Българите през XVI век. По документи от наши и чужди архиви

 • Елена Грозданова, Стефан Андреев  (1986)
   
 • История на с. Елена, Харманлийска околия

 • Александър Попов  (1935)
   
 • Харманли. Градът край Извора на белоногата

 • Кирил Динков  (1985)
   
 • Пътуване по долините на Струма, Места и Брегалница. Битолско, Преспа и Охридско

 • Васил Кънчов  (1891, 1894-1896)
   
 • Град Скопие. Бележки за неговото настояще и минало  —  Сегашното и недaвното минало на град Велес

 • Васил Кънчов  (1896, 1892)
   
 • Вълчедръм – докосване до миналото

 • Йордан Перчинков  (2001)  [любезно предоставенa от Анастасия Побошкова
   
 • По възраждането в град Охрид
 • Същата книга в .jpg формат:  Сборник за Народни Умотворения, Наука и Книжнина, книга XIII, София, 1896
  Евтим Спространов  (1896)  [любезно предоставени от Черньо Пеев]
   
 • Мариово

 • Георги Трайчев
   
 • Погърчването на българите в Лъгадинско. Спомени от Македония

 • Н. Сурин
   
 • Град Велес. Учебното дело и революционните борби

 • Христо Чучков  (1929)
   
 • Град Фердинанд  (антропографски проучвания)

 • Стоян Марков (1944)   (.pdf документ)  [любезно предоставен от Емил Петров]