Slovanstvo ve svých zpěvech

Sborník písní všech slovanských národů s původními texty a českými překlady.  Kniha XIV.

 

 

Díl V. Písně jihoslovanské  /  Пѣсни на Южнитѣ Славяни
Část VIII. Písně makedonské  /  Македонски пѣсни

 

Ludvík Kuba. Přeložil Jan Hudec

 

Hudební Matice Umělecké Besedy, Praha 1928

Vydáno štědrým přispěním pana presidenta T. G. MASARYKA

 

Scans (55.6 Mb) by the "Strumski" librabry

Съдържание / Obsah

        Předmluva  —  Nejnutnější poznámky jazykové

  1. Разплакала ce вдовица — Plakala vdova v žalu svém

  2. Дафинка платно бѣлѣше — Dafinka plátno bílila

  3. Оръ, дѣвойче бугарче! — Oj, děvenko bulharská!

  4. Дѣвойка e зеленъ боръ садила — Zasadila dívka borovici

  5. Хайде, сълнце зайде — Ajta, slunce zašlo

  6. Иди да ѝ викашъ, мамо! — Jdi a zavolej je, matko!

  7. Марийо, дилберъ мори, Марийо! — Marie, krásná, bože, Marie!

  8. Биляна платно бѣлѣше — Biljana plátno bílila

  9. Дѣвойче тенко, високо! — Děvčátko štíhlé, vysoké!

10. Дафино, вино, хей! — Dafino, víno, hej!

11. Сошила ми майка елече! — Ušila mi matka živůtek!

12. Димчета съ низамъ писале — Na vojnu Dimča odvedli

13. Дал' си точила? — Zdas natočila?

14. Ми киниса Кате — Vyšla sobě Káta

15. Одъ кога ce e зора зазорила — Sotvaže zora vzešla v šeru jitřním

16. Боленъ ми лежитъ младъ Стоянъ — Nemocen leží náš Stojan

17. Каде ce чудо станало? — Kde pak se ten div přihodil?

18. He плачи, мала моме, не плачи! — Nežaluj, děvo mladá, nežaluj!

19. Одитъ моме за вода — Vzalo děvče na vodu

20. Леле, Яно! леле, мила кьерко! — Ouvé, Jáno! ouvé, milá dcerko!

21. Да клаеме ушче едно! — Dejme k jedné ještě jednu!

22. Пиле пѣе по море — Ptáče pěje na moři

23. Пѣтлитѣ пеятъ — Kohouti pějí

24. Черешна ce одъ коренъ корнѣше — Třešinka se u kořene dělí

25. Ал' не ти e жалъ, бре? — Což ti není líto?

26. Жали, горо, жали, сестро! — Plačme, horo, plačme, sestro!

27. Чернѣй, горо, чернѣй, сестро! — Mrač se horo, mrač se sestro!

28. Армасалъ ce зайкутъ, дѣ! — Zajíc se zasnoubil, hej!

29. До три ми пушки пукнале — Troje vám pušky zahoukly

30. Айде, брала мома — Hele, brala dívka

31. Планино, Пиринъ-планино! — Pirine, horo vysoká!

 

[Back to Main Page]