ПРЕДГОВОР
 
Всеки изминат ден ни убеждава по-дълбоко, че превратът от 19 май 1934 г. в България, бе инспириран от Белград. Част от офицерството от българската армия, което взе участие в тоя преврат, независимо от добрите му намарения, не съзнаваше чии интереси застъпва. Превратът бе посрещнат с най-голяма радост в Белград. Наскоро след звенарското престъпление сръбският в.  “Пладне”, издаван на български в София, помести голям портрет на Коста Тодоров, който веднага напусна Белград и пристигна в столицата на България. Колкото и горчива да е истината, тя трябва да се каже: духовният баща на 19 май бе шпионинът К. Тодоров, а чрез него сръбският генерален щаб и сръбското външно министерство. Само бунтът, който настъпи в душите на офицерските среди, изпълнители на 19 май, от пристигането на Коста Тодоров, накара тогавашното правителство на Кимон Георгиев да поиска неговото връщане в Белград.

19 май разстрои българската държава. Той посегна жестоко и върху македонското освободително движение в България.

За да се види какво извършиха 19 майци по отношение на македонските българи в Царството и какво е отношението на всички български правителства от тази позорна дата до днес към борбата за освобождение на поробена Македония, ние пубикуваме настоящата брошура. Както брошурата на Балканикус, така и настоящето ни издание, изобилствува с конкретни данни и изразява вярно становището на македонските организации. Ние го препоръчваме горещо на всички членове на нашия Съюз и на всички българи от свободната българска държава. Поради съществуващата цензура там и голямото сръбско влияние понастоящем, македонската емиграция в България не може да изнесе всички издевателства върху нея и целия национален позор, който се извърши на 19 май 1934 г. Дано настоящата брошура проникне широко сред българското гражданство и селячество, за да разкъса една част от черното було, което покрива и умовете на голяма част от свободните българи.

ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА МАКЕДОНСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
В СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ, КАНАДА И АВСТРАЛИЯ

Индианаполис, Индиана
Януари, 1937 година
 

[Previous] [Next]

[Back to Quo Vadis.. Page]