Харманли. Градът край извора на белоногата
Кирил Динков
 
Съдържание
 

I. НАЧАЛОТО
   Вълкашиновата чешма . . . . . . . . . . . 12
   Първите писмени сведения . . . . . . . . . . . 17

II. СТАРИТЕ ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ, ДОКУМЕНТИ И ПАМЕТНИЦИ РАЗКАЗВАТ
   В първите столетия след нашествието . . . . . . . . . . . 21
   Големите строежи в Харманли от края на XVI век . . . . . . . . . . . 27
   Когато империята слиза от своя зенит . . . . . . . . . . . 40
   Тъмните кърджалийски времена . . . . . . . . . . . 46

III. НАРОДНИЯТ ЖИВОТ В ХАРМАНЛИ
   Поминък и стопанство . . . . . . . . . . . 53
   Панаири и пазари . . . . . . . . . . . 58
   Народни обичан и празници . . . . . . . . . . . 63
   Песните на харманлийци . . . . . . . . . . . 75
   Хайдути и хайдутство . . . . . . . . . . . 81
   Българската община . . . . . . . . . . . 90

IV. ВЪЗДИГАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ДУХ
   Строеж на църквата „Св. Атанасий” . . . . . . . . . . . 94
   Училището в Харманли. Нови изпитания за патриотите . . . . . . . . . . . 99
   Изостряне на църковно-националната борба . . . . . . . . . . . 114
   В последното десетилетие на османското владичество . . . . . . . . . . . 128

V. ОСВОБОЖДЕНИЕТО . . . . . . . . . . . 144

VI. БИБЛИОГРАФИЯ . . . . . . . . . . . 153


КИРИЛ ДИНКОВ
ХАРМАНЛИ. ГРАДЪТ КРАЙ ИЗВОРА НА БЕЛОНОГАТА

Първо издание

Рецензенти: ст. н. с. Румяна Радкова, Петко Асенов
Литературна обработка Виолета Боянова
Редактор Юлия Байчева
Художник Иван Бъчваров
Художествен редактор Ели Данова
Технически редактор Неделчо Панайотов
Коректор Йорданка Йовчева
Дадена за набор на 24.VI.85 г.
Подписана за печат на 10.ХI.85 г.
Излязла от печат на 25.XI.85 г.
Печатни коли 10 + 0,5 прилож.
Издателски коли 9,26.
УИК 8.42
Формат 84/108/32
Тираж 10 100
КОД 27 9531423211/0630—75—85
Цена 0,77 лв.
Издателство на Отечествения фронт
Печатница „Ат. Стратиев”, Хасково

[Next]
[Back to Index]