Спомени. I. Младини

 

Иванъ Михайловъ

 

 

Stabilimento Tipografico «Pliniana» - Selci Umbro

1958

 

Сканове в .pdf формат (4.6 Мб), взети от www.strumski.com

 

  Съдържание

1. Детски възпоменания

Вампиритѣ — Сражението на Сандо Малинковъ — Въ Рилския монастиръ — На Новакова чешма — Въ нашата махала — Въ Доляни на Свети Илия —  Гроздоберъ — Нашитѣ битки — Борческа атмосфера

2. Емигрантство въ София

3. Хуриетското време

4. Обезорѫжителната акция

5. Въ надвечерието на Балканската война

6. Въ Солунската гимназия. Какъ дочакахме разгрома на Турция

7. Войната между съюзницитѣ

8. Подъ сръбска власть

9. Сърбия прегазена

10. На работа при Тодоръ Александровъ

 

[Back to Main Page]