Македонизмът и съпротивата на
Македония
срещу него

Коста Църнушанов, Унив. изд. "Св. Климент Охридски", София, 1992


 
13. Съпротива на македонските българи срещу въоръжените пропаганди
      а) борбата на ВМОРО срещу сръбската и гръцката пропаганда
      б) българското национално дело през време на Хуриета
      в) Македоно-Одринското Опълчение - връх на саможертвата за българското име
      г) въстанието на българщината в Тиквешко и Охридско срещу сръбския гнет
      д) подвигът на българските новобранци в Крагуевац
      е) военният принос на македонските българи през Първата световна война

14. Съпротивата срещу македонизма през първото десетилетие след Първата световна война. Легални прояви
15. Съпротивата на възстановената ВМРО след Първата световна война
16. Скопският студентски процес през 1927 година и събитията около него. Ролята на Македонската младежка тайна революционна организация и на Тайната културно-просветна организация на македонските българки
       а) Македонската младежка тайна революционна организация и нейното значение
       б) Тайната културно-просветна организация на македонските българки
       в) Студентският процес в Скопйе
       г) събитията непосредствено след Студентския процес

19. Българският дух на Македония при разгрома на Югославия
       а) образуване на Български Акционни Комитети
       б) посрещането на българските войски
20. Националното дело на Матодий Шаторов - Шарло
21. Влиянието на делото на Шаторов при съпротивата срещу македонизма през Втората световна война

23. Първата крупна жертва на сръбския македонизъм - Кочо Рацин
24. Българският дух на Охрид в най-усилните дни
       а) раздялата
       б) спасяването на българските военопленници

25. Кланетата в Прилеп, Велес, Куманово и в други селища
26. Съдебни процеси срещу проявени местни дейци на българщината
       а) първите смъртни присъди
       б) първите процеси срещу най-изтъкнатите национални дейци: Димитър Гюзелов,  Димитър Чкатров, Спиро Китинчев, Стефан Стефанов, Илия Коцарев, Велко Спанчев, Никола Павлов-Бутика, Роза Койзеклиева

40. Противобългарската дейност на Темпо и неговите сподвижници - Апостоловски и Колишевски
       - част I
       - част II

More pictures...
[Back to Index]