Русчушкият (източен) руски отряд. Хроника. 1877-1878
Трифон Трифонов
 
III.   ХРОНИКА   НА   ПРИДВИЖВАНЕТО   И ОПИСАНИЕ НА СБЛЪСЪЦИТЕ И БОЕВЕТЕ НА ИЗТОЧНИЯ (РУСЧУШКИ) ОТРЯД ПО ВРЕМЕ НА ОСВОБОДИТЕЛНАТА РУСКО-ТУРСКА ВОЙНА 1877-1878 ГОДИНА
 
[[ 1. Месец юни 1877 г.:  ]]


Нощта на 20-21 юни (2-3 юли) 1877 г.: Започва прехвърлянето на частите на отряда през р. Дунав.

Привечер на 22 юни (4 юли): Авангардът на Русчушкия отряд под командването на генерал-лейтенант барон Дризен, началник на 12-та кавалерийска дивизия, е на българския бряг. В състава му влизат 12-та кавалерийска дивизия. I-ва бригада от 33-ти пехотен полк и I-ва и II-ра батареи на 33-та артилерийска бригада.

23 юни (5 юли): След 4-часов марш Стародубовският полк с 19-та конна батарея под командването на командира на полка полковник Бильдер по обяд приближават Бяла и. преминавайки по моста на р. Янтра, на десния й бряг заемат позиция.

24 юни (6 юли): Пехотата на Авангарда достига Бяла, заема позиции при с. с. Стърмен и Новград, започва се построяването, на укрепления и мост при Новград чрез използване на изоставени турски търговски съдове.

25 юни (7 юли): Продължава съсредоточаването на Русчушкия отряд в долното течение на р. Янтра (между Бяла и р. Дунав) 12-та кавалерийска дивизия в 3 колони се придвижва напред със задача да разузнае местността и я очисти от турски части. По пътя си тя среща само съпротивата на въоръжени жители - турци и пленява няколко техни обоза. Привечер са заети и освободени с. с. Беляново, Обретеник, Долна Манастирица (Волово).

26 юни (8 юли): Конницата изчаква приближаването на пехотата; рано сутринта от Обретеник е изпратен разузнавателен патрул към с. Две могили. Скоро се получава донесение за настъпление на турска конница от север, откъм с. с. Каракоджалия (Екзарх Йосиф) и Тръстеник: черкези, поддържани от сгъстена пехота се опитват да атакуват отряда при Обретеник, но срещайки сгъстения дружен огън на спешните казаци и придадената към тях батарея, трябвало да отстъпят.

Рано след обяд разездите подали сигнал за придвижването на противник откъм Две могили. Малко след 5 часа след обяд откъм Две могили се появява турска пехота с артилерия от 4 оръдия

24

Оръдията откриват учестен огън, а след това настъпва пехотата. Атаките им са спрени пак от пушечния огън на спешените казаци с огъня на придадените към отряда оръдия, но схватката продължава до 7 часа след обяд, когато пристига на помощ Стародубовският драгунски полк с 19-та конна батарея.

27 юни (9 юли): Разездите донасят, че турците са напуснали Две могили, оставяйки само група конни черкези. По-късно русите узнават от турски източници, че в Две могили е бил рекогносцировъчен отряд от пехота, конница и 4 оръдия, принадлежащ на корпуса на Ахмед Еюб паша, движещ се към Бяла за предполагаемо съединение с Осман паша. След сблъсъка при Обретеник Ахмед Еюб се отказва от движението си към Бяла и отстъпва към хан Гюр чешме.

Вечерта предните руски постове са на линията Батишница-Две могили-Горно Абланово-Батин.

29 юни (11 юли): Кавалерията на Русчушкия отряд е изнесена на линията Мечка-Тръстеник-Широково-Горско Абланово-Захари Стояново-Осиково-Камен. При придвижването на 12-та кавалерийска дивизия към Русе до линията Мечка-Горско Абланово на различни места били срещнати части от турска кавалерия, отстъпващи на изток. На шосето до хан Гюр чешме бил забелязан малък турски лагер, а друг - по-голям и обширен - близо до р. Черни Лом. Осма кавалерийска дивизия, придвижвайки се до линията Горско Абланово-Камен срещнала само тълпа от въоръжени жители турци с техните семейства и имущество, бягащи от родния си край. Въпреки че руската кавалерия не им пречела при появяването, и тя била посрещана с огън. Така се завързали множества малки и големи сблъсъци. Такъв бил този ден сблъсъкът при с. Камен.


[Previous] [Next]
[Back to Index]