История на българите
Константин Иречек
 
ГЕОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ
Съкращения: вил. — вилает; в. — връх; гр. — град; губ. — губерния; ез. — езеро; к. — каза; княж. — княжество; кр. — крепост; местн. — местност; обл. — област: ок. — околия; о-в — остров; пл. — планина; п-в —полуостров; прист. — пристанище; пр. — проход, пролом; р. — река; санд. — санджак; сел. — селище.
 

__А_   —   __Б_   —   __В_   —   __Г_   —   __Д_   —   __Е_   —   __Ж_   —   __З_   —   __И_   —   __Й_   —   __К_   —   __Л_   —   __М_   —   __Н_   —   __О_   —   __П_   —   __Р_   —   __С_   —   __Т_   —   __У_   —   __Ф_   —   __Х_   —   __Ц_   —   __Ч_   —   __Ш_   —   __Щ_   —   __Ю_   —   __Я_


А.
Абидос 227.
Абоба 199.
Авала, в. 57.
Авдарма, кол. 604.
Авиньон, гр. 376, 389.
Авли, кр. 282.
Авлона, санд. 478.
Авлона, гр. 196, 363, 364, 451.
Аврет Хисар, гр. 119.
Австралия 35.
Австрия 435, 508, 513, 518, 524, 525, 531, 532, 539, 542, 561, 563, 577, 590, 600.
Агатопол, гр. 270, 318, 370, 409, 480, 500.
Адина, кр. 105.
Адрианопол, вж. Одрин.
Адриатика 112, 134.
Адриатическо море 36, 47, 60, 70, 78, 114, 123, 128, 135, 155, 196, 310, 388, 389, 452, 493, 513.
Адрия
Азия 88, 147, 157, 181, 221, 234, 289, 327, 329, 334, 356. 366, 371, 374, 382, 391, 396, 398, 404, 409, 414, 450, 455, 522, 526, 532, 548, 564.
Азия Мала 52, 75, 78, 94, 113, 114, 203, 211, 224 259, 262, 277, 283, 287, 334, 398, 400, 407, 425, 501, 558, 584, 588, 604.
Азовско море 106, 145, 146, 242, 605.
Аик, р. 242.
Айдин 355.
Айтос, гр. 43, 334, 345, 347, 348, 351, 376, 381, 392, 423, 453, 527, 540, 556, 563, 564.
Айтоски проход, 452.
Акарнания 252, 356.
Аквилея, 175.
Акдере, р. 65.
Акерман, гр. 480, 513.
Акиджи, с. 331.
Аксий, р. 36.
Алабак, р. 50.
Албано 251
Албания 46, 56, 76, 78, 84, 86, 112, 126, 195, 196, 198, 201, 216, 227, 232, 234, 235, 238, 252, 295, 308, 316, 319, 323, 336, 348, 349, 355, 366, 383, 388, 390, 393, 433, 444, 415, 416, 452, 481, 482, 488, 489, 490, 498, 503, 513, 514, 517, 525. 530, 542, 543.
Албания, Северна, 54, 57, 79, 489.
Албания, Южна, 79.
Албански пл. 57.
Алби, гр. 250.
Алвинц, с. 515.
Александрия, гр. 565, 604.
Алаксандровка, кол. 604.
Алексинап, гр. 38, 380, 409, 539.
Алесио (Леш) гр. 416, 493.
Алжир 296.
Алибейкьой, с. 605.
Алпи, пл. 36, 37, 40, 47, 57, 73, 100, 403.
Алпи, Албански, пл. 57, 73.
Алпи, Тиролски, пл. 81, 94.
Алута, р. 63, 102, 106, 301, 310, 423, 426.
Аматово, с. 69.
Америка, Южна, 61.
Амиен, гр. 389.
Ампело, с. 605.
Амфиполис, гр. 67, 217.
Анадола 526.
Анастасиева стена 106.
Ангиста, гр. 66.
Англия 82, 346, 426, 480.
Ангора, гр. 406, 411.

 
626

Андреево, кол. 604.
Анновка, кол. 604.
Антиохия, гр. 211, 225, 227, 245,247.
Анхиало, гр. 43, 86, 124, 156, 171, 245, 254, 265, 282, 283, 318, 319, 334, 345, 348, 372, 375—377, 411, 415, 423, 425, 440, 480, 563, 591, 605.
Аост, кр. 376.
Апрос, кр. 282.
Апулия, гр. 113, 139, 212, 247, 347, 449.
Арабия 526.
Арбанаси, с. 252, 299, 490, 527, 528, 556, 558.
Арбанаси Голямо, 606.
Арбанаси Мало, 606.
Арбанаси, гр. 527, 533, 490, 491.
Арбения (Албания) 253.
Аргирокастро (Арберия) 253.
Арда, р. 50, 51, 65, 258, 282, 310, 351, 528.
Арджан, р. 69.
Аржанско ез., 69.
Арзен, р. 57, 245.
Арисваница, в. 51.
Аристос, кр. 98.
Аркадиопол (Люлебургаз) гр. 266, 282, 370.
Аркадия 103.
Арменица, с. 257.
Армения 128, 139, 169, 229, 231, 233, 234, 238, 296, 564.
Арменохор, с. 257.
Арнауткьой 560, 606.
Арта, гр. 137, 283, 354.
Артан, р. 157.
Артана, вж. р. (Вит)
Артенски залив 137, 195, 200, 391.
Арчар, р. 38, 40, 62.
Арчар, гр. 38, 39, 62, 86, 123, 360, 439, 537.
Асимос, кр. 145.
Аспракания, гр. 229, 234.
Ателкуз, 182.
Атика 137, 139, 140, 181, 182, 189, 222, 225, 335, 371.
Атина, гр. 136,138,177, 194,198, 232, 233, 237, 345, 401, 478, 492, 546, 563, 600.
Атинско херцогство (Ливадия) 335, 415.
Атира (Буюк Чекмедже), гр. 162, 224.
Атира, р. 224.
Атлантически океан 184, 286.
Атлас, обл. 35.
Атон (Св. гора), п-ов, 52, 180, 224, 302, 310, 360—364, 394, 408, 439, 462, 437, 475, 502, 503, 524, 551, 553, 554, 578, 592.
Атонски гори 551, 553.
Ахая, вж. Гърция.
Ахелой, р. 188, 194.
Ахил о-в, 70, 223.
Ахрида, обл. 223, 310.
Ахър Челеби (Ахридо), 51, 607, 608.
Африка 35, 94, 105, 181, 190.
Африка Северна 190.
 

Б.
Баба, в. 506, 513.
Баба Ески (Булгарофигон), гр. 160, 183.
Бабадаг гр. 43, 212, 425, 480, 492, 503, 523, 571.
Бабашаница, в. 53.
Бабин зъб, пл. 39.
Бабин нос, пл. 38.
Бабина глава, пл. 61.
Бабук, с. 580.
Бабуна, в. 55, 385, 424.
Бабуна, пл. 56, 68, 251, 604.
Багдат, гр. 183, 225.
Бадер, с. 99.
Базарий (Бешик), ез. 52.
Бакаджик, пл. 541.
Бакау, с. 497.
Баково, с. 496, 511, 512.
Баконска гора 103.
Балабаница, в. 50.
Балава, р. 135.
Балатонско езеро 103, 176, 177.
Балдьово, с. 78.
Балкан, вж. Стара планина.
Балкански полуостров 35—37, 58, 75, 78, 79, 89, 92, 93, 96—98, 103, 105, 112, 115, 120, 123, 126, 127, 129, 176, 179, 210, 250, 251, 257, 365, 366, 384, 421, 440, 443, 454, 461, 470, 482, 503, 516, 520.
Балта Чокрак, с. 603.
Балтийско море 107.
Балчик, гр. 423, 435, 440, 480, 606.
Банат, обл. 100, 129, 505, 513, 517, 554, 604, 606.
Банат Северински 134, 293, 330, 338.
Баново, с. 604.
Баня, с. 64, 487, 488, 517, 573.
Бански окръг 488.
Бар (Антивари), гр. 452.
Барг, р. 89.
Бари, гр. 248.
Барич, в. 53.
Батак, гр. 51, 65, 528, 601.
Батак (Баташко езеро, Тресавище), ез. 50.
Батин, с. 560.
Батево, с. 487.
Баткун, кр. 80, 85, 269.
Баурчи, с. 604.
Бач, с. 515.
Башкалия, с. 604.

 
627

Бдин, вж. Видин.
Беброво, с. 42.
Бербовска река 64.
Беден баня 351.
Бей Арнаут, с. 491.
Беласица (Белич), пл. 52, 68, 228, 229, 385, 605.
Белград, гр. 38, 46, 52, 57, 58, 62, 86, 95, 109, 176, 184, 195, 202, 216, 218, 221, 232, 235, 246, 254, 260, 264, 265, 270, 295, 300, 301, 303, 322, 354, 405, 408, 413, 415, 422, 423, 429, 449, 452, 459, 482, 492, 493, 504, 514—516, 531, 532, 536, 539—541, 565, 574, 585, 590, 593, 595, 596, 598, 600.
Белград, вж. Берат.
Беликамен, с. 605.
Белица, вж. Белица.
Белица, с. 355, 439.
Белковец, с. 361.
Белово, гр. 64, 483.
Белово Голямо, с. 370.
Белово Малко, с. 80.
Белоградчик, гр. 39, 40, 378—380, 577.
Белоградишка ок. 577.
Белятово, кр. 244.
Бендер, приет. 480, 492, 603.
Беневент, обл. 179, 220.
Беобушка баня, вж. Кюстендил.
Беотия, обл. 137, 189, 237, 335.
Берат (Белград), гр. 218, 232, 349, 384.
Бердянска, ок. 585.
Берегавски проход 134, 146.
Беренде, с. 296.
Берея (Бер), гр. 70.
Берзития, обл. 135, 136.
Берковица, гр. 39, 40, 62, 494, 536, 551.
Берковишка планина 39.
Берлин, гр. 459, 537, 541.
Берово, гр. 585.
Берое, вж. Стара Загора.
Берат (Албански Белград), гр. 316, 326, 499.
Бесапара, гр. 80, 85.
Бесарабия, обл. 100, 129, 145, 181—183, 491, 542, 561, 562, 565, 568, 571, 580, 592, 603—605.
Бечкерек, кр. 504.
Бешамла, с. 604.
Бешгьоз, с. 604.
Бешик, ез. 135.
Бизия, кр. 341.
Билазора, гр. 89, 90.
Бинардаг, пл. 42.
Бинча, р. 60.
Бинча, пл. 60.
Биотия, обл. 225.
Бистра, с. 102.
Бистрица (Индже Карасу), р. 50, 102, 130, 254.
Бистрица (Халиакмон), р. 55, 56, 70, 224.
Бистрица, с. 138, 371.
Битолска котловина 56.
Битолско поле 287.
Битоля (Тали манастир), гр. 55, 56, 68, 69, 135, 201, 217, 229, 235, 157, 270, 296, 490, 491, 499, 527, 538, 546, 585, 587, 604—607.
Битолия, вил. 603.
Бихар, обл. 102.
Бищрик, в. 57, 73.
Блатенско езеро 460.
Блатна (Мозабург), гр. 177.
Блатно езеро 68.
Блато река 68.
Бобище, с. 461.
Богдановка, с. 604.
Богомила, с. 251.
Боденско езеро 81.
Боемия, вж. Чехия.
Божица, с. 528.
Болван, кр. 408, 409, 423.
Болвански проход 422.
Болгар, гр. 147.
Болгария, с. 604.
Болград, гр. 491, 567, 568, 597, 604.
Болоня, гр. 319, 463.
Бомбоки, с. 461.
Бон, гр. 600.
Бонила, кр. 535.
Бора, пл. 84.
Бордо, гр. 208.
Борна, гр. 272.
Боруйска хора 424.
Босдаг, пл. 51.
Босна 37, 53, 57, 61, 69, 76, 85, 87, 120, 131, 192, 199, 204, 207, 208, 210, 249, 251, 252, 255, 256, 258, 304, 309, 317, 328, 338, 374, 388, 389, 395, 413, 415, 416, 420, 430, 434, 436, 438, 440, 441, 445, 451, 468, 471, 478, 479, 482, 496, 498, 510, 539, 542, 543, 548, 560, 561, 599.
Босна Южна 224.
Босфор, пролив 44, 84, 128, 212, 238, 239, 250, 303, 377, 409, 417, 493, 586, 592.
Ботуня, р. 62.
Бохемия, вж. Чехия.
Бояна, р. 74, 82.
Бояна, кр. 147, 462, 473.
Бояна, с. 172.
Браила, гр. 451, 479, 480, 506, 513, 563, 565, 567, 602, 604.

 
628

Браница, с. 530.
Браничево, гр. 77, 184, 185, 235, 246, 248, 260, 264, 270, 271, 295, 300, 301, 303, 312, 329, 422, 423, 426, 429, 539
Бранхиалион, кр. 357.
Братевац, с. 606.
Брашов, гр. 403, 516, 558.
Брегалница, р. 51, 68, 82, 127, 257, 605.
Брезник, гр. 526.
Брезнишко 604.
Бриндизи, гр. 247, 248, 270.
Бруса, гр. 374, 394, 410, 481, 492, 501, 514, 529.
Бруст (Ругова), с. 73.
Буг, р. 106.
Буда, гр. 375, 402, 413, 414, 573, 595, 596 (Офен).
Будапеща, гр. 327, 547.
Будин, вж. Буда.
Бужиград, кр. 231.
Буз, гр. 510.
Букова, с. 102.
Буковина, обл. 103, 109, 129.
Буковина, с. 138.
Буколя, в. 57.
Букурещ, гр. 186, 504, 505, 523, 537, 538, 542, 546, 557, 558, 562, 565, 569—573, 578, 579, 587, 589, 590, 593, 596, 599—602, 604.
Бунар Хисар, гр. 65, 603.
Буново, с. 41.
Буновска (Етрополска) планина 40.
Бургас, гр. 171, 190, 556, 605, 606.
Бургаски залив 339, 347.
Бургуджи, с. 604.
Бурнум, гр. 95.
Бурчима, с. 580.
Бусинци, с. 528.
Бутел, с. 229.
Бутково, ез. 66, 80, 605
Бутротон, кр. 195, 235.
Бучива, р. 60.
Буюк дере, р. 65.
Бъдин, вж. Видин.
България 38, 56, 58, 59, 76, 87, 94, 100, 122—124, 129, 131—135, 154, 155, 157—160, 162—168, 171—181, 184, 185, 189, 192, 194—205, 211, 212, 214—216, 218, 219, 221, 222, 225—227, 231, 232, 234—236, 238, 239,242, 246, 247, 251, 252, 254, 261, 263, 264, 270—272, 275, 279—282, 285—287, 289, 301, 304, 305, 307—310, 312, 313, 318, 320—322, 324, 326, 329, 331—334, 338, 339, 341, 343—345, 349, 350, 353, 354, 356, 357—360, 363—365, 367, 370, 373—375, 377, 378, 380, 388, 390—392, 395, 398, 402, 403, 405, 407, 414, 415, 417, 420—426, 428—430, 433—437, 439, 441, 442, 444—446, 450, 451, 458, 459, 462, 464, 466, 468, 470-472, 478, 481, 482, 488, 494, 496—498, 500, 501, 507, 509, 512—514, 516, 526, 542, 545, 448, 549, 554, 555, 558, 560—564, 567, 570, 571, 573, 579— 581, 583, 585, 587—589, 591, 592, 595—598, 600, 605.
България Велика 147, 154.
България Дунавска 215, 256, 295, 313, 436, 503, 575.
България Западна 213, 227, 288, 329, 435, 576.
България Източна 85, 188, 202, 211, 212, 215, 220, 497.
България Средна 373, 399.
Българофигон, вж. Баба Ески.
България Морава (Бинч Морава), 258.
Бърза Паланка, с. 120, 529, 539.
Бързия, р. 62.
Бяла, гр. 561.
Бяла паланка, с. 80.
Бяла църква (Акча клисе), кр. 245.
Бяло море, вж. Егейско море.
 

В.
Вавилон, гр. 207.
Вагенеция, обл. 137.
Вакарел, с. 223.
Вальево, с. 539.
Валопердже, с. 604.
Валовища (Демирхисар), гр. 66, 68, 546, 605.
Валона, гр. 196, 247, 253, 316, 319, 349, 355, 367, 383, 384, 389, 499,
Варваровка, с. 604.
Вардар, р. 37, 47, 48, 51, 52, 55, 61, 64, 67—69, 80, 87, 90, 99, 201, 222, 228, 230, 245, 248, 258, 268, 284, 288, 310, 366, 608.
Вардар Долен, р. 76, 204
Вардар Горен, р. 54, 67, 270.
Вардария, равн. 69.
Вардарска долина 53, 55, 136
Вардарски теснини 55.
Варна, гр. 43, 59, 64, 86, 146, 149, 265, 270, 375—377, 384, 386, 392, 399, 404, 405, 414, 415, 423, 425, 440, 451, 454, 480, 481, 491, 492, 503, 523, 527, 532, 563, 566, 571, 580, 591, 593, 605, 606.
Варна, санд. 605, 607.
Варош, с. 383.
Варшава, гр. 509, 511, 512.

 
629

Василико прист. 480.
Василис, кр. 232.
Василица, пл. 46.
Вате, с. 61.
Ватикана 346, 474.
Вацов, с. 505.
Ведериана, с. 99.
Везирхан, с. 73.
Везувий, пл. 48.
Велбъдж, вж. Кюстендил.
Велеград, гр. 170, 177.
Велес (Кюпрюли), гр. 55, 68, 90, 135, 235, 308, 311, 339, 344, 473, 490, 499, 517, 569, 587, 593, 597, 604, 605.
Велесница, с. 120.
Велестино, гр. 136.
Велика, р. 296.
Велики Девол 489.
Велики Извор, с. 604.
Велица (Белица), обл. 178, 539.
Венеция, гр. 237, 303, 336, 355, 356, 372, 375—377, 382, 391, 392, 416, 449, 483, 489, 490, 497, 506—509, 512—514.
Венча, кр. 444
Венчац, в. 57.
Верву, пл. 102.
Верея, вж. Ст. Загора.
Верила, пл. 46.
Верея (Караферия), гр. 136, 224—226, 235, 244, 383, 506.
Версиникия, кр. 161.
Вескоп (Воскопол), гр. 489.
Веспрем, гр. 504.
Ветерница, р. 60.
Ветрен (Хисарджик), с. 46, 224.
Видбол, р. 62.
Видбол, с. 62.
Видин, гр. 38, 39, 59, 62, 86, 123, 201, 216, 218, 220, 226, 227, 235, 254, 266, 301, 317, 329, 336, 347, 349, 362, 363, 368, 373—377, 379, 380, 384, 390, 395, 401—405, 409, 414, 423, 430, 434, 435, 437, 439, 440, 451, 452, 481, 493, 503, 508, 513—515, 517, 528—533, 535, 536, 539, 541—543, 554, 557, 565, 569, 577, 582, 592, 603, 605, 606.
Видин, санд. 422, 478, 488, 529, 530.
Видинска обл. 374, 437, 438, 530.
Видинска ок. 528, 577.
Видински паша лък 38.
Видринец, о-в 70.
Виена, гр. 241, 309, 459, 485, 489, 491, 497, 507—511, 514, 516, 544, 547, 561, 569, 574, 593, 601, 602.
Виза, гр. 281, 254, 282, 327, 329, 381, 407, 478.
Византия 93, 103, 108, 109, 132, 136, 167, 170, 172, 174, 179, 180, 186, 190—193, 199—201, 203, 215, 216, 218, 221, 238—240, 243, 244, 251, 257, 259, 260, 261, 267, 269, 271, 277, 287, 313, 318, 319, 324. 325, 328, 332—334, 336, 340, 341, 349, 351, 353, 355, 381, 388, 390, 402, 409, 415, 426, 429—431, 436, 437, 442, 544, 451, 468, 501.
Вилков, гр. 59.
Вира (Фере), гр. 307, 339, 351.
Вирпина, пл. 420, 439, 443.
Виситор, в. 57.
Висла, р. 134, 177.
Вит, р. 41, 46, 63, 79, 86, 87, 124.
Вит Бели, р. 63.
Вит Черни, р. 63.
Витербо, гр. 319.
Витиния, обл. 114, 128, 334, 349, 355.
Витоша, (Вмтош) пл. 37, 39, 40, 46—49, 62, 66, 217, 227, 315, 361, 390, 408, 410, 439, 462, 605.
Витоша, р. 439.
Вицина (Мачин), гр. 336, 423.
Вичина, р. 64.
Вишеград, кр. 296, 505.
Власина, пл. 48.
Власина, р. 48, 60.
Власиновци, с. 577.
Власински планини 51, 54, 385.
Влахия, обл. 336, 347.
Влахия (-Тесалия), обл. 136, 254, 328.
Влахия Бяла (-Мизия) 254.
Влахиотска земя (-Епир) 254, 328.
Влахия Малка (-Етолия) 254, 379.
Влахия Черна (-Молдова) 254.
Влашка Клисура (Костурско), кр. 587, 603, 605.
Влашко 38, 86, 100, 101, 103, 115, 119, 125, 129, 132, 242, 256, 257, 271, 280, 301, 338, 373, 374, 380, 395, 401, 403—405, 411, 412, 414, 415, 422, 423, 425, 426, 438, 441, 442, 451, 460, 481, 482, 490, 491, 494, 495—497, 499, 500, 502, 504, 505, 508, 512, 513— 516, 523, 528, 531—537, 541, 542, 547, 552, 561—567, 570, 571, 579, 590, 595, 600, 606.
Влашко Западно 134.
Влашко Малко 293, 580.
Воден (Едеса), гр. 48, 69, 76, 167, 217, 218, 221, 222, 227, 229, 230, 249, 258, 308, 309, 348, 351, 499, 541, 546, 547, 563, 605.

 
630

Воден, с. 605.
Воденски водопад 70.
Волга, р. 107, 117,147, 153, 182, 239, 341.
Волер, гр. 227.
Волконещи, с. 490, 491, 604.
Врана, с. 138.
Враня, гр. 60, 408, 540, 603.
Врата, залив 222.
Вратарница, 61.
Вратна, с. 120.
Враца, гр. 40, 62, 435, 499, 530, 532, 534, 535, 556, 557, 563, 575, 605.
Врачанска планина 40.
Врачар 504, 513.
Врачишта, кр. 98.
Врзана, кр. 98.
Врохота, пл. 232.
Връшка чука, в. 38.
Вучитрън, санд. 478.
Вълчитрън, с. 488.
Върбина планина 46.
Върбица, с. 444, 522, 536.
Върбовка, с. 590.
Въча (Кричимска река), р. 65.
Вячеславовка, с. 604.
 

Г.
Габрово, гр. 42, 63, 123, 125, 533, 547, 563, 567, 569, 574, 575, 579, 586.
Габровска пл. 590.
Гайдар, с. 604.
Галата, кр. 356, 375, 376, 440, 480.
Галата (при Цариград) 381, 386.
Галац, гр. 59, 452, 565, 574, 604.
Галиопол Венециански, 301, 302, 357.
Галиполи 86, 250, 336, 358, 371, 375, 377, 415.
Галиполи, санд. 478, 605.
Галиция, обл. 109, 121, 399.
Галич, кр. 256, 257.
Галичица, в. 56, 70, 72, 81.
Галичник, в. 53.
Галия 93, 154.
Ганос, пл. 269, 318.
Гарда, ез. 251.
Гацка, р. 135.
Генуа 337, 387, 391.
Генус, вж. Шкумба.
Георгиевска, с. 604.
Герлово, обл. 491, 522, 606.
Германия 184, 220, 250, 306, 426.
Германщица, с. 66.
Гиген, с. 63.
Гидикли, с. 541.
Гиляне, с. 539.
Главан, с. 604.
Главиница, обл. 137, 172, 235, 464.
Глеб, пл. 55, 57.
Глимбока, с. 102.
Глоговица, с. 102.
Голеш, в. 54.
Голеш, пл. 60.
Голешница, пл. 55.
Голубац, гр. 395.
Голица, с. 604.
Голо бърдо, пл. 46, 66.
Голубац, гр. 414.
Голям Буялък, с. 603.
Голяма река 68.
Гопище, с. 605.
Гора (при Охрид) 499.
Горачевци, с. 255.
Горица, с. 138.
Горномизийски планини 48.
Гостивар (Костово), гр. 67.
Град, о-в 70.
Градец, с. 69, 483, 528, 599.
Градечница, с. 443.
Грам, пл. 129.
Гран (Острягон), гр. 260, 504, 505, 511.
Граница, с. 138.
Граснич, местн. 74.
Грац, гр. 516.
Грациана, кр. 294.
Грачаница, кр. 243, 408.
Гревено, котл. 55.
Гренобъл, гр, 376.
Грузия 226, 233, 564.
Гуюмли, с. 540.
Гълъбец, пл. 399.
Гърци, с. 577.
Гърция 78, 86, 87,110,123,133,137—139, 141, 173, 190, 213, 232, 249, 257, 338, 383, 408, 424, 426, 448, 523, 563, 564.
Гьозтепе, в. 79, 127.
Гьопса, р. 45, 65, 329, 337, 338.
Гювенджилер, с. 528.
Гюмюрджина, гр. 50, 86, 225, 228—231, 352, 238, 282.
Гюневка, с. 604.
Гюргево, гр. 59, 401, 410, 444, 479, 504—506, 513, 604.
Гялище (Ялище) в. 53.
 

Д.
Дабилово, с. 531.
Дабница, с. 565.
Дакия, обл. 35, 86, 87, 92, 94, 96, 97, 101—103, 105, 109—111, 129, 130, 134,135,145, 162, 256, 321, 458, 461.
Далмация, обл. 76, 82, 84, 94, 95, 106, 110, 112, 117, 134, 164, 256, 336, 346, 361, 364, 389, 444, 482, 543, 560.
Дамаск, гр. 526.

 
631

Даонион, кр. 283.
Дарданели, провлак 189.
Дардания, обл. 60, 84, 86, 98, 101, 105, 127, 129, 234, 321.
Дасолтай, с. 604.
Деалу, пл. 102.
Дебре, кр. 98.
Дебър (Дибра), гр. 53, 55, 72, 73, 82, 90, 123, 126, 235, 236, 328, 416, 433, 492, 499, 548, 581, 583, 584, 595, 603.
Дебър Горни, 604, 608.
Дебърица, местн. 72, 606.
Дебърски планини 521.
Дебърщица 464.
Дева, с. 515.
Девелт, гр. 87, 161, 171, 183, 184, 195.
Девина, кр. 325.
Девлет Агач, с. 604.
Девня, гр. 64, 86.
Девол, гр. 232, 464.
Девол, р. 56, 70, 71, 123, 129, 231, 310, 390, 603, 605, 606.
Девол, обл. 129, 235, 295.
Девол Малки, дол. 71.
Деволска хора 424.
Дедеагач, гр. 65, 86, 603.
Дежево, с. 195.
Дезгиндже, с. 604.
Делвина, санд. 478.
Делжелер, с. 604.
Делидже дере 43.
Делиорман (Луда гора), обл. 42.
Делфи 79, 189.
Деметриада, гр. 136.
Демир Бабу Дервиш, р. 64.
Демиркапу (Железни врата), пр. 42.
Деневка, с. 604.
Дервент, с. 603.
Деркос, кр. 103, 603.
Дермщадт, гр. 592.
Дешат, пл. 53.
Джермен (Герман), р. 66, 418.
Джибра (Цибрица), паланка 62.
Джибра, вж. Цибрица.
Дживджи бара 539.
Джумайска долина 66.
Джумая (Благоевград), гр. 51, 416.
Диарбекир, кр. 586, 590.
Димотика (Дидимотихон), гр. 65, 123, 277, 281—283, 294, 295, 338, 339, 348—351, 357, 409, 424, 453, 454, 528, 603.
Димитрица, кр. 261, 264.
Димитровица, вж. Митровица.
Димитровка, с. 604.
Дирахион (Драч), гр. 104, 106.
Дияново, с. 604.
Днепър, р. 63, 118, 124, 133, 212, 261, 318.
Днепър Долен, р. 183.
Днестър, р. 93, 101, 146, 182, 183, 472, 541.
Добра, с. 102.
Добрида, р. 56.
Добрич (Хаджиоглу Пазарджик, дн. Толбухин), гр. 125, 513.
Добрич, равн. 342, 409.
Добрича, равн. 60, 414.
Добродоляни, с. 255.
Добруджа 43, 59, 76, 101, 109, 149, 254, 258, 367, 395, 424, 425, 489, 496, 497, 513, 529, 549, 563, 580, 605.
Добруджа Северна 606.
Дойран, гр. 258.
Дойранско ез. 69.
Докса, пл. 56.
Долна земя (-Македония) 424.
Дон, р. 145, 182, 239, 318.
Дорково, с. 487.
Доростол, вж. Силистра.
Доспат планина (Деспотодаг), вж. Родопи.
Доспат, р.
Драва, р. 164, 192, 233, 235, 389, 460.
Драговития, обл. 136, 205.
Драговет, градите 136.
Драговина, в. 136.
Драговица, р. 136.
Драгово, с. 605.
Драгоман, гр. 60, 517.
Драгор, р. 56, 68.
Драгосатещи, с. 516.
Драма, гр. 51, 66, 282, 366, 383, 593, 603.
Драч, гр. 140, 168, 187, 192, 194—196, 224, 226, 227, 230—232, 235, 237, 245, 247, 248, 252, 253, 260, 272, 285, 292, 294, 295, 316, 319, 328, 349, 367, 383, 390, 490, 499.
Драчка обл. 192.
Дрин, р. 37, 57, 72—74, 79, 86, 124, 195, 223, 252, 539.
Дрин Бели, р. 72, 73, 121, 255.
Дрин Черни, р. 37, 53, 57, 72, 73, 82.
Дрина, р. 124.
Дринопол, гр. 235.
Друзипара (Карищиран), гр. 80.
Дръстър, вж. Силистра.
Дубно, кр. 510.
Дубровник (Рагуза), гр. 46, 192, 224, 256, 258, 300, 304, 309, 337, 346, 377, 389, 394, 420, 447, 452, 492, 493, 509, 535.
Дукагин, санд. 478, 495.
Дукаджин, местн. 74, 530.

 
632

Дукля, обл. 272.
Дунав (Истър), р. 36—40, 42—44, 46, 47, 57—59, 61—64, 76, 77, 79, 84—86, 90, 92—97, 101—110, 112, 114, 115, 119, 120, 129, 130, 132, 134, 135, 142—146, 149, 152—156, 158, 159, 162, 165, 168, 174, 182—184, 195, 196, 202, 212, 215, 216, 221, 223, 235, 237—239, 242, 244—246, 252, 254, 257, 258, 263, 266, 270, 275, 281, 297, 301, 304, 306, 319, 329, 349, 373, 375, 376, 381, 389, 392, 395, 401—407, 414, 415, 421—423, 425, 426, 440, 441, 451, 452, 460, 461, 481, 492, 493, 502, 504—506, 530, 532, 533, 535, 537, 538, 542, 545, 547, 560— 563, 571, 579, 581, 586, 588, 590, 602, 606, 607.
Дунав Долни 85, 92, 107, 155, 166, 451, 502, 603.
Дунавец, ръкав 59.
Дунавска обл. 39, 488, 588.
Дунавски вил. 588, 589, 603, 605—607.
Дунавски пролом 37.
Дунаевка, с. 604.
Дупница (Дубница), гр. 47, 452, 528, 574, 595.
Дупнишка котловина 66.
Дупнишко 47, 442.
Дураци, с. 497.
Дурацо, вж. Драч.
Дълга ливада (Макроливада) 409.
Дъмбовица, р. 102, 505.
Дързилово, с. 563.
Дюлемен, с. 604.
 

Е.
Ебея, о-в 52, 139, 189, 249, 317, 356, 386.
Еврип, гр. 249.
Европа 35, 79, 111, 138, 184, 190, 195, 206, 275, 296, 307 334, 335, 356, 357, 369, 374, 382, 407, 426, 455, 458, 468, 481, 491, 532, 543—545, 553, 564, 576.
Европа Западна 200, 553.
Европа Средна 37, 204.
Европа Южна 250.
Егейски басейн 36.
Егейско (Бяло) море 36, 37, 49, 50, 52, 61, 63, 64, 79, 80, 84, 86, 128, 221, 223, 248, 259, 269, 335, 355, 413, 563, 603, 605.
Егина, гр. 168.
Египет 110, 190, 222, 392, 487, 526, 536, 573, 574.
Егри (Крива) Паланка, гр. 51, 554.
Едирне, вж. Одрин.
Ежово, с. 418.
Екерне, прист. 480.
Елада (Гърция) 37, 78, 97, 104, 105, 108, 109, 137—140, 142, 182, 190, 200, 222, 225, 237, 242, 252, 253, 269, 275, 285, 349, 388, 391, 455, 546, 563.
Елатея, гр. 97.
Елатно езеро, вж. Блатно.
Елба, р. 107.
Елбасан, гр. 230, 295, 310, 478.
Елдорадо 172.
Елена, гр. 42, 436, 528, 566, 578, 599.
Еленовка, с. 604.
Елешка река 68.
Ели дере, р. 50, 65.
Елисаветовка, с. 604.
Емине, нос 43, 361, 439, 440, 605.
Емона, гр 43, 336, 337, 363, 367, 375, 391.
Енакосия, кр. 376.
Ени Загора (Нова Загора), гр. 45.
Енидже, гр. 69, 608.
Енидже Вардар, гр. 605.
Енос, гр. 44, 65, 86, 318, 356, 357, 563.
Енсина, кр. 109.
Епиват, гр. 297.
Епир 86, 87, 98, 101, 105, 113, 129, 137, 139—141, 154, 195, 235, 237, 245, 252, 254, 274, 289, 305, 328, 340, 348, 356, 366, 415; 430, 455, 488—490.
Епир Северен 216.
Еркене, (Регина, Ергина), р. 44, 65, 109, 162.
Еркесия, 212, 227.
Еркеч, с. 563.
Ерлау (Ягер), р. 460.
Ерусалим, гр. 160, 575.
Ескиджумая (Търговище), гр. 491, 606.
Ета, р. 226.
Етолия, обл. 226, 252, 254, 366.
Етрополе, гр. 41, 131.
Етрополе, ез. 40.
Етрополска планина (Буновска) 452.
Етрополски проход 264.
Етър, вж. Янтра.
Ефес, гр. 411.
Ефрат, р. 35, 233.
Ефрем, кр. 310.

Ж.
Ждрело, кр. 329.
Жеглигово, обл. 385, 489.
Железна, с. 442, 494, 495.
Железнец, вж. Демирхисар, Валовища.
Железни врата (Демиркапу) 43, 50, 68, 96, 373, 481.
Железник, вж. Ст. Загора.

 
633

Женева, гр. 71, 376.
Жеравна (Башкьой), гр. 43, 483, 529, 541, 565, 597.
Жлеб, р. 73.
 

З.
Загора, вж. България.
Загора Мелнишка 227.
Загоре, обл. 363, 513.
Загоричане, с. 461.
Загорил 496.
Загорско 353.
Загреб, гр. 459, 516, 593, 599.
Задар, гр. 191, 192, 258.
Задунаево, с. 604.
Заддунавие 488, 512, 513.
Зайчар, гр. 61, 604.
Залатна (Златна), с. 102.
Зангонски проход 56, 71.
Зарнат, гр. 140.
Захлумие (Херцеговина) 251.
Захлумие, обл. 192, 224.
Звенигород, гр. 256.
Звечан, кр. 299, 345, 517.
Зворник, гр. 53.
Зелена, с. 604.
Зелениград, кр. 414.
Землин, кр. 342, 423.
Землън (Земен), кр. 66.
Зета (Черна гора), 237, 336, 367, 383, 388.
Зимнич, гр. 60, 562.
Зихна, кр. 383.
Златарица, гр. 64.
Златица, гр. 40, 45, 46, 63, 64, 413, 414, 485, 528.
Златишка планина 40.
Златна врата 161, 183, 187.
Златен рог 161, 187, 193, 260, 407.
Злетово, с. 167.
Злетовска река 68.
Злетово, обл. 328.
Знеполе 408, 423.
Знеполска обл. 410.
Зокол, кр. 380.
Зубер планина 75.
Зурта, р. 101.
Зустас, р. 98.
Зъхна, гр. 51, 66, 289.
 

И.
Ибар, р. 60, 167, 195, 254, 255, 345.
Иванова ливада, местн. 38, 39.
Ивановка, с. 604.
Иверия (Грузия) 311, 376.
Иглица (Трезмис), с. 86.
Извор, р. 126, 343.
Изерник, гр. 147.
Измаил, гр. 59, 492, 503, 513.
Иланджи, с. 84.
Илиино, с. 68.
Илирия, обл. 88, 89, 101, 104—106, 112, 114, 146.
Илменско, ез. 133.
Илова, р. 102.
Илирик, обл. 36.
Инджигис, гр. 409.
Индия 426.
Инзовка, с. 604.
Иногоща, с. 408.
Ипек, гр. 517, 530.
Ирландия 82.
Исакча, прист. 59, 86, 480, 492.
Исерлия, с. 604.
Искрец, р. 63.
Искър (Искар), р. 38—41, 46, 49, 59, 62, 63, 87, 124, 401, 408—410, 495—497, 534.
Искър Бели, р. 62.
Искър Долен, р. 62, 72.
Искър Черни, р. 49.
Искър Малки, р. 63.
Искърска долина 47, 409.
Искърски пролом 39, 63, 563.
Искърско дефиле 40.
Испания 40, 92, 94, 426.
Истранджа, гр. 44.
Истрия, обл. 101, 233, 255, 384, 446, 462, 470, 482.
Истър, вж. Дунав.
Исхия, о-в 319.
Итака, обл. 546.
Италия 78, 88, 92, 94, 98, 100, 101, 105, 145, 147, 154, 184, 203, 207, 209, 212, 213, 220, 236, 238, 249, 250, 260, 346, 371, 372, 381, 403, 417, 444, 474, 490, 572.
Италия Горна 82, 97, 286.
Италия Южна 212, 236, 250, 251.
Ифлекия, кр. 444.
Ихтиман, гр. 46, 63, 223, 331, 381, 393, 408, 409, 528.
Ихтимански среден гребен 45, 46.
Ичера (Вечера), с. 43.
Ишми, р. 57.
 

Й.
Йенишехир, гр. 401.
Йоанопол, вж. Преслав.
Йонийско море 36, 113.
 

К.
Кабиле, при Ямбол, гр. 85.
Каваклий (Тополовград), гр. 529.
Кавала, гр. 194, 335, 383, 385.
Каварна, гр. 414, 423, 440.
Кавая, с. 527.

 
634

Кавеца, кр. 98.
Кавказ, пл. 75, 145, 581, 588.
Кадибоаз, местн. 38.
Кадимлия, в. 41.
Казан, вж. Котел.
Казан, гр. 147, 292.
Казанлък, гр. 41, 45, 65, 85, 401, 575.
Казанлък, к. 607.
Казанлъшка долина (Туловско поле) 65, 76, 85.
Казаяклия, с. 604.
Каймакчалан, вж. Нидже.
Кайраклия, с. 604.
Калабрия, обл. 190, 499.
Калама, гр. 195.
Каламати, гр. 139.
Калараш, гр. 59, 504.
Калафат, гр. 59, 425, 537.
Калиакра, гр. 336, 373, 375, 377, 414, 415, 440, 480.
Калипол, Галиполи, гр. 124, 335.
Калканделен 540.
Калофер, гр. 41, 45, 65, 527—528, 575, 599.
Калугерени 504—506.
Калчова, с. 604.
Кама, р. 147, 153.
Камбунски планини 56.
Каменица, с. 138, 487, 512, 540.
Каменча, р. 342.
Кампания, обл. 131.
Камчик, с. 604.
Камчия (Тича), р. 64, 149, 213, 367.
Камчия Голяма (Буюк, Акъли Камчик), р. 42, 43, 149, 185, 423.
Камчия Малка или Луда (Кючук или Дели Камчик), р. 42, 43.
Кандия, гр. 357, 486, 549.
Канин, гр. 319, 349, 367, 383.
Канина (Балона), гр. 235.
Калиново, с. 566.
Капщат, пл. 48.
Кара Арнаут, с. 491.
Карабунар 556.
Карабудун, н. 411.
Карадаг, вж. Черна гора.
Караджадаг (Източна Средна гора).
Каракал 537.
Каракурт 490, 491.
Карановац, гр. 60.
Караншебеш 514—515.
Карбона (Балчик), гр. 336, 353, 354, 367, 423, 435, 440.
Карвунска хора 423.
Карея 502.
Каринтия, обл. 247.
Каркария, пл. 51.
Каркасон 470.
Карловци, гр. 515, 554.
Карлово гр. 41, 125, 471, 528, 575, 595, 601.
Карловска река 65.
Карловци 473.
Карлък, в. 51.
Карнава (Каварна), кр. 336.
Карнобат, гр. 43, 134, 171, 333, 381, 423, 424, 522, 527—528, 541, 555.
Карновска планина 424.
Карпати, пл. 37, 38, 93, 97, 255, 331, 394, 412, 502, 504—505, 537, 571.
Карпати Горни, пл. 49.
Карс, пл. 37, 57, 145.
Картаген, гр. 110, 111, 417.
Карчин, в. 53.
Каршиак, в. 55.
Касандрийски п-ов 52, 335.
Касиквиар, обл. 61.
Каспийско море 100, 106, 145.
Кастория вж. Костур.
Кастория, ез. 70.
Кастрица, кр. 423, 440.
Кастамуни, кр. 401.
Катаржина, с. 603.
Катаро, гр. 256, 328, 452, 483.
Катасирти, местн. 188, 190, 191.
Катраница 541.
Катунище, с. 450.
Кафа, гр. 357, 358.
Качанашкия проход (Качанишки) 540.
Качаник, гр. 54, 517.
Качанишки проход 53, 68.
Кведлинбург, гр. 220.
Кебър, р. Киамбър, вж. Джибра, Цибра.
Келлиа, кр. 336.
Кепри, кр. 409.
Кересдавица, кр. 444.
Керестеш 505.
Кестрич, кр. 318.
Кефалония, о-в 246.
Киев, гр. 110, 212, 213, 239, 257, 359, 389, 476, 511, 554, 581, 585, 593.
Киевска губерния 94.
Кизик 586.
Килийски ръкав 59.
Килия, обл. 281.
Килифарево, с. 361—364, 439.
Килия, гр. 59, 402, 492.
Кимполунг, пр. 227, 228, 499.
Кинурия, обл. 140.
Кипарисия, гр. 137.
Кипилово, с. 569.
Кипровец (Чипровец), гр. 435, 441, 442, 494, 496—497, 507, 514.

 
635

Кипсела (Ипсала), гр. 262, 266, 268, 282, 283.
Кипчак 174, 425.
Кипър, о-в 211, 233, 357, 381.
Кириет Лунга.
Кирсово, с. 604.
Кистерна, гр. 140.
Кичево (Кричово), гр. 53, 67, 595, 605.
Кичевски, пл. 521.
Кишинев 571, 593, 596.
Кишлава, с. 603.
Кладово, гр. 120, 379, 422, 481, 508, 532, 536—537.
Клештевица, кр. 98.
Клидион, пр. 227, 228.
Клисура, гр. 41, 45, 494, 495, 528, 601.
Клисурска планина 40.
Клокота, в. 60.
Клокотница, с. 294, 295, 454.
Ключ, нах. 481.
Кнежа, кр. 435.
Княжевац (Гургусовец), гр. 61.
Княжевацка околия, 119, 134, 604.
Кобилица, в. 53, 54.
Ковашна (Квасна), с. 102.
Код Китай, Колония 604.
Кожана, с. 605.
Кожух (Кожов), пл. 55.
Козил, кр. 235.
Козяк, кр. 367, 440.
Козята река 541.
Кокел, р. 102.
Колисия, гр. 198.
Колубара, р. 422.
Колудей, р. 56, 69.
Комарно, гр. 504.
Коман Долен, с. 301.
Коман Горен, с. 301.
Команичево, с. 461.
Комарово, с. 43.
Комрат 568, 604.
Конаре, с. 483.
Кондура, гора 139.
Кониково, с. 547.
Кония 567.
Конкорецо 470.
Констани, гр. 475, 476.
Констанция. кр. 195.
Коняво, пл. 46.
Копаоник, пл. 38, 54, 57, 60, 494.
Копачени 516.
Копиловец, с. (Копеловци) 494—496.
Коприан, гр. (Прокупле) 408—410.
Копривщенска долина 485.
Копривщица (Авраталан), гр. 45, 63, 64, 483, 485, 527—528, 563, 566, 574, 579, 586, 599.
Копсис, кр. 334, 338.
Кораб, в. 53, 54, 73, 417.
Коринт 103.
Корова, с. 487.
Корон, кр. 377.
Корона, гр. 140.
Корсун, гр. 224.
Корфу, о-в 137, 195, 231, 294, 319, 377.
Корча (Гьорджа), гр. 71, 384, 489.
Корча, област 499.
Корчанска котловина (Голям Девол) 71, 489, 603.
Косаница (Косница), с. 98.
Космай, в. 57.
Космидион, кр. 193, 407.
Косово поле 53, 54, 57, 60, 61, 73, 75, 82, 86, 100, 195, 235, 243, 299, 338, 345, 365, 388, 393, 394, 418, 482, 521.
Косовча, кр. 444.
Костандово, с. 487.
Костанца, кр. 440.
Костен, с. 555—556.
Костенец, гр. 400, 401, 407, 476, 487.
Костено поле 400.
Костинброд, с. 355, 439.
Костово, вж. Гостивар.
Костолац (Виминациум), гр. 86.
Костур (Кастория), гр. 55, 70, 71, 129, 189, 221, 230—232, 235, 243, 245, 247, 248, 254, 310, 383, 384, 425, 461, 499, 541, 569, 605.
Костурско, ез. 603.
Котел (Казан), гр. 43, 126, 450, 475, 483, 486, 527—528, 541, 546, 555—558, 564—565, 569, 573, 575, 577, 595, 600.
Котленски боаз 43.
Котленски, пр. 452.
Котор, гр. 231, 304, 355.
Котори, с. 461.
Котраже 539—540.
Кочани 547.
Кошково, с. 603.
Крагуевац, гр. 258, 574, 595, 596.
Краинска околия 604.
Краище, обл. 363.
Крайна, обл. 121, 423, 481, 540, 542.
Крайова, гр. 403, 537, 565, 569, 604.
Краков, гр. 331.
Кранеа (Еркене), кр. 336, 423, 440.
Красна, р. 102.
Красиви дъбове, местн. 221.
Кратово, гр. 51, 127, 202, 385, 393, 395, 492, 494, 605.
Кратовско 604.
Кресна, пл. 51, 66.
Крета, обл. 87.
Крива река (Егрису), р. 49, 68.

 
636

Кривошия (Егрибоюр), в. 53.
Кривус, кр. 310.
Крим, п-в 132, 156, 173, 239, 245, 318, 331, 332, 336, 387, 425, 451, 509, 513, 522, 585, 603.
Крит, о-в 111, 139, 168, 169, 211, 386, 387, 499, 542.
Кричим, р. 50, 136.
Кричим, кр. 269, 285, 310, 351, 528.
Кроя, гр. 416.
Кронщат, гр. 403, 537, 569, 596.
Кроя, гр. 295, 310.
Крупник, гр. 417.
Кручик, с. 523.
Крушевац (Аладжа-хисар), гр. 300, 408, 409, 412—414, 478.
Крушево, с. 521, 605.
Крушово, вр. 51, 604, 606.
Крушово, гр. 129, 491.
Крън, гр. 333, 423.
Крънска хора 423.
Ксанти, гр. 352.
Ксантия, кр. 294, 318.
Ксеноф 550.
Ктения, кр. 345.
Кубан, р. 75, 145.
Кубанка, колония 603.
Кубей, с. 604.
Кубин (Кеве), кр. 273, 275, 375, 422.
Куклен, с. 605.
Кукуш, гр. 383, 587, 608.
Кула, кр. 408.
Кулели Бургас, гр. 65.
Кулпа, р. 169.
Куманите, с. 425.
Куманичево, с. 425.
Кумания (Влашко), обл. 183, 301, 310.
Куманово (Жеглигово), гр. 68, 268, 425, 489, 554, 605.
Куновица, пл. 413, 416.
Куновица, кр. 414.
Куновица, пр. 414, 423.
Купаран, колония, 604.
Купелник, с. 77.
Курбетска планина 48.
Куриска, кр. 145.
Курудаг, пл. 44.
Куруджи 522.
Куручешме 578, 601.
Куршумлие, гр. 60.
Кутловица 514—515.
Кутна 512.
Кучайна, пл. 488.
Къз Дервент, с. 604.
Къмполунг, равн. 441, 442.
Кърджали, покрайнина 52.
Кърк, р. 119, 255.
Кърк гечид, пр. 43.
Къркклисе (Лозенград), гр. 381, 478, 483.
Кьолн, гр. 250.
Кюлевча 563.
Кюлевче с. 604.
Кюпрюли, вж. Велес.
Кюприя 539.
Кюретне, колония, 604.
Кюстенджа (Томи), гр. 59, 86, 132, 480, 606.
Кюстендил, Пауталия, (Велбъдж), гр. 46, 51, 66, 76, 80, 86, 105, 114, 235, 265, 270, 295, 308, 342, 343, 363, 367, 385, 393, 417, 420, 423, 431, 434, 452—453, 455, 476, 493, 527—528, 606.
Кюстендилско 47, 323, 478, 604.
Кютахия 558.
Кючук Бакаджик, пл. 44.
 

Л.
Лаб, р. 61, 393.
Лабин, гр. 123.
Лабуца, кр. 98.
Лагадинско поле 52.
Лаган, гр. 379, 380.
Лагоска лагуна 352.
Лайпциг, гр. 601.
Лакедемон, вж. Спарта.
Лакония, обл. 139.
Лаконския бряг 139.
Лампсак, кр. 189, 301, 302, 436.
Лациум, обл. 35.
Лангаза (Богданица), р. 69.
Лариса, гр. 218, 219, 222.
Латеран, гр. 290.
Латинска империя 278, 288, 301, 314, 319.
Лвов, гр. 510, 511, 571, 585.
Лева, р. 40.
Левунион, местн. 244.
Лемб, пл. 313.
Лемнос, о-в 52, 474.
Лепенец, р. 61, 68.
Лерин, гр. 123, 348.
Лесбос, о-в 377.
Лесковац, гр. 60, 258, 414, 539.
Лесковска пл. 202.
Лесново (Овче поле) 341.
Леш, гр. 74, 123, 224.
Лешница 418.
Лешок, с. 595.
Ливадия, гр. 335.
Ликостомион 441.
Ликосторион, кр. 336.
Лил, гр. 280.
Лим, р. 84, 95, 192.
Лина, с. 560, 603.

 
637

Линц 516.
Лион, гр. 321, 376.
Липиска, гр. 489.
Липлян (Улпиана), гр. 86, 195, 231, 235, 328.
Липовац, кр. 408, 409.
Липра, с. 174.
Литва 326, 359, 364, 416, 423.
Ловеч, гр. 63, 76, 125, 264, 405, 437, 441, 481, 560, 561, 575, 608.
Лозана, гр. 376.
Лозенград 479, 538, 592.
Лом, гр. 62, 123, 317, 534, 537, 601, 606.
Лом, р. 39, 40, 62, 64.
Ломска околия 577.
Ломбардия, обл. 154, 250, 251.
Лонгос (Сикия), п-ов 52.
Лонгос, кр. 230.
Лондон, гр. 545.
Лорето 506, 509.
Лосита, р. 404.
Луда Яна, р. 65, 486.
Лума, р. 53.
Лунка Черна, с. 102.
Луря, р. 73.
Лъгава, р. 102.
Лъджа 528.
Лъджене, с. 487.
Лъжене, с. 41.
Лъженска планина 40.
Любляна, гр. 95, 516.
Люботрън (Любетен), пл. 53, 54, 55, 60, 61, 67, 342.
Люлебургас, гр. 183, 563.
Люлин (Лелин), пл. 46, 43, 60, 66.
Люма, р. 73.
Лясковец, гр. 364, 528, 577.
 

М.
Мавровлахия 254, 399.
Магарево, с. 56, 605.
Магдебург, гр. 220.
Магнезия 334, 410.
Магура, пл. 102.
Мадара 444.
Маджарско вж. Унгария.
Мазурица, в. 60.
Майданпек 384.
Майна, обл. 140.
Македония 36, 48, 66, 84, 85—88, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 114, 122, 132, 135, 153—155, 157, 160, 167, 174, 177, 191, 195, 198, 199, 201, 203, 225, 234, 235, 239, .242, 245, 247, 251, 255—257, 268, 274, 275, 280—282, 285, 289, 295, 300, 304, 308, 310—312, 318, 329, 331, 335, 339, 340, 342, 344, 345, 348, 350, 351, 354, 366, 367, 371, 372, 382—385, 388, 396, 409, 422, 424, 425, 434, 438, 456, 462—464, 467, 487, 489, 490, 492, 503, 507, 512, 521, 526, 529, 539, 543, 546, 547— 549, 563, 578, 581, 587. 589, 593, 598, 599, 603, 606—608.
Македония Горна 59, 80, 90, 99, 269, 422.
Македония Западна 54, 55, 70, 81, 83, 128, 129, 159, 308, 316.
Македония Северна 127, 202, 328, 409.
Македония Североизточна 575.
Македония Южна 87, 218, 231, 270, 287.
Македония (-Тракия) 212, 214, 216, 217.
Макри, кр. 285, 294.
Малайница 539, 540.
Малешово, местн. 52.
Малешовска, пл. 52.
Малък Буялък, с. 603.
Малък град, о-в 70, 222.
Малики, ез. 71.
Малиник, пл. 37.
Малиси (Черна), пл. 57, 72.
Малки Самоков 603.
Малко езеро (Вентрок) 70.
Маловище, с. 605.
Малта 499.
Манастиркьой (Емене) 563.
Мангалия, приет. 415, 480, 606.
Мантуа, обл. 509.
Мануилово, с. 604.
Марагидик, в. 41.
Маратон, обл. 138.
Марашбогаз, пр. 157.
Мариино, с. 604.
Маркова клисура 384.
Маркова река 68.
Марица, р. 44—46, 50, 51, 63—65, 75, 80, 195, 225, 227, 244, 282, 294, 307, 318, 339, 350—351, 356—358, 382, 388, 400, 408, 424, 435, 446, 476, 563, 566.
Марица Горна, р. 50.
Марица Долна, р. 302.
Марица Южна, р. 76.
Маркели, кр. 157, 195.
Мармарика, с. 350.
Марно поле (Марино) 299, 397.
Мароко 190.
Марош, р. 103.
Марцианопол (при Девня), гр. 86, 87, 110, 186, 325, 496, 497, 509, 511.
Мата, р. 57, 416.
Матапан, н. 142,189.
Матейска, пл. 42, 43.
Мацукион, кр. 228.
Мачва, обл. 311, 312, 317, 322, 328, 380, 422, 430, 446.

 
638

Мачвански Банат, обл. 310.
Мачин, гр. 86, 87, 244, 336, 399, 423, 480.
Мегадия 380.
Мекленбург, гр. 82.
Мелана 364.
Мелитополска околия 585.
Мелник, гр. 51, 66, 80, 125, 228, 251, 257, 284, 285, 294, 307, 366, 417, 424, 546, 551, 574, 595, 598, 605.
Мельница 539.
Меникион, пл. 51, 135.
Меропска област 352.
Месемврия (Несебър), гр. 36, 38, 39, 43, 125, 158, 161, 162, 188, 195, 199, 243, 312, 316, 318, 319, 325, 327, 334, 338, 347, 348, 364, 367, 368, 372, 375—377, 406, 411, 415, 423, 425, 439, 440, 480, 500, 563, 591, 605.
Месина, гр. 269, 370.
Места Нестос, (Карасу), р. 50, 51, 65, 80, 86, 87, 89, 90, 127, 135, 352, 354, 523.
Метохия (Метоя), равн. 54, 57, 60, 73.
Мехомия (Разлог), гр. 50.
Мечково 412.
Миджур, в. 343.
Мидия
Мизия, пров. 86—88, 93, 94, 97, 98, 101, 103, 105, 109, 114, 129, 142, 145, 146, 149, 151—154, 164, 215, 226, 254, 259, 321, 353, 421, 422, 442, 603.
Мизия Горна 86.
Мизия Долна 86, 101, 134, 153.
Мила река, кр. 98.
Милешово, кр. 298.
Мирково, с. 41, 413.
Мирковска планина 40.
Мироч, пл. 37, 38.
Митровица, гр. 60, 61, 97, 242, 493.
Мишара 539.
Млава, р. 135.
Модона, гр. 140, 377.
Модрени, гр. 409.
Мокрое 363.
Молдава, р. 296.
Молдавия 100, 242, 252, 254, 256, 257, 270, 293, 301, 367, 374, 399, 403, 438, 441, 448, 471, 476, 496, 497, 499, 500, 504, 505, 507, 509, 510—513, 515, 525, 528, 531, 536, 542, 564, 565, 568, 571, 573, 579.
Молдова, обл. 101, 182, 338, 341.
Молиск, кр. 147, 230.
Момина клисура (Къз дербенд), пр. 46, 400.
Монемвасия, гр. 139, 140.
Монияк, кр. 310.
Монтферат, обл. 509.
Морава, р. 37, 38, 46, 48, 52, 59—61, 124, 134, 135, 176, 255, 265, 270, 271, 342, 343, 347, 409, 412, 414, 511, 515, 521, 539.
Морава, р. (Мазурица) 606.
Морава Българска, р. 48, 58—60, 79, 82.
Морава Сръбска, р, 59, 60, 255.
Морава Южна, р. 184.
Моравска област 54, 57, 201, 227, 235.
Моравица, р. 38, 60.
Моравия, обл. 96, 144, 170, 176, 177, 178, 183, 429, 464.
Моравия Велика 167, 168, 177, 181.
Моравия Горна 181.
Моравска долина 46, 603.
Моровизд (Злетово), обл. 231, 235, 328.
Морая, с. 137.
Морея, кр. 290, 335, 350.
Морея, санд. 478, 509.
Морихово (Мариово), обл. 55, 68.
Мория, кр. 137, 223.
Мосинопол, (Гюмюрджина), гр. 294.
Москва, гр. 346, 359, 361, 396, 448, 465, 474, 476, 501, 505, 507, 513, 514, 543, 569—572, 592, 593, 597, 599, 601.
Москопол, гр. 71, 489, 490, 527, 574.
Мостар, гр. 95.
Мрака, местн. 343, 439, 442, 443.
Мраморно море (Пропонтида) 44, 76, 85, 103, 106, 113, 114, 174, 269, 281.
Мета, р. 89.
Мундагра, кр. 183.
Мургаш, пл. 40.
Мусаки, равнина 384.
Мъглен, гр. 129, 217, 218, 229, 235, 245, 257, 499, 521, 605, 606, 608.
Мъглена (Меглино), обл. 55, 229, 244, 251.
Мъгленица, р. 56, 69.
Мътивир, р. 46, 63, 64.
Мюнхен, гр. 291, 373, 559, 569, 600.
 

Н.
Навпакт (Лепанто), гр. 238, 252, 280, 478.
Навпалия, гр. 140.
Наги Тибар, гр. 571.
Надеждина, с. 604.
Надир дербенд 43.
Наиплие, с. 79.
Накел (Нотечи), с. 82.
Наколци, с. 81, 82.
Наупактус (Навпакт), гр. 177.

 
639

Неапол, гр. 48, 174, 319, 320, 326, 346, 347, 416, 497.
Неврокоп (дн. Г. Делчев), гр. 65, 87, 254, 605, 608.
Неврокоп, каза 608.
Невеска, с. 605.
Неготин 378, 423.
Негропонте, санд. 478.
Негропонте, кр. 289.
Негуш (Нягуш), гр. 56, 603, 605.
Неджополе, с. 605.
Нелговка, с. 604.
Нередимка, р. 61, 68, 345.
Неретва, р. 95, 124, 192.
Неречка, пл. 56.
Нестос (Места), р. 46.
Нивица, с. 138.
Нидже, (Ница, Каймакчалан), в. 55, 56, 69, 231.
Никея 234, 259, 274, 302, 303, 315, 325, 332, 410.
Никодимия, гр. 259, 592.
Николаев, гр. 593, 603.
Николаевка I-а, с. 604.
Николаевка IIа, с. 604.
Никопол, гр. 59, 63, 132, 300, 357, 373, 392, 395, 399, 401, 402, 405, 411, 414, 415, 418, 444, 480, 481, 496, 497, 503, 505, 506, 513, 518, 532, 560, 605, 606.
Никопол, санд. 478, 488.
Никопол, гр. при Струма, 200, 252.
Никопол Голям, гр. 404, 440.
Никюп, с. 64, 86, 87, 404.
Немфеон 432.
Нин, гр. 123, 191, 193.
Нисийско блато'69.
Нитра, гр. 177.
Ниш, (Наисус), гр. 38, 39, 48, 60, 80, 86, 106, 123, 129, 195, 235, 237, 239, 242, 243, 246, 248, 258, 260, 264, 270, 271, 275, 288, 289, 295, 342, 343, 391, 392, 412, 413, 422, 423, 433, 452, 484, 493, 514, 517, 518, 522, 528, 532, 536, 577, 606.
Ниш, пашалък 38.
Ниш, санджак 606, 607.
Нишава, р. 38, 39, 46, 48, 60, 127, 246, 407, 414.
Нишевце, гр. 61.
Нов Абел, с. 605.
Нова Загора, гр. 522, 527, 607.
Нове, кр. 86, 87, 145
Нови град (Фетислам) 514.
Нови град, на Янтра 513.
Нови пазар, гр. 95, 493.
Нови Сад, гр. 547.
Ново Бърдо 355, 408, 414, 441, 494, 498, 517.
Новогород 470.
Новотроян, с. 604.
Норвегия 237.
Ноте, кр. 229.
Ноя, вж. Осъм.
 

О.
Оазан (Шипченски) пр. 41.
Облочица 506.
Овче поле, равн. 51, 68, 239, 258, 308, 311, 328, 408, 409.
Огоста, р. 40, 62, 442, 494.
Одеса, гр. 331, 557, 571, 572, 578, 579, 593, 597, 601, 603.
Одрин (Адрианопол, Едирне), гр. 42, 44, 51, 64, 65, 76, 80, 85, 86, 89, 100, 109, 123, 161, 162, 166, 174, 187, 190, 191, 199, 214, 226, 227, 231, 239, 243, 244, 247, 264—266, 269, 274—279, 281—283, 289, 293—295, 303, 311, 318, 324, 330, 334, 337—340, 343, 347—349, 361, 370, 371, 374, 381, 382, 391—393, 395, 401, 406, 408, 410, 411, 413, 424, 432, 452, 454, 485, 490, 492, 493, 500, 501, 522, 527, 528, 532, 535, 536, 539, 563, 564—566, 602, 603, 605, 608.
Одрин, вил. 603, 606—608.
Озрен, пл. 38, 58, 408, 409, 423.
Окна, гр. 480, 537.
Ока, р. 133.
Олеше, кр. 257.
Олимп, пл. 48, 52, 56, 69, 70, 117, 129, 195, 250, 566.
Олиулски теснини 40.
Олишча, с. 461.
Оломоуц 511.
Олтеница, гр. 60.
Олтения, обл. 293.
Омарчево, с. 527.
Омлаш, пл. 395, 396.
Онглос (Буджак) 146.
Опаро, обл. 129.
Опсикион, обл. 114.
Орбел, вж. Пирин.
Ореа (Орикум), кр. 235.
Ортакьой 586, 592.
Орхание (дн. Ботевград) 40.
Оршова, гр. 37, 374, 378—380, 404, 422, 426, 514, 515.
Оряховица Горна, гр. 533.
Оряхово (Рахово), гр. 38, 39, 402, 404, 405, 440, 503, 506, 513, 534, 536, 564, 605.
Оса, в. 52, 82.
Осем — Калеси, кр. 435.

 
640

Осломеви, с. 595.
Осъм, р. 404, 418.
Осман Пазарджик (Осман Пазар, дн. Омуртаг), гр. 42, 562.
Осман Пазар, гр. 556.
Осогов, Осоговски пл. 51, 202.
Остров, с. 102, 536, 605.
Острово, кр. 229, 230, 238, 245. 308, 563.
Островско ез. 55, 56, 606.
Осъм, (Осма) р. 41, 63, 79, 110, 124, 127, 146, 202, 216, 239.
Осъм Бели, р. 63.
Осъм Черни, р. 63.
Отрант, гр. 250.
Отрие, р. 226.
Охрид (Лихнид, Ахрид), гр. 71, 72, 83, 105, 122, 136, 159, 167, 176, 177, 201, 217, 221, 223, 224, 230—232, 234—236, 244, 245, 249, 281, 288, 294, 296, 339, 341, 348, 367, 399, 411, 416, 422, 424, 43, 436, 461—464, 467, 478, 493, 458, 499, 513, 539, 546, 547, 587, 605, 607, 608.
Охридско ез. 53, 56, 68, 70, 71, 73, 82, 244, 464, .550, 603.
Очаков 524.
 

П.
Павия, гр. 377.
Пагазийски залив 136.
Падалища, с. 67.
Падан 500.
Пазарджик, (Добрич) гр. 487, 492, 523, 560.
Палатово, с. 65.
Палаузово, с. 604.
Палестина 274, 432.
Палматида, кр. 105.
Палмира, обл. 97.
Панагия, обл. 192.
Панагюрище (Панигюрише), гр. 45, 65, 119, 471, 483, 486, 527—529, 575, 598—600.
Панадос, кр. 283.
Пангалия, кр. 440.
Пангей 335.
Пандаклия, с. 604.
Падирало, пост 61.
Панега, р. 63.
Панион 406.
Панкорбското дефиле 40.
Пакония, обл. 97, 98, 107, 111, 133. 145, 162, 164, 170 177. 183, 184, 321, 458—461, 466.
Панчево, гр. 275.
Парамун, пл. 48.
Параория (Сакар) пл. 44.
Париж, гр. 305, 389, 393, 558, 559, 569, 583, 593, 596, 598, 600, 601.
Паркани Бендерски уезд 603.
Парнас, пл. 189.
Парория 353, 361, 363, 439.
Паспирий, р. 109.
Патария, предградие на Милано 250.
Патмос, о-в 394, 546.
Патрас, гр. 139, 377.
Паун, пл. 243.
Паун, кр. 243, 300.
Паяк, в. 55.
Пек, р. 37, 79.
Пекино 527.
Пела, гр. 69, 245.
Пелагония, обл. 67, 229—231, 247, 294, 342.
Пелагонийско поле 230.
Пелион, в. 52, 82.
Пелистер, пл. 129.
Пелопонес (Морея) 92, 137—141, 155, 189, 222, 225, 277, 280, 285, 351, 352, 377, 391, 401, 411, 413, 415, 430, 455, 482, 523, 542.
Пеней, р. 136, 195, 232.
Пеония, обл. 36, 82.
Пера 337, 362, 376, 377, 382.
Пергам, гр. 289.
Перекоп 514.
Переяславец, гр. (Малък Преслав).
Перин град—Перник.
Перистер, пл. 54, 68, 587, 605.
Перистер (Бурен), в. 55, 56, 81.
Перистери, вж. Пелистер.
Перитор, гр. 352, 353.
Перкат, гр. 183.
Пернар (Пангай), обл. 254, 605.
Перник, кр. 66, 125, 217, 227, 230, 231, 235, 265, 517, 518.
Перперек, кр. 310, 351.
Перперек, р. 310.
Персия 426.
Перунова пл. 120.
Перущица, гр. 310, 351, 528.
Песе поле, местн. 50.
Петербург, гр. 524,557, 558, 570, 599.
Петра, гр. 195, 235.
Петрич, гр. 66, 385.
Петрич, вр. 64.
Петрич, местн. 401.
Петроварадин 516.
Петровка, с. 604.
Петърско, местн. 228.
Печ, (Ипек), гр. 321, 329, 527.
Печеневца, с. 258.
Печенега, с. 258.
Печенега, с. 258.

 
641

Печенешка, с. 258.
Печенешки пут 258.
Печеноге село 258.
Печенци, с. 258.
Пеща 460, 485, 516, 555, 594.
Пещера, гр. 40, 50, 51, 120, 126, 464, 487, 490, 528, 551.
Пеячево, кр. 435.
Пиги, местя. 190, 191, 199.
Пиза, гр. 290.
Пинд, пл. 36, 37, 55, 56, 70, 71, 75, 83, 129, 226, 587, 605.
Пиндски земи 294.
Придоп, гр. 353, 395.
Пкрся, гр. 237.
Пирин (Орбел), пл. 36, 51, 66, 81,120, 307, 521.
Пиреиеи, ил. 36, 40, 73.
Пирлитор 353.
Пирот, гр. 39, 40, 48, 80, 127, 250,353, 392, 393, 407, 412, 413, 423, 499, 517, 518, 550, 577, 605, 606.
Пиротска котловина 60.
Пиротска обл. 408.
Писодери, с. 605.
Пиянец, обл. 68, 82.
Пиянечко 328.
Пиякъцъ, местя. 127.
Плачковииа, пл. 51, 68.
Плевен, гр. 40, 42, 76, 401, 481, 504, 506, 513, 529, 534, 536, 561, 575, 608.
Плиска (Плисков), гр. 215, 226.
Пловдив (Филипопол, Филибе), гр. 41, 42, 65, 75, 77, 85, 86, 90, 105, 123, 132, 136, 174, 195, 199, 203, 213, 215, 223, 225, 227, 243, 244, 247, 250, 257, 264—267, 269, 277—279, 281, 285—287, 289, 294, 303, 307, 318, 337—339, 349, 351, 370, 384, 390, 393, 402, 407—409, 412, 413, 418, 423, 450, 452, 453, 455, 485, 487, 490, 493, 497, 498, 518, 522, 527, 528, 535, 546, 562, 563, 665, 569, 578, 579, 582, 585, 593, 597, 599, 601, 602, 605—608.
Пловдив, санд. 606, 607.
Пловдивска област 45, 204, 351, 486, 492, 528.
Плоещ, гр. 565.
Плотинопол, вж. Пловдив.
Плочник 391.
По, р. 78.
Поволжие 310.
Поганово, с. 75.
Подагора, с. 138.
Подвисоки 440.
Пожаревац, гр. 61, 195, 333, 423, 515, 539.
Поибрене, с. 529.
Пола, гр. 377.
Полистилон 352.
Полог, местя. 67.
Полог, обл. 245, 258, 318, 323, 328, 424, 594.
Поломле, с. 531.
Полша 82, 96, 126, 413, 416, 426, 435, 444, 492, 505—509, 512—514, 525.
Поляна, с. 90.
Понита, с. 255.
Понор, с. 102.
Понтийска, обл. 376.
Понтийско крайбрежие 44.
Попово, с. 527.
Пореч, обл. 67, 328.
Породимле 342, 345.
Породимля, кр. 300.
Пояка (Поляна), с. 102.
Прага, гр. 296, 459. 498, 504, 505, 511, 547, 595, 597.
Прасийско ез. (Прасиас) 80, 81.
Превалис, обл. 86.
Превлака, провлак 52.
Пресека, с. 102.
Преслав (Ески Стамбул). гр. 42, 125, 146, 149, 183, 185, 186. 199—201, 213—215, 239, 263, 267, 309, 424, 441, 444, 489, 497.
Преслав, с. 604.
Преслав Велики 185, 198, 214, 226, 437.
Преслав Малки 212, 213.
Преспа, гр. 70, 201, 217, 221, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 249, 254, 348, 433, 467, 608.
Преспа Долна 70.
Преспа Горна 70.
Преспанско ез. 56, 70—72, 81, 128, 201, 243, 461, 464, 499.
Прешово 408.
Призрен, гр. 53, 54, 57, 73, 77, 235, 243, 254, 265, 270, 295, 300, 355, 449, 478, 481, 493, 498, 517, 527, 540.
Прилеп, гр. 55, 56, 68, 81, 84, 121, 122, 129, 135, 136, 228, 229, 235, 238, 251, 253, 255, 270, 294, 300, 310, 311, 316, 318, 348, 383, 384, 438, 464, 490, 491, 494, 521, 565, 587, 605.
Прилеп, каза 608.
Прилепска хора 424.
Приморие 462.
Прислава, с. 212.
Прислоп, с. 102.
Прищина, гр. 54, 61, 195, 243, 388, 422, 474, 498, 514, 517, 529, 539, 540.
Провадия (Овеч, Провади), гр. 43, 199, 267, 309, 336, 341, 376, 377, 392, 409, 437, 441, 444, 492, 503, 565, 566, 606.

 
642

Прованс, обл. 40.
Проклетия, в. 57.
Прокопие 517, 606.
Прокупле, гр. 60, 414, 493, 603.
Пронища, кр. 232.
Пропонтида (Мрам. м.) 334, 335, 357, 386, 406.
Просек, кр. 69, 126, 231, 235, 259, 268, 269, 280, 288, 308, 344, 454.
Проход, пролом 45, 126.
Прохор, пл. 202.
Прусия, пл. 202.
Прут, р. 76, 182, 518, 561, 567.
Птелион, кр. 356.
Пулати (Пилот), с. 74.
Пулулово, с. 80.
Пчиня, р. 68, 202, 257.
Пърнар (Пангайос) пл. 51.
 

Р.
Раб 504.
Раваница, гр. 363, 364.
Равеника, кр. 289.
Равика, р. 73.
Равна (Кюприя), гр. 289, 296, 433, 463.
Равно буче, с. 61.
Рагуза (Дубровник) 404, 420, 525.
Радика, р. 53, 521.
Радикска долина 416.
Радиол, с. 64.
Радовиш, гр. 66.
Радоловка, с. 604.
Радомир, гр. 47, 48, 125, 528.
Радомирска котловина 66.
Радомирско 442.
Радомирско поле 343.
Радостуша, с. 417.
Радуевац, гр. 62.
Разград, гр. 64, 119, 481, 491, 503, 506, 513, 521, 560, 564, 606, 607.
Разим, залив 60.
Разлог, обл. 50, 65, 235, 487, 573.
Разметаница, местн. 226.
Райково, с. 125.
Райновка, с. 604.
Ракитово, с. 487.
Раковина, кр. 370.
Раковина, с. 577.
Раково, с. 42, 527, 541.
Раса (Нови пазар), гр. 167, 192, 195, 215, 235.
Расово, гр. 59, 481.
Расния 374.
Ратан, с. 595.
Регенсбург, гр. 177.
Рейн, р. 250.
Рейсдорф, с. 519.
Рендина, гр. 135.
Рендински залив 135.
Ресен 464, 546, 605.
Рибище, с. 102.
Ригикулм, пл. 47.
Рила (Рилодаг), пл. 37, 40, 45, 46, 47, 49—51, 62, 64, 66, 221, 227, 235, 257, 261, 363, 438, 441, 443, 521.
Рила, р. 76, 265, 423.
Рила, с. 485.
Рим, гр. 94, 123, 131, 167, 172—177. 189—193, 200, 218, 220, 248, 259, 271, 272, 276, 287, 290, 304, 305, 328 355, 373, 416, 459, 472, 492, 494, 496—498, 506, 509—513, 584.
Римник 379, 516, 596.
Римник де Олта 518.
Римска империя (Романия) 155.
Робавачко блато, ез. 61.
Робовце, с. 61.
Рови на, с. 102.
Ровике, поле, 402.
Родопи (Рудопа, Доспат), пл. 36, 37, 40, 42, 44—47, 50, 51, 65, 66, 79, 84—86, 114, 120, 124, 128, 129, 135, 154, 195, 228, 235, 254, 257—259, 261. 269, 281—285, 307, 310, 312, 323. 337, 349, 351, 352, 434, 464, 473, 483, 486, 489, 519, 526, 547, 595, 598, 605, 606, 608.
Родопи Западни, пл. 51, 127, 136.
Родопи Източни, пл. 65.
Родос, о в, 302.
Родосто, гр. 247, 278, 279, 283, 470, 536, 538, 603.
Розалита, пр. 41.
Ролово, с. 80.
Романия (Византия) 295, 347, 371, 478.
Романовка, с. 604.
Рона, р. 71.
Росица (Росита), р. 63, 404, 418.
Росовлахия 399.
Ртан (Хъртен), пл. 37—39, 58, 61, 409, 488.
Руда, с. 102.
Рудни планини 39.
Руднишки планини 57.
Руен, пл. 37, 48, 49, 52, 385.
Румелия (Румили) 478—481, 503, 522, 526, 527, 538, 543, 558, 563, 571.
Румъния 102, 129, 130, 426, 459, 492, 502, 528, 534, 559, 584, 589, 593, 602, $08.
Рупел, с. 66.

 
643

Рупелово, с. 66.
Рупелски проход 66, 311.
Русе (Русчук), гр. 59, 62, 64, 76, 360, 437, 440, 489, 491, 492, 503, 506, 513, 527, 528, 529, 532, 536, 537, 541, 560, 561, 569, 580, 587, 588, 602, 606, 607.
Русиол, кр. 282, 287, 289.
Русия 90, 103, 107, 110, 133, 134, 136, 147, 181, 239, 240, 284, 304, 307, 326, 364, 389, 398, 399, 426, 435, 459, 462, 463, 466, 468, 470, 471—473,475, 476, 499, 501, 504, 508, 512, 513, 517, 518, 523—525, 531, 532, 535, 542, 543, 557, 560, 561, 564, 565, 567, 571, 572, 578— 581, 589, 591, 600, 603, 608.
Русия Южна 100, 121, 242, 318, 326.
Русокастро 334, 345, 347, 348, 423, 452, 455, 556.
Русчук, санд. 607.
Ряховица, кр. 528.
 

С.
Сава, р. 107, 112, 132, 133, 164, 191, 192, 195, 235, 242, 252, 310, 345, 394, 502.
Сава Долна, р. 86.
Савра 390.
Садовец, кр. 435.
Сазли, с. 61.
Сазлиско блато, ез. 61.
Сакар планина 42, 43, 44, 65, 363, 439, 520, 541.
Саксония 220.
Саламбрия, р. 55.
Саламин, о-в 138.
Салкова, пл. 56.
Салона, гр. 192.
Саманяц, пл. 37.
Самоков, гр. 39, 46—49, 62, 127, 381, 400, 401, 409, 452, 528, 577, 585, 596, 606.
Самос, о-в 558, 567, 573, 600.
Самотраки, о-в 52, 158.
Самсун 400.
Сан Феликс де Караман, гр. 251.
Сандъкли, с. 42.
Сараево, гр. 493.
Сарай, с. 531, 603.
Сарай, гр. 44, 147.
Сарандапор, гр. 202.
Сарихан, обл. 367, 402.
Сароски залив 44.
Саталък Хаджи, с. 604.
Сатеска (Сътеска), р. 72.
Света гора (Свещена планина, Атон) 259, 359, 360, 363, 421, 447, 554.
Св. Василий, ез. 52.
Св. Георги, ръкав 59, 212, 267, 280.
Св. Никола, проход 39, 61.
Св. Юстина, кр.
Светиград, кр. 416.
Свирино (Совяно), ез. 71.
Свищов, гр. 59, 86, 395, 401, 444, 481, 496, 503, 506, 525, 529, 532, 533, 546, 551, 560, 562, 565, 569, 574, 580, 590, 593, 595, 599, 600.
Сврчина, с. 300.
Свърлиг, кр. 61, 235, 343, 408, 409, 422.
Себес 374.
Северин (Срем), гр. 301, 317, 374, 378—380, 396, 403, 430.
Северин, обл. 301.
Северински Банат 317, 329, 339, 377, 426.
Севлиево, гр. 64, 561.
Сегедин 414, 571.
Седмиградско, обл. 75, 130, 257, 317, 380, 435, 442, 460, 494—496, 504, 505, 510, 512, 515, 516, 518, 537.
Селимврия, вж. Силиврия.
Селиолу, с. 604.
Сен Жан д'Акр, кр. 526.
Сер (Серес), гр. 51, 52, 66, 80, 123, 135, 195, 216, 221, 231, 266, 280, 282, 283, 295, 300, 307, 311, 328, 354, 366, 372, 382, 383, 395, 402, 411, 418, 422, 424, 434, 490, 551, 563, 598, 599, 603, 605.
Сервия, кр. 196, 218, 222, 227, 232, 235, 384.
Сердика, вж. София.
Серет, р. 182, 438, 496, 497.
Сетина, гр. 191, 201, 230.
Сибин (Херманщат) 515, 516.
Сибир 566.
Сидерокастро (Валовище) 547.
Сидерски проход, вж. Чалъкавак.
Сиена, гр. 397.
Силиврия, Силимврия, гр. 86, 106, 190, 278, 281, 283, 353, 354, 376, 500.
Силистра (Дръстър, Доростол), гр. 59, 86, 145, 149, 183, 199, 212—215, 243—245, 275, 336, 373, 392, 395, 401, 402, 411, 437, 440. 444, 451, 480, 492, 493, 503, 506, 513, 527, 560, 566, 567, 571, 580, 607.
Силистра, санд. 449, 478, 480, 488.
Симбирск, гр. 147.
Сингидунум (Белград), гр. 86.
Синоп 407.
Сипонт, с. 113.
Сираковци, обл. 66.
Сиракуза, гр. 139.

 
644

Сирия 225, 226, 227, 231, 243, 260, 309, 426, 563.
Сирмий, вж. Срем.
Сирмиум, гр. 90, 97.
Ситница, р. 60, 61, 345.
Сицилия, о-в 190, 212, 311, 424, 498.
Скала 510.
Скамандърска долина 315, 335.
Скаплица, кр. 98.
Скард, вж. Шар.
Скафида, р. 334, 377, 440, 454.
Скефа, с. 440.
Скития (Добруджа) 86, 98.
Скомлия, р. 62.
Скопелос, о-в 52.
Скопие (Скупи), гр. 47, 53, 55, 67, 68, 77, 86, 99, 105, 123, 217, 222, 227, 229, 231, 235, 237, 243, 245, 255, 265, 270, 296, 300, 308, 316, 318, 328, 354, 355, 363, 383, 394, 395, 409, 422, 452, 479, 489, 493, 497, 498, 514, 517, 554, 577, 586, 603, 605.
Скопска хора 424.
Скопска котловина 67.
Скопско 323, 478, 479, 595.
Скрадин, гр. 123.
Скрино, с. 202.
Скритна, Скритная, вж. Сакар.
Скутари (Шкодра), гр. 57, 73, 84, 86, 105, 123, 243, 383, 452, 478, 479, 482, 513, 525, 527, 542.
Скът, р. 62.
Славиния, обл. 114, 155—157, 161, 165, 201, 202.
Славония 252, 435.
Слатина, с. 442.
Сливен, гр. 42, 43, 45, 65, 282, 334, 338, 349—351, 361, 363, 401, 424, 439, 441, 483, 486, 527, 541, 546, 547, 562, 564, 565, 569, 586, 590, 606.
Сливенския проход 41, 452.
Сливница, с. 464.
Сливово
Словакия 168.
Смедерево, гр. 61, 300, 401, 414, 422, 481, 496, 515.
Смирна, гр. 286, 313, 352, 355, 410, 546, 563, 569, 595, 596.
Смоленск, гр. 135.
Смолянска област 269, 270.
Снегполе (Снежно поле, Знеполе, Иснебол), пл. 48.
Собота, кр. 510.
Созапетра, кр. 171.
Созопол, гр. 171, 195, 318, 334, 337, 375—377, 381, 440, 480, 563, 605.
Сокол Баня, гр. 408, 409, 422.
Солин, гр. 123, 312.
Солун, гр. 52, 53, 61, 69, 76, 90, 106, 108, 110, 111, 113, 114, 129, 135—137, 157, 167—170, 172, 173, 181, 187, 191, 194, 195, 201, 217, 218, 224—227, 229 230, 232, 234, 237, 238, 245, 247, 257, 258, 260, 269, 274, 275, 280, 283, 284, 287—290, 293—295, 302, 306, 308, 333, 334, 340, 349, 354, 357, 359, 361, 371, 382, 391, 406, 407, 409, 411, 422, 448. 460, 470, 481, 487, 493, 546, 547, 563. 594, 596, 602, 603, 605, 606, 603.
Солун, вилает 603.
Солунска област 401, 408, 478.
Сопот, гр. 41, 126, 575.
Сопотска (Троянска) пл. 41.
Соскос, кр. 230, 232.
Софиевка, с. 604.
Софийска котловина 37, 40, 45, 76. 86, 409.
Софийска област 226.
Софийски пашалък 527.
Софийско 264, 323, 497.
Софийско поле 62.
София, (Сердика, Средец), гр. 39, 40 46—48, 62, 84, 86, 97, 106, 123, 127, 129, 146, 149, 160, 172, 180, 195, 201, 216, 218, 223, 225, 227, 230, 235, 238 239, 243, 258, 260, 264—266, 275 300,315,342, 347,355, 363, 371, 373 389, 390—392, 395, 398, 401, 408, 412 413, 418, 424, 437—440, 452, 478, 482/ 483, 492, 493, 496, 503, 506, 513, 514, 517, 518, 525, 528, 532, 538—540, 564, 567, 570, 574, 575, 582, 586, 599—601 605, 606.
София, санд. 478, 479, 606, 607.
Спалато (Сплит), гр. 191, 192, 452
Спарта, гр. 58, 92, 139, 222, 358.
Спатия, еп. 499.
Сперхей, р. 226, 229, 232.
Сплит, гр. 493.
Сергевци, с. 355.
Сребърница, с. 442.
Средец, вж. София.
Средиземно море 92, 104, 114, 211.
Срем (Сирмий), обл. 88, 97, 109, 145, 159,164, 195,233,235, 252, 312, 317.
Средна гора (Срядна, Средна гора), пл. 37, 39, 41, 45, 50, 64, 65, 78, 85, 129, 244, 325, 422, 483, 485, 486, 519, 541, 574, 601.
Средна гора Източна (Караджадаг), 41, 45, 65.
Средна гора Ихтиманска 40, 413.
Средна гора Централна (Ортадаг) 41, 45.

 
645

Стаг, гр. 195, 232, 235.
Сталач, кр. 61, 409.
Стамбул, вж. Цариград.
Стаи, кр. 269.
Сганещтт 506.
Станимака (Асеновград), гр. 132, 269, 281—283, 308, 310, 318, 351, 398, 423, 487, 527, 528, 605.
Стар Абел, с. 605.
Стара Загора (Железник), гр. 45, 76, 86, 195, 265, 282, 283, 285, 311, 334, 367, 370, 423, 424, 441, 450, 451, 453. 527, 551, 570, 601, 607.
Стар Крин, с. 603.
Стара планина (Балкан, Хемус) 39, 40, 42, 43, 48, 50, 56, 60, 62, 63, 79, 84, 85, 88, 95, 109, 122, 131, 146, 153, 155, 159, 160, 171, 185, 188, 215, 226, 239, 244, 254, 262—265, 282, 322, 323, 329, 343, 360, 361, 390, 392, 398, 411, 413, 421—423, 425, 441, 442, 444, 450, 453, 454, 471, 483, 488, 494, 513, 514, 521, 526, 528, 539, 542, 545, 546, 558, 560, 563—566, 574, 580, 586, 588—590, 595, 600, 605, 606.
Стара река (Карлък дереси), р. 42, 50, 51, 65, 487.
Старидол, с. 308.
Стари Влах, в. 255.
Старо градише, мести. 80.
Стенос, кр. 191.
Стеиановка, с. 604.
Стила рия, пл. 410.
Стика, пл. 102.
Стир, р. 106.
Стоб, с. 76, 198, 235, 265, 308, 423 440, 441.
Стоби, гр. 47, 68, 87.
„Сто хълма”, обл. 76.
Стопонион, вж. Ихтиман.
Столови планини 38, 40, 48.
Стразбург, гр. 250, 596.
Странджа, пл. 44, 65, 520, 566.
Стреден, кр. 98.
Стрела, р. 102.
Стрема, р. 45, 65, 90.
Струма (Стримон), р. 36, 46, 48,49, 51, 64, 66, 76, 80, 81, 89, 90, 124, 127, 135, 160, 200, 225, 227, 342, 343, 350, 355, 385, 423, 606.
Стримон, обл. 194, 227.
Строгоновка, с. 604.
Струга, гр. 72, 73, 81, 82, 126, 546, 587, 588.
Стружко поле 72.
Струма Горна, р. 79, 82, 127.
Струмица, гр. 66, 172, 230, 231, 235, 257, 268, 348, 250, 367, 385, 456.
528, 531, 546.
Струмица, р. 51, 52, 66, 80, 135, 178, 217, 227, 228.
Струма, р. 48, 261, 270.
Стъклен (Нове), с. 41.
Суздзл, гр. 257.
Сукава, р. 48.
Султан ери (Мора), обл. 51, 607, 608
Сулу дервен (Воден проход) 46.
Сутеска, р. 126.
Суха планина 38, 39, 48, 60, 81, 413, 423
Сушица, р. 102.
Сушичани, с. 255.
Сънлива могила 78.
Сърбия 37, 38, 46, 57, 58, 60—62, 76. 77, 79, 86, 87, 96, 98, 100, 117, 134. 135, 162, 193—195, 199, 222, 224, 251. 253—258, 261, 271, 272, 287, 288, 289, 300, 304, 307, 309, 319, 320, 321, 327—329, 336, 337, 339, 341, 343. 345, 350, 352, 355, 364, 366, 380, 383, 388, 393. 395, 398, 405—409, 414, 415, 420, 423, 430, 432—435, 437, 440—445, 447, 448, 450—452, 457, 466—468, 471, 473, 482, 488, 495, 498, 507, 512—514, 524, 525, 533, 538, 541, 542, 565, 577, 580, 584—586, 590, 593, 600, 601, 606, 608.
Сърбия Западна 57.
Сърбия Източна 61.
 

Т.
Таврезиум, кр. 99.
Таврическа губ. 585, 603.
Тавроком, кр. 244.
Тайгет, пл. 139, 189.
Тайгетски гребен 101.
Тамяница, с. 60, 414.
Таор, с. 99.
Тара, р. 82.
Тараклия, с. 604.
Тарент, гр. 272.
Тарс, обл. 211.
Тасос, о-в 52, 65, 80, 385.
Татар Копчак, с. 604.
Татария 332.
Татар Пазарджик, гр. 46, 50, 64, 77, 8. 95, 331, 409, 479, 483, 486, 501, 522, 529, 563, 600, 605—607.
Татарпазарджишка област 78.
Татра, пл. 49.
Таусли 392.
Тахинос (Трасиас или Керкимитие), ез. 66, 80.
Твърдица, с. 604.
Твърдица, с. 42, 528.

 
646

Твърдишка планина (Чемерна) 42.
Теарос, р. (Буюк дере).
Теарце, с. 594.
Текирдаг, пл. 44
Темешвар 374, 378—380, 402, 518, 523, 536, 547.
Темпе, гр. 48, 225, 246, 269.
Темска, р. 407.
Тенедос, о-в. 158, 357, 386, 542.
Теодоровка, с. 604.
Теодоропол, вж. Силистра.
Теодосиопол (Ерзерум), гр. 234, 233.
Терезиогюл 516.
Тереновка 603.
Терма, гр. 282, 283.
Термина, кр. 230.
Термопили, пр. 98, 101, 106, 226, 232.
Терновка, с. 604.
Тесалия, обл. 55, 56, 76, 86, 99, 101, 105, 113, 129, 136, 137, 139, 170, 174, 189, 195, 222, 225, 235, 252, 254, 270, 281, 285, 289, 340, 348, 350, 356, 366, 371, 372, 383, 406, 409, 410, 415, 482, 525, 541.
Тесалия Северна 195, 216, 235.
Тесалия Южна 335.
Тесалоника, вж. Солун.
Тетевен (Тетювене), гр. 63, 148, 528, 533, 534, 565.
Тетово (Хтетово, Калканделен), гр. 53, 55, 67, 594, 595.
Тефрика, обл. 173, 250.
Тива, гр. 140, 169, 237, 289, 320.
Тилзит 542.
Тиквеш, обл. 135.
Ти ле, гр. 85.
Тимок, р. 37—39, 58, 61, 62, 79, 86, 124, 134, 146, 264, 373, 388, 405, 407, 421, 422, 481, 577, 603, 606, 607.
Тимок Църни (Кривовирски), р. 61.
Тимок Мали (Свърлижки), р. 61.
Търговишки (Велики) Тимок, р. 61.
Тимошка долина 38.
Тимошка област 38.
Тиса, р. 42, 43, 93, 107, 117, 162, 184, 460.
Тича (Читак), с. 42, 43, 64, 465, 551.
Тсболск, гр. 501.
Тозлука, обл. 522.
Томай, с. 604.
Томи, вж. Кюстенджа.
Томор, пл. 232.
Топирос, гр. 106.
Топлица, р. 60, 102, 235, 342, 408, 409, 414.
Топола, р. 68.
Тополовица, р. 62.
Тополница (Тополка, Кузлудере), р. 45, 46, 63, 64, 95, 330, 391, 401, 485.
Тополнишка долина 413.
Торда, гр. 504, 505.
Тоскана, обл. 320.
Травуния, обл. 224, 237.
Тракезий, равн. 37, 226.
Тракийска низина 50, 224.
Тракийска равнина 42, 44—46, 50, 64, 65, 265.
Тракия 35, 43, 44, 46, 47, 50, 75, 85, 89, 98, 100, 101, 103—106, 108, 110, 114, 121, 125, 128, 132, 145, 146, 153-155, 157, 160, 167, 173, 174, 182, 191, 194, 195, 199, 203, 212, 214, 225, 239, 244, 245, 248, 254, 256, 263—265, 268, 274, 278, 281, 285, 293—295, 302, 304, 318, 326, 329, 335, 339, 349, 350, 352, 358, 372, 381, 388, 397, 406, 407, 424, 450, 452, 482, 485, 496, 507, 512, 521, 526, 529, 538, 539, 541, 542, 575, 578, 581, 588, 589, 593, 603, 606, 607.
Тракия, пров. 86—89.
Тракия Горна 159.
Тракия Източна 87, 109, 199.
Тракия Северна 202, 215.
Тракия Южна 262, 289, 356.
Тракия, вж. Македония.
Трансилвания 43, 86. 93, 96, 101—103, 129, 130, 133, 195, 301, 403, 412, 441, 504, 514, 515, 517, 606.
Трапезица на Янтра, гр. 261, 262, 297, 298, 397, 428.
Трепезунд, гр. 225, 274, 358, 386, 413, 481.
Троян, гр. 96.
Троянови врата, пр. 46, 65, 87, 95, 216, 221, 223, 224, 260, 265, 266, 338, 384, 413, 452.
Траянопол (Дедеагач), гр. 339.
Требище, с. 417.
Тресанче, с. 521.
Треска, р. 55, 67.
Триест, гр. 117, 571.
Трикала 366, 478, 563.
Триполис гр. 487.
Три чуки, пл. 39.
Троада, обл. 52.
Трогир, гр. 192, 393.
Троя, гр. 277.
Троян, с. 604.
Троян, гр. 41, 63, 95, 521.
Троянов град, вж. Шабац.
Троянова врата (Капуджик), вж. Троянови врата.

 
647

Троянска пътека 41, 96.
Трън, гр. 48, 70, 414, 423, 518, 528.
Тръстеник 537, 543.
Трявна, гр. 64, 425, 565, 567, 569, 575, 597.
Тузла 529.
Тузлука 522, 606.
Тулна, гр. 168.
Туловско поле 85.
Тулуза, гр. 250, 251.
Тулча, гр. 59, 216, 480, 492, 585, 590, 605—607.
Тулча, санд. 605, 607.
Тупа (Дунав)
Тунджа, р. 41—45. 64, 65, 76, 158, 334, 338, 345, 348, 411, 423, 424, 432.
Тунис 190, 487.
Турин 376.
Турис, гр. 106.
Турла, пл. 56.
Турново, с. 605.
Турнул 479.
Турну-Мъгуреле, гр. 59. 106, 403, 440, 560.
Турция 35, 45, 46, 47, 58, 62, 71, 99, 371, 407, 413, 446, 448, 478, 479, 482. 489, 492—494, 507—509, 512, 522, 524, 535, 542, 543, 564, 571, 574, 576, 578, 590, 592, 596, 601, 602, 606, 607.
Турция Европейска 406.
Тутракан, гр. 59, 503, 506, 560, 590, 607.
Търговище (Ески Джумая) 564.
Търговище 442, 497, 499, 504—506, 509, 516, 562.
Търло, места 84.
Търново, гр. 42. 63, 76, 86, 149, 164, 165, 202, 218, 232, 261—263, 266—269, 271, 272, 275, 276, 280, 284, 285, 290, 291, 295—300, 303, 305, 312, 316, 317, 321—325, 328, 332, 337, 339, 341— 343, 347—349, 356, 360—364, 373, 375—377, 380, 390, 392, 395—399, 401, 404, 417, 418, 421, 423, 428, 430, 432, 433, 435, 436, 439, 440, 442, 444, 452, 457, 468, 474, 475, 481, 490, 491, 497, 501, 503, 521, 528, 533, 546, 547, 549, 556, 558, 560, 561, 563—567, 569, 574, 575, 582, 586, 590, 601.
Търново, санд. 606, 607.
Тюбинген 482, 498.
Тюрингия, обл. 271, 272.
 

У.
Угляра, с. 599.
Угровлахия 364, 378, 379, 399.
Угърско 412.
Удово, с. 69.
Ужица, окр. 60, 66.
Узунджово 382, 408.
Узункюприя 603.
Украйна 389.
Унгария (Маджарско), 89, 93, 103, 107, 147, 154, 195, 210, 213, 239, 241, 260, 271, 272, 280, 289, 301, 305, 306, 312, 317, 322, 325—327, 333, 338, 371, 373, 374, 377, 392, 395, 402, 405, 406, 414, 426, 435, 441, 451, 459, 481, 492, 496, 507, 509, 510, 514—516, 521, 545, 571, 608.
Унгария Източна 159, 164, 460, 461.
Унгария Северна 101, 504.
Урал, пл. 239, 525.
Урум Еникьой, с. 528, 540.
Ускудама, вж. Одрин.
Устина 351.
Устра, кр. 310.
 

Ф.
Факидере, р. 440.
Фамагуста, гр. 320, 381.
Фанарий, гр. 141.
Фенер, кв. в Цариград 500.
Фере (Вира), гр. 307.
Филаделфия, оол. 286.
Филипопол, вж. Пловдив.
Финикия 212.
Финландия 426, 564.
Фландрия, обл. 280.
Флорентин, кр. 402, 414, 506.
Флоренция 393.
Флорина (Лерин, Хлерин), гр. 68, 221.
Флоч, гр. 503, 506, 513.
Фогараш, обл. 195, 301, 374, 395, 396, 403.
Фокида, обл. 189.
Форос, н. 440.
Фотиничишча 461.
Франкфурт, гр. 511.
Франция 82, 203, 249, 250, 286. 303, 381, 403, 426, 459, 525, 543, 558, 560, 583.
Франция Южна 208, 251, 252, 304.
Фригия, обл. 304.
Фрушка гора, пл. 159, 459.
Фундукли, с. 522.
 

Х.
Хазария 326, 463.
Халандрици 455.
Халеб, гр. 154, 182.
Халки, о-в 583, 592.
Халкидика, п-ов 52, 69, 352.
Хамовка, с. 604.
Хандак, с. 350.
Харманли, гр. 44, 382.
Хасан Батър, с. 604.

 
648

Хаси, местн. 74.
Хасково, гр. 526, 528, 541, 607.
Хафса, гр. 183.
Хвостно 329.
Хеем 380.
Хелеспонт (Дарданели), провлак 265, 301, 356, 357, 396.
Хеликон (Загора), обл. 138.
Хелмос, пл. 138.
Хемимонт. пров. 86.
Хем, Хемус, вж. Стара планина.
Хераклея (Перинт). гр. 86, 190, 250, 283.
Херманщат (Брашов), гр. 529.
Херсонес, обл. 52, 212.
Херсонес Тракийски, пл. 44, 80.
Херсонска губерния 603.
Херцеговина 37, 76, 84, 192, 251, 367, 481, 543, 560, 584, 585.
Херцеговина Западна 309.
Химайра, гр. 235.
Химера, кр. 195.
Хиос, о-в 356, 410, 546.
Хирсовка, с. 604.
Холомонда, пл. 52.
Хомоле, пл. 37.
Хон, гр. 262.
Хортиаш, пл. 52.
Хотин 506, 507.
Хотница, с. 86.
Хотово, кр. 308.
Храдчани, кр. 296.
Хрисо, с. 189.
Христополис, вж. Кавала.
Хръсова, с. 119.
Хърватско 132, 134, 164, 184, 191,192, 194, 202, 256, 307, 336, 373, 389, 430, 435, 441, 444, 466, 468, 471, 482, 514.
Хърсова, с. 119.
Хърсовац, пл. 119.
Хърсово, с. 119.
Хърсово (Гирсово), 119.
Хърсово (Хирсова), гр. 59, 119, 402, 480, 503, 506, 513.
 

Ц.
Цакония, обл. 140.
Царевец (Хисар) на Янтра 297, 298, 397, 398, 432.
Цареводаровка, с. 604.
Цариград 36, 38, 44, 46, 62, 95, 100, 104. 106, 109—113, 135, 138, 139, 150, 154, 156—159, 161, 162, 169, 170, 172—177, 179—183, 186—190, 192—196, 198, 199, 201—203, 208, 211—313, 218, 220, 224—227, 230—234, 237, 238, 240, 246—248, 250, 251, 260, 264—267, 269, 270, 272, 274, 275, 278—280, 282. 283, 285—287, 289, 290, 293, 295—297, 301—303, 305, 308, 310, 312—314, 317, 318, 321, 325, 327—329, 331, 335, 336, 338—341, 345, 346, 349—351, 354. 356—358, 360—364, 368, 371, 372, 375—377, 379, 381, 384, 386, 389, 390, 392. 398, 399, 403, 404, 407, 408, 415—418, 422, 436, 441, 450, 452, 455, 473, 474, 482—484, 486, 492, 493 , 498, 499—501, 505, 511, 513, 515, 517, 525—527, 531, 532, 534—538, 541— 543, 546, 554, 557, 558, 561, 563, 565— 567, 570, 571, 573, 577, 578, 581—585, 588, 589, 592, 593, 595—597, 600—603. 608.
Царицина, с. 604.
Цепина, кр. 310—312. 351, 370, 423, 430, 483, 486, 487.
Церапан, с. 565.
Церка, кр. 435.
Церница, с. 138.
Церовене, с. 551.
Церово (Яворица), с. 65.
Цетина, вж. Сетина.
Цетина, р. 192.
Цибра (Цибрица. Джибра), р. 40, 62, 79, 86, 124.
Цигански проход (Ченгене дсрвенд) 69.
Циклади, ови 138, 159, 189.
Цимпе, кр. 357.
Цурулон (Чорлу), гр. 269, 283, 304, 370.
Църна гора (Карадаг), вж. Черна гора
Църна река (Църни Тимок) 488.
 

Ч.
Чадър Лунга, с. 604.
Чалъкавак, пр. 43, 134, 452.
Чамурли, с. 409.
Чанад 515.
Чанкчий, в. 541.
Чаталка (Чаталдаг), в. 42.
Чаталтепе, в. 44.
Чачанско окръжие 540.
Ченга, кр. 444.
Чепеларе, р. 50.
Чепино, обл. 50, 51, 308, 435, 598.
Червен, гр. 275, 360, 363, 437, 439, 440, 444, 489.
Червена вода 506.
Червена кула, пр. 505.
Червена Русь 256.
Чергед, с. 519.
Черна (Църна), р. 47, 55, 56, 66, 68, 87, 94, 98, 385.
Черна вода, гр. 59, 513.
Черна гора (Карадаг), 37, 52—54, 57, 59, 60, 68, 121, 192, 237, 385, 521, 523, 525, 577, 585, 603, 606.

 
649

Чернец 537.
Черник, гр. 235.
Чернигов, гр. 257.
Черномен 339—341, 382, 432.
Черно море (Поит, Евксински Понт) 36—38, 43, 47, 49, 61—65, 75, 76, 79, 85, 86, 128, 131—133, 135, 142, 145, 146, 149, 154, 157, 195, 202, 212, 215, 221, 241, 264, 270, 282, 286, 318, 319, 336, 340, 354, 357, 370, 386, 401, 421, 422, 424, 425, 435, 440, 451, 523, 561, 564, 567, 603, 605.
Черноморски басейн 36.
Чехия 67, 69, 96, 126, 144, 184, 213, 252, 360, 426, 435, 444, 445, 459, 462, 466.
Чнишия, с. 604.
Чипровци, гр. 39, 435, 495, 506, 509, 515—519.
Чирпан, гр. 607.
Чох Мегдан, с. 604.
Чорлу 603.
Чумлекьой, с. 604.
Чърноменски лъг 408.
 

Ш.
Шабац (Троянов град), гр. 96, 539.
Шабашка Посавина 539.
Шар (Шардаг, Скард), пл. 36, 37, 48, 52—57, 60, 67, 71—73, 75, 86, 124, 136, 154, 253, 255, 328, 345, 283, 388, 406, 520, 540, 603, 606.
Швеция 426.
Шехлари, с. 522, 541, 556.
Шнпка, с. 41, 76, 77, 384.
Шипченски проход 41, 63, 452, 586.
Шишкин град 401.
Шишманица, кр. 401.
Шкиперия (Албания) 253.
Шкодра вж. Скутари.
Шкодренско ез. 74, 238, 253, 367.
Шкумба, р. 57, 78, 79, 367.
Шотландия 82.
Шуговица, р. 62.
Шумава, р. 117.
Шумадия, обл. 38, 57, 560.
Шумен (Шумна), гр 42, 43, 76, 134, 146, 185, 186, 392, 414, 444, 481, 486, 489, 491, 492, 503, 523, 536, 561, 564, 565, 580, 599, 606.
 

Щ.
Щип, гр. 51, 68, 77, 229, 231, 344, 363, 385, 517.
Щипоне, вж. Ихтиман.
 

Ю.
Юстиниана Прима, гр. 105
Юхор 539, 540.
 

Я.
Яворица, р. 65.
Ягер (Ерлау) 460, 504, 516.
Ягодинка, р. 50.
Ягодинско окръжие 540.
Якин (Анкона), гр. 123.
Яково 498.
Яломица Горна, р. 377, 412.
Ялта, пл. 242.
Яма, в. 53.
Ямбол, гр. 45, 65, 244, 264, 334, 340, 341, 345, 348, 373, 381, 423, 424, 441, 450, 480, 481, 483, 486, 522, 527, 546, 564, 606.
Ямболско 353.
Якево 441, 498.
Янина, гр 137, 195, 235, 252, 384, 478, 535, 537, 539, 542, 546, 557.
Яница, гр. 140.
Янтра (Етър), р. 41, 63, 86, 124, 254, 261, 297—299, 404, 432, 444.
Ярпуха, ез. 568.
Ястребац, пл. 38, 57, 60.
Яш 341, 512, 525.


[Previous] [Next]
[Back to Index]