Quo Vadis, Bulgaria?
(Стр. 18 - 24)
ГОРНО-ДЖУМАЙСКА ОКОЛИЯ
 
Иван Покровнишки - бит по гърдите  и държан три дни на крака, без вода и храна. Побоят му е нанесен от поручик Аврамов и полицейския инспектор Добри Вълков.
Кирил Паунов - бе бит до смазване от поручик Тимчевски и полиц. инспектор Добри Вълков. Челюстта му е била изкривена. Той страдаше от сърдечно разстройство за дълго време и трябваше да се лекува.
Иван Спатов - силно бит от Д. Вълков и държан три дни прав на слънце.
Стоян Христов Бошков - бе много бит. Той бе изтезаван от поручик Аврамов, в присъствието на капитан Ненов.
Христо Конст. Делвински - от нанесения му жесток побой умря. Бит от поручик Аврамов.
Павле Гемиджийски - от село Грамада, бе изтезаван заедно с осем души негови съселяни от полиц. инспектор Добри Вълков. Побоят им е бил нанесен в полицейското управление.
Гьоре Гемиджийски - бе изтезаван доста жестоко от полижейския инспектор Добри Вълков.
Мите Джанев - от село Грамада, ежедневно бит в продължение на цял месец. Една нощ е бил намерен обесен на една слива над селото. Той бе семеен с деца. Бит от Добри Вълков.
Стоян Николов - от село Бучино, на няколко пъти е бил изкарван от затвора и жестоко бит от пратениците на Дирекцията на полицията: Топалов и Раковски.
Методи Сотиров - от село Бучино, бит от пратениците на Дирекцията на полицията. Околийският управител е бил свидетел на трагичните сцени, но не е направил нищо за вразумяването на разбеснелите се македономразци: Топалов и Раковски.
Стоян Спасов Новоселски - бит доста тежко.
Александър Константинов - изтезаван от пратениците на Дирекцията на полицията.
Димитър Самарджиев - бит до смазване. Същият е бил изкарван от затвора, бит в участъка и наново връщан в затвора. Подаденото от него заявление до прокурора, с което искал наказанието на неговите побойници - пратениците на Дирекцията на полицията - е било оставено без последствие.
Васил Чаушев - бит заедно с множество от жителите на село Делвино. Побоят е бил нанесен от поручик Коюмджиев.
Спаси Йотов - от с. Селище, бе бит до смазване в Горно-Джумайския военен клуб. Побоят е бил нанесен от груповия началник при Дирекцията на полицията Соларов.
Лазар Иванов Бачев - от село Логодаж, жестоко бит от полиц. инспектор Д. Вълков и пратениците на Дирекцията на полицията: Раковски и Топалов.
Мите Таунтев - от село Логодаж, бит от Д. Вълков, Топалов и Раковски.
Санде Константинов Новоселски - от с. Бучино, бе бит твърде много. Същия бе убит в затвора от един войник-комунист, под предлог, че е гледал през прозореца. Побоят е бил нанесен от Добри Вълков, Топалов и Раковски.
Стоян Николов Цветански - пребит от пол. инспектор Добри Вълков. В последствие полудя от преживения ужас. Лекуваха го в Александровската болница в София.
Коте Узунски - от село Покровник, бе съсипан от бой, нанесен му от полиц. инспектор Добри Вълков, в присъствието на Окол. управител Никола Савов.
Димитър Миразчийски - бе съсипан от бой от Добри Вълков
Христо Картала - от с. Лисия, бе тежко бит.
Дядо Христо Градевеца - 90 годишен, бе безмилостно бит от поручик Аврамов. В околийското управление бе докаран полумъртъв на кон. Държаха го затворен за политически деяния, извършени през 1925 година, които по времето на Кимоновия режим бяха амнистирани.
Недялчо Спасов - от село Лисия, бе много тежко бит от полицейския инспектор Добри Вълков
Иван Чеков - от село Крупник, бе изтезаван от полицейския инспектор Добри Вълков.
Ефрем Чеков - живущ в село Крупник, бе бит от Добри Вълков.
Иван Негревски - родом от с. Зарево, Солунско, бе бит от  пратениците на Дирекцията на полицията: Раковски и Топалов и полиц. инспектор Добри Вълков.
Сандо Негревски - живущ в с. Крупник, родом от с. Зарово, Солунско, бе жестоко бит от Топалов, Раковски и Д. Вълков. Иван Чеков, Ефрем Чеков, Сандо Негревски и Иван Негревски бяха подали оплакване до Военния министър, до командира на полка и до прокурора. Техните оплаквания останаха без последствие.
Чиме Велков - от село Габрово, бе много тежко бит от Добри Вълков.
Славе Константинов - от село Падеж, заедно с него бяха бити много негови съселяни. Побоят е бил нанесен от Добри Вълков.
Димитър Босото - жестоко бит от поручик Алексиев.
Фердинанд Мелтиев - жестоко бит. Побоят нанесен от полиц. инспектор Д. Вълков.
 
ПЕТРИЧКА ОКОЛИЯ
 
Константин Николов - родом от село Фурка, Дойранско, бе мушкан с нож в устата. Умря от получените рани. Побоят е бил нанесен от един поручик от Кюстендилския гарнизон.
Константин Мендовски - съсипан от бой.
Велко Митрев Масларев - бе жестоко бит от поручик Велчев.
Константин Христов Парцалков - родом от село Гърчище, Гевгелийско, жител на гр. Петрич, бе жестоко бит от капитан Събев и в последствие полудя от преживените страдания.
Борис Божинов - от гр. Петрич, бе съсипан от изтезания. Побоят бе нанесен от подпоручик Ханджиев, който го е мушкал с нож. Борис Божинов бе интерниран в Бургас, където умря от жестокия побой.
Мара Божинова - учителка, изнасилена от един войник.
Константин Николов Илиев - от сели Долна Рибница, бе жестоко бит от капитан Събев.
Иван Филчев - от село Долна Рибница, нанесен му тежък побой. Изтезаван от поручик Хаджиев.
Велко Пателеев - от село Ключ, бит от полицейския агент Райчо... (?)
Никола Кръстев, Кольо Траянкин, Стойчо Константинов, Константин Димитров и Иван Златанов - всички от село Ключ са били бити от полицейския агент Райчо.
Георги Николов Чанковски - от село Долна Рибница, силно бит от подпоручик Хаджиев.
От същия побойник (подпоручик Хаджиев) са били бити и следните жители на село Долна Рибница: Андон Петров Манчов, Ив. Илиев, Ив. Марков Усков, Никола Ников, Ангел Николов, Илия Христов, Христо Филипов, Петко Танев и Иван Филчев.
Константин Николов - от село Мендово, бит от подпоручик Хаджиев. Срещу Николова е стреляно с пушка. По време на изтезанията неговият мъчител - подпоручик Хаджиев - е забил 18 игли под ноктите му.
Трушка Точев - от село Тонско Дабе, бит много и измъчван с игли. Побоят е бил нанесен от подпоручик Хаджиев.
От полицейския агент Никола Ангелов са били бити в помещението на Петричкото околийско управление: Андон Бъчваров (бит с гумен бич); Гоце п.Иванов; Илия Аврамов от село Порой (тежко бит); Пантелей Ангелов, Георги Николов от село Долна Рибница, Петричко; Георги Танушев, от село Долна Рибница; Никола Трайков от Петрич и много други граждани и селяни.
Кольо Ангелков - е бил доста бит в къщи и в Петричкото околийско управление от поруч. Босилков.
Никола Ников - бит от поручик Босилков.
Никола Мицев - е бил бит в град Петрич. Побоят бил нанесен в помещението на Петричкото окол. управление от фелтфебела на поручик Босилков. Никола Мицев е бил бит повторно в Горна Джумая от полиц. инспектор Добри Вълков.
Кръстю Маджаров - родом от град Охрид, много бит. Побоят нанесен от полицейския агент Никола Ангелов.
Иван Робавалията - от село Скърт, Петричко, е бил жестоко бит от младшия подофицер Чаръкчиев.
Пандо Константинов - жител на село Кърналово, Петричко, е бил бит на два пъти от органите на полицейските власти.
Илия Георгиев - от Малешевско - тежко бит. Побоят е бил нанесен от поручик Босилков, който е тикал в устата на жертвата револвер.
Димитър Цинцев - от село Ръждак, бит от органите на воените власти.
Георги Танков - жител на село Ръждак, бит от неизвестни военни лица.
Велко Митрев - жител на село Скърт, е бил тежко бит от подофицера Чаръчкиева.
Борис Мансаиев - е бил бит от полицейския инспектор Добри Велков. От същия македономразец са били бити: Константин Илиев и Стоян Петров.
 
РАЗЛОЖКА ОКОЛИЯ
 
Стоян Алексов Чуваников (от Щипско) е бил жестоко бит. Мушкан е бил с нож около сърцето. Раните му още личат. Тези нечовешки изтезания били извършени от капитан Иванов.
Динката Василев - родом от село Емборе, Кайлярско, син на стария и многозаслужил на народната кауза учител Иван Василев, е бил жестоко изтезаван. Побоят е бил нанесен от фелтфебела Крум п.Радонов, който се е причислил към конвоиращите го войници.
Гошо Христов - бе убит при обезоръжаването на Разложка околия от военни лица.
Дончо Василев - убит при обезоръжителна акция.
Михаил п.Григоров - родом от с. Богданци, е бил жестоко бит от ротмистера в 3 конен полк.
Вака Ваканов - бивш кмет на Банско, е бил оставен в едно подземие, където е имало само един камък за седене. Краката му били винаги в вода. Нощно време са го преобличали в войнишки дрехи и така са го изкарвали вън от града, Хвърляли са му въже около врата и са го заплашвали с удушване, ако не направи исканите признания.
Кръстю Петрушев - родом от село Богданци, Гевгелийско, жестоко бит от ротмистерът в 3 конен полк.
Лазар Думанов - жител на град Банско, е бил бит в казармите в гр. Разлог.
Динко Улевинов - жител на гр. Банско, е бил бит в казармите в гр. Разлог.
Методи Терзиев - 16 годишен, жител на гр. Банско, е бил бит жестоко от неизвестни военни лица.
Георги Христов Колчагов - жител на гр. Банско, е бил бит жестоко от оручик Стоев.
Борис Колчагов - помощник кмет на гр. Банско, е бил бит от поручик Стоев.
Димитър Калайджиев - жител на гр. Банско, е бил бит до полудяване от поручик Стоев.
Никола Циклев - жител на село Гулийна баня Разложко, е бил много бит от поручик Митов. От същия поручик са били бити: Христо Циклев, секратар бирник в село Гулийна баня и Борис Чобанов.
Стоян Чачкаров - жител на Горна Джумая, е бил бит в разложката казарма.
 
СВЕТИ ВРАЧКА ОКОЛИЯ
 
Димитър Марков - кмет на село Белица, е бил убит от органите на военните власти по времето на обезоръжителна акция.
Танчо Сугарски - жител на село Склаве, Свето Врачко, е бил бит от неизвестни воени лица с приклади. От жестокия побой той е останал инвалид.
Кръстю Г. Гиздавков - жител на село Склаве, Свето Врачко, е бил жестоко бит от неивестни военни лица.
Захарий Новев - родом от гр. Тетово, жител на Св. Врач, бил изкарван вън от града и заплашван с убийство. Издевателствата над него са били вършени от полицейския инспектор Пушкарев.
Ангел Джоджов - жител на село Белица, Св. Врачко, е бил много бит от органите на полицейските власти.
Никола Тодоров - жител на гр. Св. Врач, е бил бит много жестоко. Побойникът капитан Чернев, който не се задоволил с извършените от него мъчения над наши съотечественици,е удрял с сабята си табелните надписи на Илинденското дружество и младежката организация в Свети Врач.
Атанас Мицев - жител на село Левуново, Св. Врачко, е бил жестоко изтезаван.
 
В СОФИЯ
 
Борис Панчев - умрял от бой. Изтезаван от полицейския агент П. Соларов.
Георги Бояджиев - търговец, е бил много бит. Бит бил с гумени бичове по краката.
Борис Игнатов Георгиев - жестоко изтезаван в Дирекцията на полицията в София от груповия началник Никола Георгиев и Никола Вълев, телохранител на Кимон Георгиев.
Трифун Савев - жител на гр. Кюстендил, е бил стяган с въжета по краката и ръцете. Изтезанията са продължили в течение на 45 дни. Измъчван бил в помещението на Дирекцията на полицията от Джеферов, полиц. агент Соларов и п.Тодоров.
Христо Тасев - родом от Дебърско, жител на София, е бил бит до смазване по краката.
Димитър Дражев, студент - бит в Дирекцията на полицията от агента Соларов.
 
В КЮСТЕНДИЛ
 
Ефрем Калимански - родом от Царево село, Кочанско, много бит от полицейския агент Димитър Панов.
Ефрем Деспотов - родом от Царево село, Кочанско, е бил жестоко бит от полицейския агент Дим. Панов.
Любен Георгиев - родом от гр. Кичево, изтезаван от полиц. агент Д. Панов.
Стоян Атанасов - родом от гр. Кочани, жестоко бит от полицейския агент Димитър Панов.
Милуш Веселинов - родом от Царево село, Кочанско, е бил бит от полиц. агент Васил Соларов.
Дане Йордан Спанчевски - родом от Кочанско е бил изтезаван от полицейския агент Димитър Панов.
Константин Стоилов - бит от полиц. агент Димитър Панов.
 
[Previous] [Next]

[Back to Quo Vadis.. Page]