19 години въ сръбскитѣ затвори. Спомени

 

Коце Ципушевъ  (Книжарница “Св. Климентъ”, София, 1943)

съ предговоръ отъ Симеонъ Радевъ

 

Коле Ципушев носен от ученици в Скопие, 1942 г.

Съдържание

Галерия..

Корици..

      Единъ коравъ българинъ Предговоръ отъ С. Радевъ

  1. Между борцитѣ-великани

     ( Детство в Радовиш  —  Ученик при Александър п. Орушов, бащата на Т. Александров; в Скопие, в Солун  —  Гоце Делчев учител в Щип. Щипяните-революционери Мише Развигоров, Ефрем Чучков, Тодор Лазаров  —  Приет в тайния ученически кръжок като ученик през 1895 г. в Солунската гимназия. Даме Груев  —  Солун през последните години на миналото столетие  —  Винишката афера и първите шестнадесет дена затвор. Разказът на баща му за идването на Апостола в Радовишко  —  Завършване на образованието в Солун. Ръководител на ученическия революционен комитет. Пере Тошев  —  Заминаване в София през 1899 г. за да учи в Висшето училище. Дейност във ВМРО. Гоце Делчев  —  Кратък престой в Македония през 1900 г. Заминаване за Женева. Димитрий Гурин и Симеон Радев и неговия "L'Effort" – първия вестник за защита на македонската кауза в Европа. Борис Сарафов и Орце п. Йорданов в Женева  —  Завършване в Женева и завръщане през 1902 г. В Кочани, Костур по нареждане на ЦК на ВМРО. Борис Сарафов - "Хубостта"  —  Издаден от костурския гръцки владика Германос. Залавяне. В Битолския затвор през време на Илинденското въстание. Смъртта на Гоце  —  Амнистия през 1904 г. Революционна дейност. За трети път в турски затвори през 1906 г.  —  Младотурския преврат. Балканската война го заварва в Скопие; отказват се да посрещнат сръбските войски като освободители. Вдигане на наздравица за българската войска и цар Фердинанд пред сърбите и бягство от Македония )

  2. Подъ рѫководството на Тодоръ Александровъ

  3. Фаталната дата

  4. Задигнатъ отъ англичанитѣ

  5. Въ ноктитѣ на сърбитѣ

  6. Следствието въ Радовишъ

  7. Осѫденъ на смърть

  8. Изпитания

  9. Затворенъ въ Нишъ

10. Животътъ въ Нишкия затворъ

11. Въ затвора на Мариборъ

12. Задъ решеткитѣ на Срѣмска-Митровица

13. Въ зданието за малолѣтнитѣ престъпници

14. Срѣмска-Митровица— въ Централния затворъ

15. Освобождение

 

[Back to Main Page]