Научен център за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“

 Series Editionum Traductarum, vol. I

 

Политическата теория на византийците

 

Йоанис Е. Караянопулос

 

Кирил Павликянов  (преводач)

 

 Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 1992

 

Сканове в .djvu формат (2.2 Мб)

 

Съдържание

       Към българските читатели  —  Предговор  (Гeорги Бакалов)

 

1. Представата за империята и императора

    - Империята (Imperium romanum "избран съсъд” на Божия промисъл — Йерархията на държавите по света — Римската идея — Идеята за Третия Рим)

    - Императорът (Първообразът на византийския самодържец — Произход на императорската власт — Въздигане на императора на трона)

 

2. Граници на императорската власт

    Нравствени граници    Правни граници (Зависимост от законите — Правото на народа да въстане — Значение на правните граници)

 

3. Наследяване на престола

    Съцарствие — Непълнолетие на престолонаследника

 

4. Фактори на държавното и на общественото управление

    Избирателни колегии (Синклит (Сенат) — Дими — Войска)    Съвещателни колегии (Императорски съвет — Събрания)    Църква

 

5. Органи на властта

    Общи положения    Управление    Правосъдие    Византийско чиновничество

 

Епилог

Библиография

 

[Back to Main Page]