Залезът на Първото българско царство

Пламен Павлов

 

Залезът на Първото българско царство

 

Пламен Павлов

 

Книгата се посвещава на 130-годишнината от основаването на Българската академия на науките

 

ЕООД Gaberoff

Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, София 1999

 

сканирал: Ж. Войников

 

http://www.bulgari-istoria-2010.com/

 

Завладяването на Първото българско царство (680-1018 г.) от Византия е едно от най-драматичните, трагични и същевременно недостатъчно ясни в своите детайли събития от многовековната история на българския народ. Най-образното, но и най-вярното определение на тази отчаяна борба за запазването на собствената държавност е “Българската епопея” - израз, който за жалост все още е недостатъчно възприет в нашата историография, публицистика и обществено съзнание. Без да съм се стремил да търся евтини сензации или пък пропагандни ефекти, на практика не можех да избягам от крайния извод, че последният владетел на ранносредновековна България не е Иван Владислав (1015-1018 г.), а неговия най-голям син и престолонаследник княз Пресиан II. Вглеждането в събитията позволи да бъдат откроени и редица подминавани от учените детайли, които изясняват много по-пълно общата картина на българо-византийския военнополитически двубой, да бъде показана по-релефно ролята на най-изявените тогавашни българи и т.н.

 

Настоящата книжка включва няколко тематични студии, обединени от общата тема за края на Първото българско царство. В тях предмет на изследване и размисъл е не само личността на Пресиан II, но и политиката на Самуил, Гаврил Радомир и особено на Иван Владислав. Направен е опит за по-внимателно изясняване на политическите процеси през 1015-1018 г., на произхода на Комитопулите, както и за интерпретация на една добре позната, но подценявана византийска миниатюра от около 1019 г.

 

Доц. д-р Пламен Павлов

 

 

© Пламен Павлов, автор. 1999

 

ISBN 954-9607-09-7 („Е” ЕООД „Gaberoff”)

ISBN 954-430-630-7 (АИ „Проф. М Дринов”)

 

 


 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Предговор 7

I. Имената на първите Владиславовци (Ароновци) и въпросът за произхода на Комитопулите 9

II. Иван Владислав, Пресиан II и съпротивата срещу Византия (август-септември 1015 - есента на 1018 г.) 23

III. “Магистър Пресиан Българина” - византийски военачалник и претендент за императорската корона (1019-1030 г.) 54

IV. Пресиановият надпис и съдбата на бившия български владетел след 1030 г 63

V. Българите в една миниатюра от т.нар. Венециански псалтир на Василий II 66

 

Илюстрации 80

Заключение 89

Основна библиография

Извори 90

Изследвания 92

Съкращения 96

 


 

 

Доц. д-р Пламен Павлов

ЗАЛЕЗЪТ НА ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО (1015-1018)

 

Първо издание

 

Редактори Лусия Попова, Иванка Дянкова

Технически редактор Боряна Калинова

Компютърна обработка Нели Косатева, Диляна Колева

 

Издателски индекс 680

Формат 70x100/16 Печатни коли 6

Печатница на Академично издателство „Проф. Марин Дринов“

1113 София, ул. „Акад. Г Бончев“, бл. 5

Поръчка № 100

 

ISBN 954-9607-09-7 („Е“ ЕООД „Gaberoff”)

ISBN 954-430-630-7 (АИ „Проф. Марин Дринов“)

 

[Back to Index]