Русчушкият (източен) руски отряд. Хроника. 1877-1878
Трифон Трифонов
 


Русчушкият (източен) руски отряд
Хроника. 1877-1878

Трифон Трифонов  (Държавен архив - Русе, 1992)

Документалната студия се издава със съдействието на Държавно-обществена организация „13 века България" — Русе.
Спонсор: Общински съвет — село Иваново

 
СЪДЪРЖАНИЕ

I. ПОДГОТОВКА НА ВОЙНАТА.
1. Дипломатическа и Военно-политическа подготовка и обезпечаване на РТОВ 1877-1878 г. . . . . . . . . . . . 9
2. Военни концепции на Русия и Турция . . . . . . . . . . . 14
II. ЗАДАЧИ. ЕТАПИ И ХАРАКТЕР НА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА РУСЧУШКИ (ИЗТОЧЕН) ОТРЯД И НА ИЗТОЧНО-ДУНАВСКАТА ТУРСКА АРМИЯ . . . . . . . . . . . 17
III. ХРОНИКА НА ПРИДВИЖВАНЕТО И ОПИСАНИЕ НА СБЛЪСЪЦИТЕ И БОЕВЕТЕ НА РУСЧУШКИЯ (ИЗТОЧЕН) ОТРЯД ПО ВРЕМЕ НА РТОВ 1877 -1878 г. . . . . . . . . . . . 24
IV. ПОСЛЕСЛОВ . . . . . . . . . . . 97
V. БЕЛЕЖКИ . . . . . . . . . . . 99

VI. ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Картосхеми:
а/ РТОВ 1877-1878 г. Театър на военните действия на Русчушкия (Източен) отряд . . . . . . . . . . . 100
б/ РТОВ 1877-1878 г. Русчушкият (Източен) отряд. Линии на противостоене . . . . . . . . . . . 102
в/ РТОВ 1877 - 1878 г. Русчушкият (Източен) отряд. Линии на противостоене . . . . . . . . . . . 103

2. Таблици:
а/ Таблица № 1: Движение на числеността на турските войски в Северна България преди войната и в началото на войната . . . . . . . . . . . 104
б/ Таблица № 2: Движение на числеността на противостоящите сили . . . . . . . . . . . 105
в/ Таблица № 3: Разходи на Русия от подготовката до приключването на РТОВ 1877-1878 г. . . . . . . . . . . . 106
г/ Таблица № 4: Ведомост на денонощното движение на войнските влакове от Яса към действуващата армия в течение на кампанията 1877-1878 г. . . . . . . . . . . . 106
д/ Таблица № 5: Обща равносметка на загубите и заболяванията в руската армия . . . . . . . . . . . 107

3. Сведения:
а/ Сведение № 1: Убити, ранени, контузени и пропаднали от Русчушкия (Източен) отряд . . . . . . . . . . . 108
б/ Сведение № 2: Медицинско обслужване при някои сблъсъци, боеве и сражения на Русчушкия (Източен) отряд . . . . . . . . . . . 112
8/ Сведение № 3: Селища, носещи имената на военноначалници и войскови части . . . . . . . . . . . 113
Паметници, издигнати в памет на загиналите руси в района на действията на Русчушкия (Източен) отряд . . . . . . . . . . . 113
4. Извадки от „Описание русско-турецкой войны 1877-1878 г. на Балканском полуострове" . . . . . . . . . . . 115
5. Документирано в Държавен архив - Русе . . . . . . . . . . . 116
6. Руско-турската освободителна война 1877-1878 г. и дипломацията . . . . . . . . . . . 118
7. Изпозувана литература и извори . . . . . . . . . . . 118
8. Именен показалец . . . . . . . . . . . 119
9. Географски показалец . . . . . . . . . . . 125
 

[Back]