Български приказки и вярвания

Кузман Шапкарев

 

ОБЩА СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА ПРИКАЗКИТЕ ПО АЗБУЧЕН РЕД  [1]

 

 

Арсланот и глушецот (от Кич.), № 140, кн. VIII, стр. 258.

 

Бабата, дедото, пульчето и мачурокот (от Деб.), № 4, кн. VIII, стр. 14. Срав. пр. № 30.

 

Баба и мнука, или леността носит гладос (Охр.), № 33, кн. VIII, стр. 55. Срав. М. С. III, 149.

 

Байо и мома (Охр.), № 29, кн. VIII, стр. 49.

 

Беднийот старец и децата му (Искрец.), № 259, кн. IX, стр. 436, виж пр. № 137.

 

(за) Бийолот (Охр.), № 42, кн. VIII, стр. 60.

 

Богатото момче со едно око и попоата керка (Прилеп), № 250, кн. IX, стр. 414.

 

Богатската керка, омажена за арапот слуга (Кич.), № 138, кн. VIII, стр. 256. Виж № 107 и др.

 

Божята промисъл (Враца), № 237, кн. IX, стр. 382. Виж М. С. I, 109; II, 195; IV, 129, 130; VII, 165.

 

Божието провидение (Охр.), № 109, кн. VIII, стр. 180. Виж пр. № 257. Срав. М. С. V, 153.

 

(за) Болен Дойчина (Битол.), № 161, кн. IX, стр. 299. Виж пес. № 392 и 481; Мил., № 88, 154, 155.

 

Брат брата не ранит и пр. — Два брата (Кич.), № 127, кн. VIII, стр. 231. Виж пес. № 564, 600, 859.

 

(за) Бубальките (Охр.), № 25, кн. VIII, стр. 42.

 

Бърборливата жена и умната баба (Охр.), № 32, кн. VIII, стр. 54.

 

Бързий (?) дограмаджия (Ст. Заг.), № 236, кн. IX, стр. 381.

 

 

1. Заглавията тук са дадени по първото издание. Те не съвпадат винаги напълно със заглавията в текста. Променени са само страниците според настоящото издание. (Бел. ред.)

 

603

 

 

Вампирката баба (Дорян.), № 228, кн. IX, стр. 372.

 

Влахот и врагот (Охр.), № 74, кн. VIII, стр. 100. Сравни М. С. II, 186; III, 202.

 

Возгорденийот постник и праведнийот водейнчар (Охр.), № 86, кн. VIII, стр. 114.

 

Волкот кмет (Гопеш.), № 279, кн. IX, стр. 497. Срав. М. С. V, 188; VI, 141, 144.

 

Волкот създаден от дяолот (Охр.), № 35, кн. VIII, стр. 57.

 

Врабчето (Битол.), № 158, кн. IX, стр. 297. М. С. II, 215.

 

Врабчето и други животни и стихии (Лер.), № 178, кн. IХ, стр. 313.

 

Гяолот даскал (Кичев.), № 141, кн. VIII, стр. 259. Виж № 179, 204, 262. С. П. С. XIV, 316. М. С. I, 103; II, 179, 186; VI, 105,

 

Глупавите винари Стеблевци (Дебърс.), № 18, кн. VIII, стр. 37.

 

(за) Глуфчето и пастармата (Леринс.), № 190, кн. IX, стр. 331.

 

Господи брани от женска беля (Охр.), № 51, кн. VIII, стр. 67, Срав. М. С. II, 201; VI, 124.

 

Господ, момчето и св. Михаил (Гопеш.), № 275, кн. IX, стр. 481.

 

Гостолюбецот и гощаваните (Охр.), № 82, кн. VIII, стр. 109.

 

Грешната жена (Враца), № 238, кн. IX, стр. 383. Срав. М. С. IV, 129, 130.

 

(за) Гърмежот и трескайцата (Охр.), № 37, кн. VIII, стр. 58.

 

Два брата и майка им; по-малийот измекяр у попот (Дебърс.), № 12, кн. VIII, стр. 28. Виж № 31, 209. Срав. М. С. I, 140; III, 239.

 

Два брата или праина до краина (Охр.), № 53, кн. VIII, стр. 70. Виж № 174, 260. Срав. М. С. III, 159.

 

Два брата скарани и майка им (Охр.), № 59, кн. VIII, стр. 82. Виж № 208.

 

Два брата сираци и дедо господ (Гевгел.), № 198, кн. IX, стр. 340. Виж № 89, 90 и др.

 

Двата брата [*] (Искр.), № 260, кн. IX, стр. 440. Срав. М. С. III, 224.

 

Двата брата, еднийот умен, а другийот недугав (Охр.), № 31, кн. VIII, стр. 52. Виж № 12 и др.

 

Дваицата гюпци (Битол.), № 171, кн. IX, стр. 309. Срав. М. С. VII, 181.

 

Двайцата приятели и пр. (Охр.), № 65, кн. VIII, стр. 91.

 

Двайца харамии, стрико и мнук (Охр.), № 247, кн. IX, стр. 404.

 

 

*. В текста «Тримата братя» (бел. ред.)

 

604

 

 

Двете моми (Кукуш.), № 217, кн. IX, стр. 362.

 

Двуица брата скарани (Кукуш.), № 208, кн. IX, стр. 351. Виж № 59.

 

Деветте бракя и ламята сестра (Дебърс.), № 1, кн. VIII, стр. 11. Виж № 6, 8, 126, 245. Срав. М. С. IV, 123.

 

Девет братя и една сестра (Лер.), № 180, кн. IX, стр. 315. Виж № 114 и пр.

 

Девойка престорена на юнак (Охр.), № 96, кн. VIII, стр. 147.

 

Дедо господ и майсторот (Охр.), № 85, кн. VIII, стр. 114. Срав. М. С. III, 182.

 

Дедо господ и люгето по земята (Охр.), № 89, кн. VIII, стр. 120. Виж № 90, 198, 225. Срав. М. С. I, 116; V, 155; VII, 167.

 

Дедо Господ во бугарската земя (Охр.), № 90, кн. VIII, стр. 124. Виж № 89 и пр.

 

Детето и царската щерка (Солунс.), № 205, кн. IX, стр. 347. Виж № 1, 6, 8 и пр. и пес. № 19. Срав. М. С. III, 231.

 

Детето, що не знаело страх (Охр.), № 248, кн. IX, стр. 410. Виж № 122.

 

Детето и мечката (Круш. прев.), № 280, кн. IX, стр. 500. Виж № 61.

 

(за) Дзвездата губи-керван (Охр.), № 40, кн. VIII. стр. 59.

 

Дяолот приятель (Ст. Заг.), № 234, кн. IX, стр. 378. Виж № 264.

 

Дяолот даскал (Леринс.), № 179, кн. IX, стр. 314. Виж № 141 а др.

 

Дяволот и ученикот му (Солунс.), № 204, кн. IX, стр. 346. Виж № 141 и пр.

 

Добродушнийот новопокърстен и пр. (Охр.), № 72, кн. VIII, стр. 98.

 

Доброто никой пат не гинит (Кич.), № 123 кн. 8, стр. № 221. Виж № 101 и пр.

 

Дърварчето и животните (Охр.), № 101, кн. VIII, стр. 158. Виж № 123, 165, 227.

 

Евреин приятель (Литак.), № 290, кн. IX, стр. 525. Виж № 137 и пр.

 

Евреин приятель (Кич.), № 137, кн. VIII, стр. 253. Виж № 259, 290.

 

Егюптинот цар и егюпката царица (Охр.), № 63, кн. VIII, стр. 88.

 

Еден, що не знаел каков е страх (Охр.), № 122, кн. VIII, стр. 219. Виж № 248. Срав. М. С. V, 134.

 

605

 

 

Еден евреин приятель (Гопеш. прев.), № 278, кн. IX, стр. 471.

 

Един старец и една баба (Круш.), № 282, кн. IX, стр. 504. Виж № 164.

 

Един старец и трите му дщерки (Круш.), № 283, кн. IX, стр. 506.

 

Една сестра мегю девет братя (Охр.), № 114, кн. VIII, стр. 190. Виж № 102, 180.

 

(за) Една чупа, щоя клале жива в гроб (Битол.), № 162, кн. IX. стр. 300.

 

Жаба-дете (Велес.), № 157, кн. VIII, стр. 291. Срав. М. С. VII, 177.

 

(за) Жената и питачо (Лерин.), № 186, кн. IX, стр. 328. Виж № 206. Срав. М. С. II, 201.

 

Женска хитрост (Прил.), № 251, кн. IX, стр. 416.

 

Женските хитрости (Охр.), № 77, кн. VIII, с. 104.

 

Женско лукавство (Прил.), № 254, кн. IX, с. 425.

 

Завистта заслепява човека и до братоубийство и пр. (Охр.), № 102, кн. VIII, с. 162. Виж № 114, 180. Пуш. I, 395. Срав. М. С. 111, 228.

 

Завистта и силата на страхот (Кич.), № 145, кн. VIII, стр. 264.

 

(за) Земява (Охр.), № 36, кн. VIII, стр. 58.

 

Змей и ламия (Скоп.), № 258, кн. IX, стр. 435. Срав. М. С. IV. 112, 113, 114.

 

Змеовски зет, що нашол пари во ханот (Охр.), № 117, кн. VIII. стр. 197.

 

Змията и гробот (Кич.), № 134, кн. VIII, стр. 246. Виж № 183.

 

Змията и овчарот (Кич.), № 135, кн. VIII, стр. 247. Виж № 168, 182, 229. Срав. М. С. IV, 186.

 

Змия чедо (Костурс.), № 192, кн. IX, стр. 333.

 

Изгубената царица и изнахожданието и от сина йе (Велес.), № 155, кн. VIII, стр. 285. Виж пес. за Троянс. легенд. № 19, Мил. 31. М. С. III, 220.

 

Йованчо и Марийка (Пирдопска), № 266, кн. IX, стр. 449.

 

Изпадналио търговец и детето му (Леринс.), № 181, кн. IX, стр. 316. Виж № 277. С. П. С. II, 156.

 

Изпъденото момче и самодивата (Вратц.), № 240, кн. IX, стр. 385. Виж № 116.

 

Касметот на чоека пак си е негов касмет (Кич.), № 132, кн. VIII, стр. 243.

 

(за) Кланьето на старите (Охр.), № 60, ки. VIII, стр. 84.

 

606

 

 

Кой украде сеното, той си имат муата на капата (Охр.), № 67, кн. VIII, стр. 93.

 

Конкале, попе, на дупкале (Охр.), № 79, кн. VIII, стр. 106.

 

Кьосето водейнчар и хитрото дете (Охр.), № 255, кн. IX, стр. 429.

 

Кочеджията и селанинот (Битол.), № 160, кн. IX, стр. 298.

 

Крайната простота (Охр.), № 55, кн. VIII, стр. 76. Виж № 54 и пр.

 

Крайната простота (Охр.), № 56, кн. VIII, стр. 77. Виж № 54 и пр.

 

Красноречивий калугер (Ст. Заг.), № 233, кн. IX, стр. 377.

 

Кумоа слама (Охр.), № 26, кн. VIII, стр. 43.

 

Куцото петле (Охр.), № 30, кн. VIII, стр. 50. Виж № 4.

 

(за) Кучинята (Прил.), № 146, кн. VIII, стр. 266. Виж № 147.

 

(пак за) Кучинята (Прил.), № 147, кн. VIII, стр. 267. Виж № 146.

 

Ламя и тройца юнаци (Дебърс.), № 11, кн. VIII, стр. 27.

 

Ленго, ленивото дете (Охр.), № 105, кн. VIII, стр. 171.

 

Ленивата жена (Кук.), № 210, кн. IX, стр. 355. Виж № 211.

 

Ленивата жена (Кук.), № 211, кн. IX, стр. 355. Виж № 210. Срав. М. С. I, 121.

 

Ленивийот чоек и жена му (Битол.), № 170, кн. IX, стр. 308. Виж № 224.

 

Ленивийот чоек и овчарот (Дорян.), № 224, кн. IX, стр. 368.

 

(за) Лилякот (Охр.), № 38, кн. VIII, стр. 58.

 

Лисицата и кьосето (Дебърс.), № 2, кн. VIII, стр. 12.

 

Лисицата и волкот или лисичината хитрос и волчеата глупост (Охр.), № 34, кн. VIII, стр. 56. Срав. М. С. III, 201.

 

Лисица, мечка, орач и ловач (Леринс.), № 176, кн. IX, стр. 312. Виж № 177. Срав. М. С. VII, 190.

 

Лисицата, бишката, мечката и заецот (Гевгел.), № 196, кн. IX, стр. 338. Срав. М. С. VI, 139.

 

Лицемерната божевница (Охр.), № 57, кн. VIII, стр. 79.

 

Ловач, лисица и св. Никола (Дебър.), № 19, кн. VIII, стр. 37.

 

Ловач и самовила (Гевгел.), № 199, кн. IX, стр. 341.

 

Ложливийот юнак (Дебър.), № 9, кн. VIII, стр. 24. Виж № 94, 220, 221, 223.

 

Лошата жена — по-зла и от лута змия (Кичав.), № 133, кн. VIII,. стр. 244. Срав. М. С. III, 187.

 

Лошата снаа (Охр.), № 100, кн. VIII, стр. 156.

 

607

 

 

Лошийот цар и мнимий му министр (превод.), № 288, кн. IX, стр. 522. Виж № 214.

 

Лъжливийт юнак (Дорян.), № 221, кн. IX, стр. 366. Виж № 9 и пр.

 

Лъжливийот юнак (Дор.), № 223, кн. IX, стр. 367. Вж. № 9.

 

Лъжливото здравье (Охр.), № 98, кн. VIII, стр. 153.

 

Лъжливото приятелство (Кук.), № 219, кн. IX, стр. 363.

 

Лъжовнийот юнак (Охр.), № 94, кн. VIII, стр. 139. Виж № 9 и пр.

 

Магарето, бравот, заецот и пр. (Гевгел.), № 197, кн. IX, стр. 338. Виж № 27.

 

Майка вдойца и нейзините двайца синой (Охр.), № 110, кн. VIII, стр. 185.

 

Майка и синовето ѝ (Кук.), № 209, кн. IX, стр. 352. Виж № 12 и пр.

 

Майка, син и невеста (Леринс.), № 187, кн. IX, стр. 328.

 

Маймунот и крадецот (Прил.), № 150, кн. VIII, стр. 273.

 

Мара Пепелешка се чинит царица (Охр.), № 28, кн. VIII, стр. 46.

 

Мечка и дете (Охр.), № 61, кн. VIII, стр. 86. Виж № 280.

 

Мож и жена и тиквата (Дебър.), № 10, кн. VIII, стр. 26.

 

Мома Тентелина и волци (Охр.), № 103, кн. VIII, стр. 165.

 

Момата и караконджолот (Кук.), № 215, кн. IX, стр. 360. Виж № 116 и пр. Срав. М. С. III, 150; IV, 125; V, 142; VII, 158.

 

Момчето и царската керка (Струг.), № 274, кн. IX, стр. 473.

 

Мързеливийот чоек (Кич.), № 143, кн. VIII, стр. 262.

 

Мъртов Костадин (Круш. прев.), № 285, кн. IX, стр. 514. Виж № 189.

 

Мъшчаа и пашчерица (Охр.), № 116, кн. VIII, стр. 195. Виж № 215, 230, 231, 240. С. П. С. П., 158. М. С. III, 186.

 

Мъшчаа и пашчерица (Самок.), № 231, кн. IX, стр. 375. Виж № 116.

 

Наръчниците (Охр.), № Ю7, кн. VIII, стр. 175. Виж № 131, 138, 195. Мил. п. № 17.

 

Наръчниците (Гевгел.), № 195, кн. IX, стр. 337. Виж № 107 и пр. Срав. М. С. VI, 110; VII, 154.

 

Невеста, тройцата йе братя и пр. (Охр.), № 118, кн. VIII, стр. 200.

 

Невиннийот селянин и църквующите се (Охр.), № 83, кн. VIII, стр. 110. Срав. М. С. VII, 165.

 

Недосетливийот дървар (Охр.), № 71, кн. VIII, стр. 97.

 

608

 

 

Не презирай никого — тройцата братя — келешот (Охр.), № 92, кн. VIII, стр. 129. Виж № 136.

 

Несмислената жена и хитриа и мъж (Ст. Заг.), ,N9 235, кн. IX, стр. 380.

 

Неученийот поп (Охр.), № 49, кн. VIII, стр. 65. Виж № 66, 256. Срав. М. С. I, 120.

 

Неученийот поп (Охр.), № 66, кн. VIII, стр. 92. Виж № 49 и пр.

 

Нечестноста на една жена (Охр.), № 47, кн. VIII, стр. 61. Виж № 48.

 

Нечестноста на една жена (Охр.), № 48, кн. VIII, стр. 63. _ Виж № 47.

 

Обесеното теле (Охр.), № 21, кн. VIII, стр. 39.

 

Обогатенийот овчар (Охр.), № 23, кн. VIII, стр. 40.

 

Овчари и вълкоубиецот (Дебърс.), № 14, кн. VIII, стр. 35.

 

Овчарката царица и пр. (Кук.), № 212, кн. IX, стр. 356.

 

Овчарчето, змията и господ (Битол.), № 168, кн. IX, стр. 306. Виж № 135.

 

Овчар, змия и лисица (Кук.), № 216, кн. IX, стр. 361. Виж и № 128. Срав. М. С. III, 200.

 

Овчар и змия (Дорянс.), № 229, кн. IX, стр. 373. Виж № 135 и пр.

 

Овчарот и Христос (Круш. прев.), № 281, кн. IX, стр. 502.

 

(за) Отнадворите или злите духове (Охр.), № 44, кн. VIII, стр. 60. Виж № 258, 269, 270, 271.

 

Орач, мечка и лисица (Лер.), № 177, кн. IX, стр. 313. Виж № 176. Срав. М. С. VII, 190.

 

Орманджия и мечка (Дебърс.), № 16, кн. VIII, стр. 36.

 

Осмак глава (Охр.), № 22, кн. VIII, стр. 39.

 

От реченото несе избегуват (Кич.), № 131, кн. VIII, стр. 240. Виж № 107 и пр. Срав. М. С. VII, 175.

 

Пиралката невеста — самовила (Битол.), № 163, кн. IX, стр. 301.

 

Пияницата жена (Охр.), № 58, кн. VIII, стр. 81. Виж № 207.

 

Пияницата жена (Кук.), № 207, кн. IX, стр. 351. Виж № 58.

 

Пияницата поп (Ст. Загор.), № 232, кн. IX, стр. 376.

 

Пияницата става хекимин (Орхан.), № 241, кн. IX, стр. 387.

 

Попот, попадията, дъщеря им и харамиите (прев. Кр.). №287, кн. IX, стр. 518.

 

Попот и измекярот (Охр.), № 95, кн. VIII, стр. 142. Срав. М. С. VIII, 179.

 

609

 

 

Попот и харамията (Охр.), № 75, кн. VIII, стр. 101.

 

Попот клеветник (Охр.), № 120, кн. VIII, стр. 207. Виж № 7 и пр. и Р. Геновева.

 

Поп мори недоумрелите (Охр. Лит.), № 256, кн. IX, стр. 433. Виж № 49 и пр.

 

Попот, що сакал да земи дщерка си за жена (Круш. прев.), № 284, кн. IX, стр. 510. Виж № 167. Срав. М. С. VI, 164; VII, 208.

 

Правината и кривината (Битол.), № 174, кн. IX, стр. 311. Виж № 53 и пр.

 

Правосъдието и провидението божие (прев.), № 257, кн. IX, стр. 434. Виж № 109.

 

Праината е до краина и пр. (Кич.), № 124, кн. VIII, стр. 223. Виж № 115 и пр.

 

Превземаньето на Цариград и пр. (Охр.), № 272, кн. IX, стр. 469.

 

Пред да разбериш харно, не чини нищо (Охр.), № 52, кн. VIII, стр. 69.

 

Простийот чоек и кадията (Дебърс.), № 15, кн. VIII, стр. 35.

 

Прост и царски род (Кич.), № 44, кн. VIII, стр. 263.

 

Простотата на Стеблевци (Дебърс.), № 17, кн. VIII, стр. 36.

 

Просякот и сиромахот, (Сол.), № 206, кн. IX, стр. 349. Виж № 186.

 

Самовили (Скоп.), № 270, кн. IX, стр. 467. Виж № 44.

 

Само месо дома дошло (Охр.), № 27, кн. VIII, стр. 43. Виж № 197.

 

Свадбата на врабците (Леринс.), № 175, кн. IX, стр. 312.

 

Свекор, свекърва и снаа или крайната простота (Охр.), № 54, стр. 73. Виж № 55, 56, 188, 261. Срав. М. С. III, 188.

 

Св. Гьоргиоа кайгана скъпа е (Охр.), № 111, кн. VIII, стр. 186.

 

Св. Иля и сестри му (Охр.), № 113, кн. VIII, стр. 189.

 

Св. Наум и мечката, (Охр.), № 78, кн. VIII, стр. 105.

 

Селянинот, Христос, св. Петър и Арханг. Михаил (Охр.), № 112, кн. VIII, стр. 187. Виж № 276. Срав. М. С. II, 200; III, 175, 180; VII, 162.

 

Син и баща (Дяволот приятель) (Искрец.), № 264, кн. IX, стр. 446. Виж № 234.

 

Син и баща — милостинята (Искрец.), № 265, кн. IX, стр. 447. Виж № 93 и пр.

 

Син и майка (Битол.), № 165, кн. IX, стр. 302. Виж № 101 и пр.

 

(за) Синовете и флорините (Леринс.), № 184, кн. IX, стр. 322.

 

610

 

 

Сирачето дете и животните (Дор.), № 227, кн. IX, стр. 370. Виж № 101 и пр.

 

Сиромахийот и попот (Охр.), № 80, кн. VIII, стр. 106.

 

Сиромахийот голак етава царски зет (Кич.), № 129, кн. VIII, стр. 237.

 

Сиромах нахожда пари (Гевг.), № 200, кн. IX, стр. 341.

 

Сиромах и богатската дщерка (Гевг.), № 201, кн. IX, стр. 342. Срав. М. С. III, 230.

 

Сиромахийот со орлето и пр. (Прил.), № 253, кн. IX, стр. 421.

 

Сиромахот, щерка му и мъщахата (Самок.), № 230, кн. IX, стр. 374. Виж № 116 и пр.

 

Сиромахио човек, момчето му и дяволо учитель (Искрец.), № 262, кн. IX, стр. 442. Виж № 141 и пр.

 

Сиромашкото домочадие и И. Христос с майка си (Дорянс.), № 226, кн. IX, стр. 370.

 

Скържавийот цар и милозливийот царски син (Кичев.), № 142, кн. VIII, стр. 260. Виж № 93 и пр.

 

Слепийот цар и син му (Кичев.), № 125, кн. VIII, стр. 227.

 

Спахийскийот син и воскресналийот мъртоец (Охр.), № 93, кн. VIII, стр. 136. Виж № 142, 265. С. П. С. XIV, 317.

 

Старец и мечка (Битол.), № 159, кн. IX, стр. 297.

 

Старецът, синовете му и дъщерка му (Искрец.), № 263, кн. IX, стр. 444. Виж № 243.

 

Старците, баба Марта и Ризикот (Прил.), № 151, кн. VIII, стр. 275. Срав. М. С. VII, 155.

 

Старците що не раждаха чедо (прев. Круш.), № 277, кн. IX, стр. 486. Виж № 181.

 

Старче, койньче и цар (Дебърс.), № 5, кн. VIII, стр. 15.

 

Стии (Скоп.), № 271, кн. IX, стр. 468.

 

Страшливецот (Битол.), № 172, кн. IX, стр. 309.

 

Стрико и внук (Кичевс.), № 136, кн. VIII, стр. 249. Виж № 92 и пр.

 

(за) Слънцето и Месечината, (Охр.), № 41, кн. VIII, стр. 59.

 

Терзията лъжлив юнак (Кук.), № 220, кн. IX, стр.364. Виж № 9 и пр.

 

Тиквата и тополата (сол.), № 202, кн. IX, стр. 343.

 

(за) Толосомот (Охр.), № 43, кн. VIII, стр. 60.

 

Торбокрадецот обесен (Охр.), № 73, кн. VIII, стр. 99.

 

Трайко без глава (Прил.), № 149, кн. VIII, стр. 273.

 

611

 

 

Три косачи и попо (Костурс.), № 193, кн. IX, стр. 334. Срав. М. С. V, 163.

 

Тримата братя и дедо господ (Дорянс.), № 225, кн. IX, стр. 369. Виж № 89 и пр.

 

Три сестри и татко им, най-малата — царица (Дебърс.), № 3, кн. VIII, стр. 13.

 

Три сестри прельки (Охр.), № 115, кн. VIII, стр. 192. Виж № 124. Пуш. I, 354. М. С. I, 133.

 

Трите девойки трудни и царот (Охр.), № 24, кн. VIII, стр. 40.

 

Трите таткои насиети (Охр.), № 76, кн. VIII, стр. 101. Виж № 273.

 

Тройца борчлии (Охр.), № 108, кн. VIII, стр. 177.

 

Тройца бракя (Битол.), № 173, кн. IX, стр. 309.

 

Тройца бракя сираци; най-малийът убива халите (Орхан.), № 243, кн. IX, стр. 392. Виж № 263.

 

Тройца братя и косметот (Дебърс.), № 8, кн. VIII, стр. 22. Виж № 1 и пр.

 

Тримата братя и дефот (Сол.), № 203, кн. IX, стр. 344. Виж № 21Т Срав. М. С. V, 147.

 

Тройца бракя (Дебърс.), № 20, кн. VIII, стр. 38.

 

Тройца харамии и млада невеста (Охр.), № 106, кн. VIII, стр. 174.

 

Турчин побратим и пр. (Охр.), № 273, кн. IX, стр. 471. Виж № 76.

 

Умната девойка (Охр.), № 99, кн. VIII, стр. 153.

 

Умната жена (Искр.), № 261, кн. IX, стр. 441. Виж № 55, 56 и пр.

 

Умот е пари (Охр.), № 87, кн. VIII, стр. 116.

 

Умот и ризикот (Кичев.), № 130, кн. VIII, стр. 239.

 

Ученийот син и неученийот татко (Охр.), № 81, кн. VIII, стр. 108.

 

Ушче терзията не фърлил соль — къщна неуредност (Охр.), № 70, кн. VIII, стр. 95.

 

Харамията и манастирскийот момок (Охр.), № 62, кн. VIII, стр. 86.

 

Харамията и дуовниците (Охр.), № 84, кн. VIII, стр. 111.

 

Харамиите и старецот (Охр.), № 69, кн. VIII, стр. 94.

 

Хитър Петър (Прил.), № 148, кн. VIII, стр. 267. Срав. М. С. IV, 183.

 

Ходжа и хаджия или неверно приятелство (Деб.), № 7, кн. VIII, стр. 20. Виж № 120, 187.

 

612

 

 

Холерата (чумата) в едно село (прев. Круш.), № 286, кн. IX, стр. 517. Виж № 166.

 

(за) Xутот (Охр.), № 39, кн. VIII, стр. 59.

 

Цареа керка ламия (Кичев.), № 126, кн. VIII, стр. 229. Виж № 1 и пр.

 

Царската керка и ризикот (Прил.), № 152, стр. 277.

 

Цар и градинар (Прев.), № 289, кн. IX, стр. 523.

 

Цар и дете (Кук.), № 213, кн. IX, стр. 357. Виж № 97 и 203.

 

Цар и тайните му (Кук.), № 218, кн. IX, стр. 363.

 

Цар и тройцата му синове (Вел.), № 154, кн. VIII, стр. 282. М. С. III, 217.

 

Цар и умен човек (Кук.), № 214, кн. IX, стр. 359.

 

Царицата и керка ламия (Дебърс.), № 6, кн. VIII, стр. 17. Виж. № 1 и пр.

 

(за) Цар Констандиновийот гроб (Леринс.), № 182, кн. IX, стр. 319. Виж № 88 и 135.

 

Цар и царица и син му Екпанджирие (Костурс.), № 191, кн. IX, стр. 331. Виж № 13 и пр. Срав. М. С. II, 215.

 

Царскийот син посветен, (Охр.), № 91, кн. VIII, стр. 126.

 

Царскийот син и дяолот другар (Охр.), № 97, кн. VIII, стр. 149. Виж № 213, 244. Срав. М. С, III, 222.

 

Царскийот син или праината (Охр.), № 104, кн. VIII, стр. 169. Виж № 136, 213.

 

Царското посмъртче (Битол.), № 169, кн. IX, стр. 307.

 

Царските дъщери (Вратц.), № 239, кн. IX, стр. 384.

 

Царските деца (Пирд.), № 267, кн. IX, стр. 454.

 

Царската дъщеря чума или ламия (Орх.), № 245, кн. IX, стр. 399. Виж № 1 и пр.

 

Царския син и дявола другар (Орх.), № 244, кн. IX, стр. 396. Виж № 97 и пр.

 

Цар Траян (Вид.), № 246, кн. IX, стр. 404. Виж М. С. IV, 182, 185.

 

Царчето Соломон и евреинот (Охр.), № 64, кн. VIII, стр. 89.

 

Църна арапина, Султан Мурат (Вел.), № 153, кн. VIII, стр 280.

 

Чавка — царева невеста (Битол.), № 164, кн. IX, стр. 302. Виж № 282.

 

Човекоядецот и децата му (Охр.), № 119, кн. VIII, стр. 204. Срав. М. С. III, 212.

 

Човекот, кучето, волот и маймунот (Вод.), № 194, кн. IX, стр. 335.

 

613

 

 

Човекот, шчо му помогна на друг. . . (Прил.), № 249, кн. IX, стр. 413.

 

Човекот, шчо ядел десет сомуни (Прил.), № 252, кн. IX, стр. 420.

 

Чоекот и змията (Леринс.), № 183, кн. IX, стр. 321. Виж № 134.

 

(за) Чоеко и гърнето со парите (Леринс.), № 188, кн. IX, стр. 329. Виж № 56.

 

Чоекот, що търсеше праведен кум (Прев. Гопеш.), № 276, кн. IX, стр. 483. Виж № 112.

 

Чоечкото око е ненаситно (Охр.), № 88. кн. VIII, стр. 117. Виж № 182.

 

Чоекот немат вера (Кичев.), № 128, кн. VIII, стр. 234. Виж № 216, 242. Срав. М. С. III, 200.

 

Чоекот и арсланот (Кичев.), № 139, кн. VIII, стр. 257.

 

(за) Чоеко и капидано (Леринс.), № 185, кн. X, стр. 325.

 

(за) Чоечката непризнателност (Орх.), № 242, кн. IX, стр. 390. Виж № 128. Срав. М. С. IV, 174; V, 192.

 

Честната жена и нечесните три попои (Охр.), № 121, кн. VIII, стр. 215.

 

Чесната невеста (Охр.), № 50, кн. VIII, стр. 66. Виж Мил. пес № 16.

 

Чупата, що се омажила за умрено момче (Битол.), № 166, кн. IX, стр. 303. Виж № 286. Срав. М. С. III, 238.

 

Чупата, що сакал татко йе да я земит за жена (Бикол.), № 167, кн. IX, стр. 305. Виж № 284.

 

(за) Чупата и деветте бракя (Лер.), № 189, кн. IX, стр. 330. Виж № 285 и песн.

 

Шурбан зет и невестата му (Охр.), № 68, кн. VIII, стр. 93.

 

Ърсланьо, дзверовите, животните и човеко (Вел.), № 156, кн. VIII, стр. 289. Виж М. С. 213.

 

Юди (Скоп.), № 269, кн. IX, стр. 466. Виж № 45.

 

Юнашчината на царскийот син и на другарите му (Дебърс.), № 13, кн. VIII, стр. 29. Виж № 191. С. П. С. V, 116. М. С. II, 215.

 

(за) Йъди и пр. (Охр.), № 45, кн. VIII, стр. 61. Виж № 269.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]