Исторически документи и свидетелства за гроба на Левски

 

Николай Хайтов, Георги Тахов (съставители)

 

 

Полиграфически комбинат, София 1992

 

Сканове в .pdf формат (5.2 Мб), дело на Асен Чилингиров 

 

Последната допълнена версия на документите и свидетелствата, (изложени тук), е в книгата: Николай Хайтов, Кой и защо унищожи гроба на Васил Левски, София, 2004, Притурка първа, с. 95-184. 

Асен Чилингиров, 29.01.2018

Съдържание

В ПАМЕТ НА ЛЕВСКИ!

        Встъпителни думи  —  Бележки на съставителите

        Левски за собственото си опело и погребение

I. Документи и свидетелства косвено свързани с гроба на Левски

II. Документи свързани с изграждане на паметника на Левски в София и търсене костите му в него

III. Документи и свидетелства за изповедта, обесването и заравянето на Левски

IV. Сведения за погребването на Левски в Гробищата при Окръжната палата

V. Левски препогребан в църквата «Св. Петка Самарджийска»

VI. Документи и свидетелства свързани с археологическите разкопки в «Св. Петка Самарджийска» през май-юни 1956 година

 

Печати — факсимилета

Историческата памет за гроба на Апостола  —  За имената на трите софийски църкви. За светицата Петка (Параскева). Обобщение

Библиография

 


[Back to Main Page]