.
Карнегиева фондация за международен мир

ДОКЛАД НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОМИСИЯ
  за разследване причините и провеждането на БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ

"Другите Балкански войни" - Фондация "Карнеги"
(Фондация "Свободна и демократична България", София 1995)

(Carnegie Endowment for International peace, REPORT OF THE INTERNATIONAL COMMISSION
To Inquire into the causes and Conduct OF THE BALKAN WARS, PUBLISHED BY THE ENDOWMENT WASHINGTON, D.C. 1914)

СЪДЪРЖАНИЕ
Членове

ПРЕДГОВОР

УВОД
    Защо е нужно това разследване? Възраженията - Състав и характер на комисията - Тръгване, проучване, връщане на комисията - Докладът - Поуката от двете войни

ГЛАВА I  Произход на двете балкански войни
Етнографията и националните стремежи на Балканите - Борбата за автономия - Съюзът и договорите - Конфликтът между съюзниците

ГЛАВА II  Войната и мирното население
Страданията на македонските мюсюлмани по време на Първата война - Поведението на българите по време на Втората война - Българският селянин и гръцката армия

ГЛАВА III  Българи, турци и сърби
 Одрин - Тракия - Театърът на сръбско-българската война

ГЛАВА IV  Войната на народностите
Изтребление, емиграция, асимилация - Сръбската Македония (а) - Сръбска Македония (б) - 3. Гръцка Македония

ГЛАВА V  Войната и международното право

ГЛАВА VI  Икономически резултати от балканските войни

ГЛАВА VII  Морални и социални последици от войните и изгледи за бъдещето на Македония

ДОКУМЕНТИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ГЛАВА II:
ПРИЛОЖЕНИЕ А - Положението на македонските мюсюлмани през първата война
ПРИЛОЖЕНИЕ В - Поведението на българите през втората война
ПРИЛОЖЕНИЕ С - Българският селянин и гръцката армия
ПРИЛОЖЕНИЕ D - Сърбите през втората война

ДОКУМЕНТИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ГЛАВА III:
ПРИЛОЖЕНИЕ Е - Обвинението
ПРИЛОЖЕНИЕ F - Отбраната
ПРИЛОЖЕНИЕ G - Показания
ПРИЛОЖЕНИЕ Н - Театър на сръбско-българската война
ПРИЛОЖЕНИЕ I - България - Гърция - Черна гора - Сърбия
 
Придобивки Македония - етнографска карта (българска) Македония - етнографска карта (сръбска)
Новите граници след договорите в Лондон, Константинопол и Букурещ  Етнографска карта на Македония
- българска гледна точка
Етнографска карта на Македония
- сръбска гледна точка

UNDER CONSTRUCTION:
Анализ на доклада
Бележки на историческия редактор

Транскрипция на географските наименования от картите

Повърхност и население на балканските държави преди и след войната


[Back to Index]