България и Антантата през Първата световна война
И. Илчев
 
Книгата е плод на дълги проучвания в наши и чужди архиви. Тя цели да даде една разгърната картина на отношенията между България и Антантата през Първата световна война и да доизясни причините, които доведоха до погрешното решение от есента на 1915 и втората национална катастрофа.

Авторът работи в Исторически факултет на СУ „Кл. Охридски". Преподавател е в катедрата по истории на Византия и балканските народи. Интересите му са насочени към дипломатическата история на Балканите в края на миналия и началото на нашия век. Автор е на редица статии, студии и монографията „Уинстън Чърчил и Балканите" (в съавторство с Г. Гунев), С., 1989.

© ИВАН ИЛЧЕВ ДИМИТРОВ с/о Jusautor, Sofia, 1990