Иван Дуйчев - Рилският светец и неговата обител

Рилският светец и неговата обител

 

Иван Дуйчев

(Библиотека “Златни зърна”, Редактор-стопанин: Славчо Атанасов, София, 1947;

II. фототипно издание, Издателска къща „Вяра и култура”, Редактор-стопанин д-р Тони Радков, София, 1990)

 

Съдържание

Корица..

     Предговор

   I. Духовният живот в българската държава след покръстването

 II. Извори за живота на св. Ивана Рилски и за съдбата на неговите мощи

III. Живот и иночески подвизи:

          част __А_    —    част __Б_

IV. Живот след смъртта:

          част __А_    —    част __Б_

V. Огнище на просвета и народно единение:

          част __А_    —    част __Б_    —    част __В_

Бележки  (Бележките са въведени в текста, В.К.)    —    Съкращения

[Back to Main Page]