Освобождението (1877—1878)

 

Константин Косев, Стефан Дойнов

 

Академично издателство „Марин Дринов"

Второ издание, София 2003

 

Сканове в .pdf файл (45.9 Мб). Взет от сайта www.bulgari-istoria-2010.com

 

        Съдържание      Уводни думи

 

I. Край на руската хегемония в Източния въпрос

Нов курс на руската балканска политика - от експанзия към въздържаност и подкрепа на статуквото      Източният въпрос под напора на германското обединение

 

II. Начало на нова криза в Османската империи

Усилията на руската дипломация за мирно уреждане на конфликта      Задълбочаване на Източната криза -Българският въпрос в центъра на вниманието Цариградска посланическа конференция - провал на мирното решение

 

III. Настъпление на Дунавската армия

Военните планове на двете страни      Формиране на Българското опълчение      Начало на военните операции

 

IV. Размах на българското националноосвободително движение

Разузнавателни акции      Бойни отряди и милиционни стражи      Икономическа и медицинска поддръжка на руската армия

 

V. Промяна в тактическите планове на Дунавската армии

Отбраната на Шипка      Падането на Плевен      Разгром на турската армия

 

VI.  От Сан Стефано до Берлин

Триумфът на илюзиите в Сан Стефано      По неизбежния път на компромисите      Крахът на илюзиите в Берлин

 

Послеслов

 

    По-важни публикации и архивни фондове

 

[Back to Main Page]