СТРАНСТВАНИЯТА НА ЕДИН УЧИТЕЛ

Спомени на Коста Николов


"За жалост има българи, които си мислят, че българският народ се е бил за пазари, за завладяване на чужди земи. Заблуда! Българският народ се е бил само за свободата на поробените си братя, за свободата на поробените си земи."

Въведение от Траян Радев
 
Няколко думи от редактора
 
Детски и ученически години
 
Ресен (от 1889/90 до 1893/94 учебна година)
 
Охрид (1894/95 учебна година)