Българско средновековие. Проучвания върху политическата и културната история на средновековна България

 

Иван Симеонов Дуйчев

 

 

 

Издателство Наука и изкуство,

София 1972

Сканове в .djvu формат (10.5 Мб)

 

Съдържание

Илюстрации

      Предговор

  1. Балканският югоизток през първата половина на VI век  (1942)

  2. Обединението на славянските племена в Мизия през VII век. Към въпроса за възникването на българската държава  (1960)

  3. Най-ранни връзки между първобългари и славяни  (1955)

  4. Славяни-скити  (1960)

  5. Легендата на детеубийството у древните славяни  (1964)

  6. Едно легендарно сведение за Аспарух  (1954-1957)

  7. Нов исторически извор за българо-византийските отношения през първата половина на IX век  (1934)

  8. Из писмата на патриарх Николай Мистик  (1940)

  9. Българският княз Пленимир  (1942)

10. Същинското значение на името Μόκρος у Ана Комнина  (1933)

11. Едно кратко описание на Вардара от XII век  (1942)

12. Български спогодбен акт от епохата на византийското владичество  (1966)

13. Приноси към средновековната българска история — I  (1940)

        Относно датата на единия Хамбарлийски надпис — Тема „България“ — Троянската притча у българите — Яков Български

14. Приноси към средновековната българска история — II  (1944)

        За наименованията на Марцианополис-Девня — Статуя на българин в Цариград — Папско писмо за войната на император Лъв III против българите — Упоменание за разприте на Михаил VIII Палеолог с българите — Стихове на италиански хуманист от XVII в. за ранната българска история

15. За документите из Ватиканския архив, отнасящи се до българската история (IX—XIV век)  (1933)

16. Приноси към историята на Иван Асен II  (1943)

17. Връзки между чехи, словаци и българи през средновековието  (1963)

18. Мелник през средновековието  (1965)

19. Търново като политически и духовен център през късното средновековие  (1966)

20. Зараждане на научната мисъл в средновековна България  (1963)

21. Рационалистични проблясъци в славянското средновековие  (1963)

22. Боянската църква в научната литература  (1963)

23. Разказ на „чудото” на великомъченик Георги със сина на Лъв Пафлагонски, пленник у българите  (1961)

24. Образи на двама българи от XI век  (1958)

25. От Черномен до Косово поле  (1970)

 

Бележки  —  Показалец на лични и местни имена

 

[Back to Main Page]