Ctění o Makedonii:

Cesty a studie z roků 1925—1917

 

Ludvík Kuba

 

Nakladatelství: Družstevní Práce, Praha 1932

Edice: Orbis pictus

 

 

Сканове в .pdf формат (30.1 Мб), дело на www.strumski.org

Английски превод на книгата от 1981 г.

 

Obsah

Seznam obrázků

1. V Ochridu a okolo

První písnička    V Ochridu    Ochridské jezero    Činar Džema Brdjanina    Požár ve Struze    Z Ochridu do Bitolje    Prespanské jezero

 

2. Z domoviny Králevice Marka

Přilep, rodiště Králevice Marka    Markov Grad    Na Treskavci

 

3. Z krajů „pečalbarských"

Výlet do Smiljeva    Vzhůru do Galičníka!    Galičník

 

4. Týden svateb v Galičníku

Petrov den    Svatby se počínají    Rodičům naposled pro vodu    Pro nevěstu    O svatbě a po svatbě

 

5. Vardarské črty

Sporné pásmo    Skoplje    Pazarný den - týdenní trh    Pouť u sv. Archanděla    Skopská Černá Hora    V oblasti monastýrů

 

6. Z přírody

Koníček    Buvol    Mezi orly a osly

 

7. V práci

Písničky    Cesty mohou býti rozličné    Malířské stesky-plesky

 

8. Různé

Mýdlo a ručník    Makedonie a - Nováci    Makedonie

 

[Back to Main Page]