Спомени 1874-1929

 

 

Константин Н. Кондов

 

 

 

 

Текст в .pdf формат от www.strela.net

 

  1. Родители и месторождение

  2. Преселване на родителите ми от Прилеп в София и четничеството ми в тоя град

  3. Ученичество в Солун

  4. Постъпване във военното училище (1891-1894 г.)  (Изключването ми от военното училище)

  5. Отиване учител в Дупница - Образуване на македонски дружества - Първия учредителен македонски конгрес - Създаване на Върховен македонски комитет - Избиране на Трайко Китанчев за пръв председател на Върховния македонски комитет

  6. Свикване на първия учредителен македонски конгрес в София  (Организиране и изпращане в Македония на първите революционни чети   Председателят на върховния македонски комитет Трайко Китанчев в Дупница, в Рилския монастир. С него до София и срещата с Борис Сарафов)

  7. Връщане в Дубница и изпращане на последните чети

  8. Навлизане в Македония с кавалската чета - Поход към Пирин и Мелник - Раздори в четата  (Завземане на град Мелник. Разцепление в четите. Сражение при с. Либяхово и раняването ми. Укриване в селата Гайтаниново и Голешево)

  9. Пристигане в Солун - Срещи с Даме Груев, Пере Тошев и Гоце Делчев - Отпътуване за Цариград и София

10. Раздори сред членовете на Върховния македонски комитет - Заминаването ми в Русия

11. Отиване в Русия и постъпване в университета - Вестяване на Гоце Делчев в Одеса и заминаването ни за Света гора

 

12. Организиране на Тайните офицерски братства - Избиране на Върховен македонски комитет, начело с Борис Сарафов - Разрив между македонските дейци и арестуване на членовете на Върховния македонски комитет

13. Двата македоно-одрински конгреса през месец април и през месец юли 1901 година - Върховни македоно-одрински комитети: Стоян Михайловски - Владимир Димитров и Стоян Михайловски - Генерал Иван Цончев  (Деветият редовен конгрес - месец юли 1901 година)

14. Пленяването на мис Стоун и на госпожа Цилка - Начало на междуособиците сред организацията

15. Десети (х) редовен македоно-одрински конгрес - Възстанието през месец септември 1902 година в Горноджумайско, в Мелнишко и в Петричко  (Обява на въстанието   Върховен македоно-одрински комитет - Позив към македоно-одринската емиграция)

16. Закриване на Върховния македоно-одрински комитет - Деятелността ми в гр. Габрово. Надвечерието на великото въстание 1903 година

17. Към Вардар - Преминаване на границата при връх Руен през месец март 1903 година

18. Преминаване на Вардар - Раздяла с другарите Питу Гулев и Ванчо Сърбаков - Оставането ми във Велешко

19. Слизането ми в Скопие и моето залавяне от турците - Затвор - Застъпничество на руския консул Манделстам - Освобождаването ми - Враня, Белград, Лом, София

 

    ПРОДЪЛЖЕНИЕ, дописано от сина на Константин Кондов – Никола Кондов

20. Легална дейност през годините 1899-1902

21. Отдръпване от активна революционна дейност - Учителстване в габровската Априловска мъжка гимназия 1903-1908 г. г. - На административна служба 1908-1911 г. г. - Участие във войните 1912-1913 и 1915-1918 г. г.  - Следвоенни години - Смърт

 

[Back to Main Page]