Йосиф Висарионович Сталин. Кратка Биография
 
Състaвители: Г. Ф. Александров, М. Р. Галактионов, В. С. Кружков, М. Б. Митин, В. Д. Мочалов, П. Н. Поспелов

Превод от второто попрaвено и допълнено издание

Издателство на Българската Комунистическа Партия, София, 1950
 


ИЗДАТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

ЙОСИФ ВИСАРИОНОВИЧ СТАЛИН
КРАТКА БИОГРАФИЯ

Съставители: Г. Ф. Александров, М. Р. Галактионов, В. С. Кружков, М. В. Митин, В. Д. Мочалов, П. Н. Поспелов
Пето издание
Превел: П. Данчев
Редактор: Ст. Каролев
Контр. редактор: Xр. Халачев
Коректор: Нора Кръстин
Тираж 25,000
Формат 1/16 58/64.
Печатни коли 14 2, авторски коли 12.33.

Печатница на Бълг. комунистическа партия
СОФИЯ
№ 1026
1950

[Back]