Písně makedonské

Ludvík Kuba

 

 

Slovanstvo ve svých zpěvech. Sborník písní všech slovanských národů s původními texty a českými překlady

Kniha XIV.

 

Díl V. PISNE JI HO SLOVANSKÉ / Пѣсни на Южнитѣ Славяни

Část VIII. PÍSNĚ MAKEDONSKÉ / Македонски пѣсни

 

 

Ludvík Kuba 

Přeložil Jan Hudec

 

S úplnými původními texty a českými překlady Jana Hudce. Zpěv a klavír

 

Praha 1928

Vlastním nákladem. V Komisi

Hudební Matice Umělecké Besedy 1928

 

London: J. & W. Chester Ltd.

Paris: Max Eschig & Cie

Leipzig: Breitkopf & Härtel

 

Vydáno štědrým přispěním pana presidenta T. G. MASARYKA

 

Ryla a tiskla Průmyslová Tiskárna Praha VII., Dobrovského ulice 29.

 

СЪДЪРЖАНИЕ. — OBSAH.

 

Číslo: Strana:

 

1. Разплакала ce вдовица. — Razplakala se vdovica. — Plakala vdova v žalu svém 9

2. Дафинка платно бѣлѣше. — Dafinka plátno beleše. — Dafinka plátno bílila 12

3. Оръ, дѣвойче бугарче! — Or, devojče bugarče! — Oj, děvenko bulharská! 14

4. Дѣвойка e зеленъ боръ садила. — Devojka je zelen bor sadila. — Zasadila dívka borovici 16

5. Хайде, сълнце зайде. — Hajde, s'lnce zajde. — Ajta, slunce zašlo 18

6. Иди да ѝ викашъ, мамо! — Idi da ji vikaš, mamo! — Jdi a zavolej je, matko! 21

7. Марийо, дилберъ мори, Марийо! — Marijo, dilber mori, Marijo! — Marie, krásná, bože, Marie! 23

8. Биляна платно бѣлѣше. — Biljana plátno beleše. — Biljana plátno bílila 26

9. Дѣвойче тенко, високо! — Devojče tenko, visoko! — Děvčátko štíhlé, vysoké! 28

10. Дафино, вино, хей! — Dafino, vino, hej! — Dafino, víno, hej! 30

11. Сошила ми майка елече! — Sošila mi majka eleče! — Ušila mi matka živůtek! 32

12. Димчета съ низамъ писале. — Dimčeta s nizam pisale. — Na vojnu Dimča odvedli 34

13. Дал' си точила?— Dal'si točila? — Zdas natočila? 48

14. Ми киниса Кате. — Mi kinisa kate. — Vyšla sobě Káta 41

15. Одъ кога ce e зора зазорила. — Od koga se je zora zazorila. — Sotvaže zora vzešla v šeru jitřním 44

16. Боленъ ми лежитъ младъ Стоянъ. — Bolen mi ležit mlad Stojan. — Nemocen leží náš Stojan 46

17. Каде ce чудо станало ? — Kade se čudo stanalo? — Kde pak se ten div přihodil? 48

18. He плачи, мала моме, не плачи! — Ne pláči, mala mome, ne placi! — Nežaluj, děvo mladá, nežaluj! 50

19. Одитъ моме за вода. — Odit mome za voda. — Vzalo děvče na vodu 52

20. Леле, Яно! леле, мила кьерко! — Lele, Jano! lele, mila kjerko! — Ouvé, Jáno! ouvé, milá dcerko! 54

21. Да клаеме ушче едно! — Da klajeme ušče edno! — Dejme k jedné ještě jednu! 57

22. Пиле пѣе по море. — Pile peje po more. — Ptáče pěje na moři 60

23. Пѣтлитѣ пеятъ. — Petlite pejat. — Kohouti pějí 62

24. Черешна ce одъ коренъ корнѣше. — Cerešna se od kořen korneše. — Třešinka se u kořene dělí 64

25. Ал' не ти e жалъ, бре ? — Al' ne ti je žal, bre? — Což ti není líto? 67

26. Жали, горо, жали, сестро! — Žali, goro, žali, sestro! — Plačme, horo, plačme, sestro! 69

27. Чернѣй, горо, чернѣй, сестро! — Černej, goro, černej, sestro! — Mrač se horo, mrač se sestro! 71

28. Армасалъ ce зайкутъ, дѣ! — Armasal se zajkut, de! — Zajíc se zasnoubil, hej! 72

29. До три ми пушки пукнале. — Do tri mi puški puknale. — Troje vám pušky zahoukly 74

30. Айде, брала мома. — Ajde, brala moma. — Hele, brala dívka 75

31. Планино, Пиринъ-планино! — Planino, Pirin-planino! — Pirine, horo vysoká! 78

 

 

PŘEHLED DOSUD VYDANÉHO DÍLA (u rozebraných částí není cen).

 

Písně české.

Písně moravské a slezské.

Písně slovenské.

Písně polské.

Písně lužické.

Písně maloruské - - - - 30 Kč

Písně velkoruské a běloruské - - - 30 Kč

Písně slovinské - - - - - - - - 15 Kč

Písně charvatské - - - - - - - 10 Kč

Písně černohorské - - - - - - - 10 Kč

Písně dalmatské - - - - - - - - 10 Kč

Písně srbské 2 království - - - - - 24 Kč

Písně bosensko-hercegovské - - - - 50 Kč

Písně ze Starého Srbska - - - - - 25 Kč

Písně makedonské - - - - - - - 30 Kč

 

Ještě letos vyjdou písně bulharské.

 

[Back to Index]