Исторически етюди

 

Избрани произведения. Том първи. Византия и славянският свят

 

Иван Симеонов Дуйчев

 

Подбор и редакция Иван Божилов

Превод Елизария Рускова, Пенка Данова

 

Издателска къща »Анубис« София, 1998

Сканове в .djvu формат (8.5 Мб)

 

Съдържание

        Предговор  (проф. д. и. н. И. Божилов)

 

1. Византия и славянският свят  (1963)

 

2. Отношения между южните славяни и Византия през Х-ХII век  (1966)

 

3. Византийско-славянските литературни връзки  (1963)

 

4. Литературата на южните славяни през XIII век и нейните връзки с византийската литература  (1967)

 

5. Литературни отношения между византийците, българите и сърбите през XIV-XV век  (1972)

 

6. Икономическите отношения на Византия със славяните  (1964)

 

7. Славянският свят и Персия през ранното средновековие  (1966)

 

8. Турското завладяване и превземането на Константинопол в славянската литература от това време  (1953-56)

 

[Back to Main Page]