.

Златният стожер на прабългарите

.

Иван Венедиков  (Издателство Наука и изкуство, София 1987)

 

Съдържание

Галерия

Корица..

      Предговор  (Александър Фол)

 

  УВОД

      Историята и епосът  —  Сватбата

 

     I. ЗЛОВЕЩАТА ОГРАДА И ЗЛАТНАТА ЯБЪЛКА

 

1. ГРАДЪТ НА ДЕВОЙКАТА

     Сватбата в езическо време  —  Хоругвата на девойката и пряпорецът на младоженеца  —  Грабването на девойката  —  Град градила малка мома  —  Градът на самодивата  —  Божият град  —  Мостът на Змеицата  —  Градът

 

2. ЗЛОВЕЩАТА ОГРАДА

     Дворите на девойката  —  Разбиването на града  —  Девойката юнак  —  Облогът  —  Състезанието  —  Пленяването  —  Съдбата на пленниците  —  Любовното обяснение  —  Сюжет на песните за девойката-юнак  —  Градът на малката мома

 

3. СВАТБАТА НА ПЕНЕЛОПА

     Старогръцката сватба и Одисеята  —  Сватбената трапеза  —  Облогът  —  Стрелбата през предмет  —  Игрите на Пенелопа  —  Оградата от трупове  —  Борбата пред вратите  —  Общите мотиви  —  Разбиването на портите у абхазите  —  Разбиването на града  —  Одисеята и българската епическа песен

 

4. ЗЛАТНАТА ЯБЪЛКА

     Аталанта  —  Ябълката на раздора  —  Златната ябълка в българските песни  —  Хероят, дървото и драконът  —  Легендата за златното руно  —  Ябълките на Хесперидите  —  Откъсването на златната ябълка  —  Бащата, ламята и самодивата  —  Сватбата на Пелопс  —  Недостигналите златната ябълка  —  Самодивите, които спят  —  Българската легенда за златната ябълка

 

5. СВАТБАТА НА ИМПЕРАТОР ТЕОФИЛ

     Сватбените игри у траките  —  Византийският епос   —  Сватбите в «Дигенис»  —  Максимо  —  Сватбата на император Теофил  —  Банята на императрицата и измиването на невестата  —  Сватбата в Рум у Фирдоуси  —  Старинността на сватбените игри

 

 

     II. ПОД СЯНКАТА НА АВИТОХОЛ

 

УВОД

     Германци и тюрки

 

6. БРУНХИЛДА

     Появата на един епически герой  —  Германските саги  —  «Песен за нибелунгите»  —  Измамата  —  Двубоят  —  Надхвърлянето и скокът  —  Вдигането и хвърлянето на камък в българските песни  —  Вдигането на камък, даряващо и отнемащо силата  —  Калпакът, перото и китката на девойката  —  Надхвърлянето  —  Скокът  —  Германският и българският епос  —  Отмъщението на Гудрун  —  От чашите на Гудрун до черепа на Никифор

 

7. ОЛОВНА КАМДЖИЯ

     Атрибутът на девойката юнак  —  Девойката вълк  —  Девойката вълк и Арватка девойка  —  Марко Поло за сватбените игри  —  Степната Одисея  —  Вариантите на поемата

 

8. ДЕТЕТО ЮНАК

     Най-старият герой в българския епос  —  Хероят в древността  —  Раждането на детето юнак  —  Раждането на богатира  —  Детето от камък  —  Детето юнак  —  Конят на богатира  —  Конят на юнака  —  Изборът на кон  —  Детето юнак и конят му

 

9. СВАТБЕНИТЕ ИГРИ В ТЮРКСКИЯ ЕПОС

     Облогът  —  Шатрата на девойката и избиването на несполучилите  —  Девойката, която трябва да загине  —  Заместникът на младоженеца  —  Сватбените игри  —  Сънят на Одисей  —  Сънят на Алпамъш  —  Сънят в българския епос  —  Вълшебният кладенец  —  Девойката спасява юнака  —  Облог на кон срещу либе

 

 

     III. ЗЛАТНИТЕ КЛЮЧОВЕ

 

10. КОЛЕДАРСКИ ВИДЕНИЯ

     Коледарските песни  —  Странните гости  —  Езическото семейство на господ  —  Службата  —  Отиването при мъртвите  —  Слънцето и месецът като божества  —  Слънцето и отиването при мъртвите у гърците  —  Слънцето в апокрифите  —  Слънцето у източните славяни  —  Слънцето и месецът у българите

 

11. СВАТБАТА НА СЛЪНЦЕТО

     Любовните приключения на слънцето на земята  —  Надгряването  —  Сватбата на слънцето  —  Семейството на слънцето  —  Господ и сватбата на слънцето  —  Слънцето в новогръцките приказки  —  Появата на мотива за сватбата на слънцето  —  Сестрите на слънцето  —  Образът на слънцето  —  Слънцето в българската митология

 

12. ЗЛАТНИТЕ КЛЮЧОВЕ

     Райко  —  Ключовете на черната земя  —  Златната ябълка в рая  —  Тъмницата на господ  —  Ключовете на изобилието  —  Ключовете на вселената и Орфей  —  Ключовете в орфическите химни

 

13. БЛАГОСЛОВИЯТА НА СТАНЕНИКА

     Благословията  —  Добруджанската благословия  —  Шопският вариант  —  Смисълът на благословията

 

14. БЪЛГАРСКИТЕ МОТИВИ И СРЪБСКИТЕ ПЕСНИ

     Сръбските и българските песни  —  Сватбата  —  Детето юнак  —  Златният стожер  —  Датирането на мотивите

 

15. СТАРОБЪЛГАРСКИТЕ И ГЕРМАНО-СКАНДИНАВСКИТЕ САГИ

     «Думите на Регин», «Думите на Фафнир» и «Думите на Сигрдрива»  —  Змеят  —  Борбата със змея  —  Метаморфозата на змея  —  Змеят магьосник  —  Змеят ковач  —  Сърцето на змея  —  Езикът на животните  —  Змеят в «Дигенис»  —  Възмездяването

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

     Сватбените игри — практика и песенен мотив  —  Сватбеният подвиг  —  Раждането на старобългарския епос  —  Песните за слънцето  —  Слънчевград  —  Рожденият ден на слънцето  —  Девойката и годишните времена  —  Началото

 

 

   По-важна използувана литература  —  Приети съкращения

 

[Back to Main Page]