Гробът на патриарх Евтимий - национална светиня

Иван Богданов

 

Гробът на патриарх Евтимий - национална светиня

 

Иван Богданов

 

Издателство на Отечествения фронт, София 1987

 

 

Иван Богданов. 1987

Jusautor. Sofia

 


 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ИЗСЛЕДВАНЕ (5)

КОМЕНТАР (92)

ПРИЛОЖЕНИЯ (106)

 

РЕЗЮМЕТА НА РУСКИ (113)

НА НЕМСКИ (115)

НА АНГЛИЙСКИ (117)

 

УПОМЕНАТИ И ЦИТИРАНИ ИМЕНА (119)

 

 


 

Иван Богданов

ГРОБЪТ НА ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ

Първо издание

 

Рецензент КОНСТАНТИН МЕЧЕВ

Редактор АНЕТА КОНСТАНТИНОВА

Художник АТАНАС ВАСИЛЕВ

Художествен редактор ПЕНЧО МУТАФЧИЕВ

Технически редактор ДИМИТЪР ГЕРДЖИКОВ

Коректор АНИ ГЕОРГИЕВА

 

Дадена за набор март 1987 г. Подписана за печат юли 1987 г.

Излязла от печат октомври 1987 г. Печатни коли 8 Издателски коли 4.

УИК 4,06 Формат 1/32 от 60/90, тираж 4.200

Код 27 9531479132 / 0622-21-87

Цена 0,90 лв.

Издателство на Отечествения фронт

ДП „Георги Димитров“ — София

 

[Back to Index]