Българската държава и османската експанзия 1369-1422

 

Иван Асенов Тютюнджиев, Пламен Христов Павлов

 

 

Рецензенти: проф. д-р Васил Гюзелев, проф. д-р Василка Тъпкова-Заимова

Correct 044

Велико Търново, 1992 

Сканове в .pdf формат (1.2 Мб)

Съдържание

    Предговор

I. Първи териториални загуби и опити за запазване на политическата независимост (13691377 г.)

    Проблеми на периодизацията  — От независимост към неравноправен съюз — От неравноправен съюз към васален съюз

 

II. Завладяването на търновското царство. Краят на Иван Шишман и Иван Срацимир

   Краят на Търновска България — Иван Срацимир и съдбата на Видин

 

III. “Известният Константин, прославен император на България”

   Сведения за българския държавен живот през първите две десетилетия на XV в. — Кръстоносният поход от 1396 г. и съдбата на Видинското царство — Фружин и събитията в България през първата половина на XV в.

 

    Заключение

 

Документален раздел  (136)

    Българската анонимна хроника от XV в. Из Осмогласник от времето на Иван Александър Приписка във Ватиканския препис на Манасиевата хроника — … — Из Поменици на български царе и царици

 

Извори  —  Библиография

Списък на съкращенията

 

[Back to Main Page]