Русчушкият (източен) руски отряд. Хроника. 1877-1878
Трифон Трифонов
 
III.   ХРОНИКА   НА   ПРИДВИЖВАНЕТО   И ОПИСАНИЕ НА СБЛЪСЪЦИТЕ И БОЕВЕТЕ НА ИЗТОЧНИЯ (РУСЧУШКИ) ОТРЯД ПО ВРЕМЕ НА ОСВОБОДИТЕЛНАТА РУСКО-ТУРСКА ВОЙНА 1877-1878 ГОДИНА
 
[[ 9. Месец февруари 1878 г:  ]]


1 февруари (13 февруари): Престолонаследникът с братята си отпътува за Русия.

Това е първият от седемте дни, предвидени за предаването на Русе. Комендантът на Русе предлага с писмо да бъде изпратена комисия в Русе, която на място да обсъди въпросите за предаването на града, извеждането на турските войски, извозването на военното имущество и поемането на града от русите.

2 февруари (14 февруари): Генерал Тотлебен съобщава на Ахмед Кейсерли състава на назначената комисия, начело с флигеладютанта полковник Шилдер, която ще тръгне за Русе на 3 февруари. Тъй като до 7 февруари няма много време, генерал Тотлебен споделя в това писмо някои практически съвета и изисквания.

3 февруари (15 февруари): Генерал Тотлебен телеграфира на генерал-адютанта княз Дондуков-Корсаков, че Императорът е наредил да се върне в Петербург, след като предаде командването

95
 

на отряда на него.

Изготвя се предложение до коменданта на Русе, който с цел да се избегнат някои отрицателни тенденции и възможности трябва да свика представители на населението на Русе - българи и турци - и да ги помоли за ред и сдържане по време на изтеглянето на турските войски и след това.

4 февруари (16 февруари): Първият турски ешелон напуска Русе.

Полковник Шилдер е вече в Русе. Разчетено е късно вечерта да бъде открита телеграфната линия Тръстеник - Русе.

5 февруари (17 февруари): Щабът на отряда се приготвя за отправяне и настаняване в Русе. Вечерта е предвидено спане в Тръстеник.

Започва прокарването на телеграфна връзка Тръстеник-Щръклево.

6 февруари (18 февруари): Ахмед Кейсерли напуска Русе. Княз Дондуков-Корсаков намира за необходимо оставането си в Разград до 8 февруари.

Полковник Шилдер приема делегация на християните и мюсюлманите и предава нареждането на ген. Тотлебен за спазването на реда.

7 февруари (19 февруари): Завършва евакуацията от Русе. Турците взривяват мини и фугаси.

Епископ Климент иска разрешение за посрещане на русите от делегация до Кадъ табия на Разградското шосе, след което да отслужи молебен. По такъв начин се цели избягването на много шумни демонстрации.

8 февруари (20 февруари): В Русе влизат руски войски в следния ред: Херсонският полк, батальон от Бесарабския и сапьорна рота.

След това в крепостта влязъл генерал-адютант Тотлебен, начело на Атаманския, Бесарабския и Болховския полкове (по един батальон). Войските били посрещнати от населението много радушно, а епископ Климент отслужил тържествен молебен.

В Русе пристигнал след това и генерал-адютант княз Дондуков-Корсаков.

9 февруари (21 февруари): Княз Дондуков встъпва в длъжност командващ Източния отряд. Генерал Тотлебен отпътува за Петербург.

19 февруари (3 март) 1878 г.: Руските и турските пълномощници подписват в Сан-Стефано мирния договор.


[Previous] [Next]
[Back to Index]