КЪМ ДНЕШНИТЕ БЪЛГАРИ

Уважаеми читателю. Държите в ръцете си едно уникално издание. Стойността му не се определя само от факта, че от него по света са запазени едва няколко десетки екземпляра. По-важното е, че настоящата книга представлява един дълбоко осмислен самоанализ както по отношение дейността на една от най-мощните революционни организации в Европа между двете световни войни - ВМРО, така и преценка върху протичащите през този период събития в България и на Балканите. А те, уж отдалечени от времето, звучат толкова познато, че човек неволно извежда съвременните аналози, разкриващи дълбоката криза в българския обществено-политически живот и битуващата безпътица сред част от нашата интелигенция.

Някои читатели може би ще останат дълбоко изненадани от изнесените факти, защото те не съвпадат с наученото в часовете по история от тоталитарния период. Точно тук е предимството на демокрацията, именно чрез свободен достъп и съпоставяне на различните гледни точки, интелигентният българин да отсее истината от натрупваните лъжи, да се ориентира правилно в продължаващите и днес опити да бъдем манипулирани в името на чужди интереси. Защото ако не разчистим миналото и не стъпим на здрави национални български основи, и ние ще се намерим в редицата на демагозите, макар и от незнание мамещи българския народ.

И все пак каква е преценката на времето за събитията, описани в “Quo Vadis, Bulgaria”?

Истинско щастие е, че книгата, чийто автор е Иван Михайлов, е написана през 1937 г., а не днес. Защото поради този факт тя се явява едно сбъднало се пророчество по отношение на процесите, развили се в България след 1944 г. В случая не е толкова важно дали комунистическите идеали са илюзорни или не. По-важното е, че те бяха използвани от Белград на практика още от 1934 г. за разрушаване на българските национални устои. Поради тази причина не е чудно, че 19-майския преврат, обявен от комунистическата историография за “монархофашистки”, постави на ръководните постове в Пиринска Македония комунисти. Всъщност много от движещите лица на събитията през 1934 и 1944 бяха едни и същи. Те направиха насилствената македонизация и в периода 1946-1963 г., когато без капка свян забраняваха на българите да се наричат българи, а тези които се противопоставяха, бяха предавани дори на югославските репресивни органи. Така че когато днес съвсем справедливо обвиняваме режима в Скопие за неговата антибългарска политика, нека си дадем ясна сметка и за вината на власт-имащите у нас през изминалия период.

Няколко думи трябва да се споменат и за лансираната тук идея за независима Македония от гледна точка на българския национален идеал. Преди всичко трябва да си припомним казаното от Даме Груев по отношение създаването на ВМРО през 1893 г. в Солун: “Мислехме да създадем организация по образец на революционната организация в България преди Освобождението, да действуваме по примера на Ботев, Левски, Бенковски и пр.” Затова създателите на ВМРО формулираха по следния начим своята политическа програма: “... се спряхме върху автономията на Македония с предимство на българския елемент. Не можехме да възприемем гледището “пряко съедининение на Македония с България”, защото виждахме, че това ше срешне противодействието на великите сили и аспирациите на съседните малки държави и на Турция. Минаваше ни през ума, че една автономна Македония сетне би могла по-лесно да се съедини съ България.” (д-р Христо Татарчев). Разбира се, днес не можем да очакваме всички политици да помагат на българите в Македония, но нека тогава поне не ни пречат. Още повече, че настоящото издание няма за цел допълнително да противопоставя политизираните слоеве на нашето общество, а на базата на разясняването на българската национална идея да съдейства за превръщането на България в политически стабилна и икономически мощна държава в такъв невралгичен район като Балканите.

Накрая желая да изкажа своята благодарност на ЦК на Македонските патриотични организации в САЩ и Канада за предоставената ми възможност да публикувам настоящата книга.

инж. Спас Ташев
член на ИК на ВМРО-СМД

[Back to Quo Vadis.. Page] [Next]