.
Русчушкият (Източен) руски отряд  [*]
Хроника. 1877-1878
.
Трифон Трифонов  (Държавен архив - Русе, 1992)
Документалната студия се издава със съдействието на Държавно-обществена организация „13 века България" — Русе.
Спонсор: Общински съвет — село Иваново
 
Съдържание
Карти
Корица..
 
        И днес йощ върхът  (Атанас Ганчев)

        Предговор
I. Подготовка на войната
   1. Дипломатическа и Военно-политическа подготовка и обезпечаване на РТОВ 1877-1878 г.
   2. Военни концепции на Русия и Турция

II. Задачи, етапи и характер на военните действия на Русчушки (Източен) отряд и на Източно-Дунавската турска армия

III. Хроника на придвижването и описание на сблъсъците и боевете на Русчушкия (Източен) отряд по време на РТОВ 1877-1878 г.. Месеци:
    1877 г.:    юни   —   юли   —  август   —   септември   —   октомври   —  ноември   —   декември
    1878 г.:    януари   —   февруари

IV. Послеслов

V. Бележки

VI. Приложения:
  1. Картосхеми
      ( Театър на военните действия на Русчушкия (Източен) отряд  —  Русчушкият (Източен) отряд. Линии на противостоене  —  Русчушкият (Източен) отряд. Линии на противостоене )

  2. Таблици
      ( Движение на числеността на турските войски в Северна България преди войната и в началото на войната  —  Движение на числеността на противостоящите сили  —  Разходи на Русия от подготовката до приключването на РТОВ 1877-1878 г.  —  Ведомост на денонощното движение на войнските влакове от Яса към действуващата армия в течение на кампанията 1877-1878 г.  —  Обща равносметка на загубите и заболяванията в руската армия )

  3. Сведения
      ( Убити, ранени, контузени и пропаднали от Русчушкия (Източен) отряд  —  Медицинско обслужване при някои сблъсъци, боеве и сражения на Русчушкия (Източен) отряд  —  Селища, носещи имената на военноначалници и войскови части  —  Паметници, издигнати в памет на загиналите руси в района на действията на Русчушкия (Източен) отряд )

  4. Извадки от „Описание русско-турецкой войны 1877-1878 г. на Балканском полуострове"
  5. Документирано в Държавен архив - Русе
  6. Руско-турската освободителна война 1877-1878 г. и дипломацията

  7. Изпозувана литература и извори

  8. Именен показалец    —    9. Географски показалец


[Back to Main Page]*. Любезно предоставено от Калоян