.
Иван Михайлов

Статии *

1. Изкористваната “свещена простота“

2. Сталин и Македонският въпрос
    (1984 г., сп. „Български демократически сговор", Берн)

3. Професор Стйепан Антоляк добре се измъкна

4. Radko – I am a Bulgarian from Macedonia
    (interview with Boris Vishinsky)

5. Как се бранеше народа в Македония
Предговор - В Охрид - В Емборе - В Щип - В Куманово - Във Велес - Във Воден - В Кичево - В Тиквеш - В Битоля - В Прилеп - В с. Смърдеш, Костурско - В с. Карлуково, Зъхненско - В Крива Паланка - В Кочани - В Скопие

6. Цола Драгойчева пише „история"...
    (в. „Македонска трибуна", август 1972, бр. 2346 - 2350)

[Back]


* Любезно предоставени от Ангел Апостолов и Милен Радев