Йосиф Висарионович Сталин
Йосиф Висарионович Сталин. Кратка Биография

Състaвители: Г. Ф. Александров, М. Р. Галактионов, В. С. Кружков, М. Б. Митин, В. Д. Мочалов, П. Н. Поспелов

Превод от второто попрaвено и допълнено издание. Превел: П. Данчев
Издателство на Българската Комунистическа Партия, София, 5-о издание, 1950

Съдържание
Галерия

Глава  1
Глава  2
Глава  3
Глава  4
Глава  5
Глава  6
Глава  7
Глава  8
Глава  9
Глава 10
Глава 11


[Back to Main Page]