Русчушкият (източен) руски отряд. Хроника. 1877-1878
Трифон Трифонов
 
VI. ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Картосхеми:
 

Театър на военните действия на Русчукски (Источен) отряд
Руско-турска освободителна война 1877-1878
Театър на военните действия на Русчукски (Источен) отряд

101
 
 

Русчукски (Источен) отряд. Линии на противостояние
РТОВ 1877/-78 г.
Русчукски (Источен) отряд. Линии на противостояние

1 - 27 юни 1877 г.: Батин-Горно Абланово-Две могили-Батишница

2 - 29 юни 1877 г.: руската кавалерия е на линията:
XII корпус - Мечка-Тръстеник-Широково-Горско Абланово
XIII корпус - Горско Абланово-Цар Асен-Осиково-Камен

3 - 7 юли 1877 г.: Пиргово-Иваново - сливането на реките Бели и Черни Лом - Нисово-Сваленик-Костанденец-Гърчиново-Опака-Паламарца

102
 
 

Русчукски (Источен) отряд. Линии на противостояние
РТОВ 1877/-78 г.
Русчукски (Источен) отряд. Линии на противостояние

4 - 10-11 август 1877 г. - боят при с. АЯЗЛАР:
Пиргово-Иваново - сливането на реките Бели и Черни Лом - Нисово-Костанденец-Садина-Ломци

5 - 18 август 1877 г. - боят при Зараево и Кардам:
Пиргово-Иваново-Красен-Нисово-Сваленик-Костанденец-Опака - десният бряг на р. Ч. Лом - Гагово - източно от Попово (Невски)

6 - 23-24 август 1877 г.:
- аванпостове при Пиргово - по р. Баниски Лом до Бъзовец-Помен-Цар Асен-Водица-Посабина.


[Previous] [Next]
[Back to Index]