.
ИВАН МИХАЙЛОВ
.
ДА СЕ СПАСИШ КАТО ЗАГИНЕШ *
(Непубликувани Спомени, Дневници и Материали)
.
Подготвил за печат Цочо В. Билярски (ИК „Синева", София, 2002)
Съдържание ..
Предговор
Автобиографии
Дневник (1929-1930 г.)

Трудове: Македонската освободителна борба и преврата от 19 май 1934 г. в България
     Няколко встъпителни думи
1. Революционната борба в Македония бе необходима и след 1918 год.
2. Sub judice lis est - Делото е открито
3. Сръбската радост на 19 май - Мъртвилото в България на 19 май - Сръбски планове спрямо българите
4. Примерът с хърватите
5. Кимон - Дамян заздравиха позициите на сърбите
6. Отношението на сърбите и авторите на 19 май към македонските легални организации
7. От какъв характер са връзките между Националния комитет и ВМРО
8. Македонското легално борчество - Легалните акции на ВМРО - Изпитанията на легалните ратници
9. Поуката от чуждите революционни движения
10. Манталитета на Лигарите - Името Македония трябва на всяка цена да се запази - Отстранение на чиновниците македонци
11. Кимон Георгиев клевети България - Как стана Димо Казасов пълномощен министър в Белград - Коста Тодоров е фактор около 19 май
12. Защо ВМРО не реагира с оръжие след 19 май?
13. Намесата на македонците в българския обществен живот - Клевети на звенарите - Що ново донесе звенарската власт в Петричко?
14. Кой е тероризирал емиграцията - Предложение за анкетна комисия


[Back]* - Любезно предоставено от г-н Милен Радев