Рилският светец и неговата обител

Иван Дуйчев (Библиотека “Златни зърна”, Редактор-стопанин: Славчо Атанасов, София, 1947;

II. фототипно издание, Издателска къща „Вяра и култура”, Редактор-стопанин д-р Тони Радков, София, 1990)

 

Разрешено от М-во на информацията и изкуствата с писмо № 573 от 5 април 1947 год.

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

Предговор . . . . . . . . . . . V—VII

 

I. Духовният живот в българската държава след покръстването . . . . . . . . . . . 1—47

II. Извори за живота на св. Ивана Рилски и за съдбата на неговите мощи . . . . . . . . . . . 48— 88

III. Живот и иночески подвизи . . . . . . . . . . . 89—168

IV. Живот след смъртта . . . . . . . . . . . 169—261

V. Огнище на просвета и народно единение . . . . . . . . . . . 262—376

Бележки . . . . . . . . . . . 377—431

 

 


 

РИЛСКИЯТ СВЕТЕЦ И НЕГОВАТА ОБИТЕЛ

Иван Дуйчев

Издателска къща „Интерпрес-67”

1784 София, бул. „Ленин” 113

Технически редактор: Таня Костова

Формат: 80/100/32

Печатни коли: 27.50

Подписана за печат: 3.XI. 1990 г.

Излязла от печат: 30.XI. 1990 г.

31/23232/0622-10-90

Отпечатано в ДП „Балкан”

 

[Back]