Нишкото въстание през 1841 г. и европейската дипломация

 

Игор Дамянов

 

Военно издателство, София, 1992

Министерство на отбраната

 

 

На моя баща и най-добър учител професор Симеон Дамянов посвещавам тази книга

Авторът

  

Съдържание

В .pdf формат  (27.7 Мб)

    Увод

 

I. Предпоставки за Нишкото въстание, организация и въоръжени действия

     Социално-икономически и политически предпоставки за въстанието

     Организация, предварителна подготовка и обявяване на въстанието

     Въоръжени действия по време на въстанието

     Потушаване на въстанието

 

II. Отношението на великите сили към въстанието и неговото потушаване

     Балканската политика на великите сили в светлината на първите вести за въстанието

     Отзвукът в европейските столици от зверското потушаване на въстанието

     Европейската дипломация и мерките на Високата порта за „омиротворяване" на населението в Нишкия санджак

     Браилските бунтове и изостряне на отношенията между Русия и Турция

 

III. Политически цели и резултати на дипломатическите мисии в България след Нишкото въстание

     Мисията на руския таен съветник генерал Димитрий Кодинец

     Мисията на френския учен Жером-Адолф Бланки

     Мисията на австрийския генерал Хауер

 

IV. Дипломатически постъпки на българите пред Европа след Нишкото въстание

     Постъпките на Александър Екзарх пред френското правителство

     Българският въпрос пред руската дипломация (1841—1845 г.)

 

Заключение

 

Библиография

 

[Back to Main Page]