Цар Симеон Велики (893—927): Златният век на Средновековна България

 

Иван Божилов

 

 

Издателство на Отечествения Фронт

София, 1983

 

Сканове в .djvu файл (4.5 Мб)

Съдържание

Галерия..

 

    Предговор  –  Въведение: България и византийската общност

 

I. НАЧАЛОТО

   В търсенето на нови пътища  –  В зората на една нова цивилизация: Преславската  –  Първи сблъсъци

 

II. ВЪРХЪТ

   Короната: василевс булгарон  –  Pax Symeonica  –  Dies irae

 

III. КРАЯТ

   Осуетени илюзии  –  Последните отблясъци на меча  –  Епилог: смъртта

 

ПОСЛЕСЛОВ: SUB SPECIE AETERNITATIS

   Симеон през погледа на съвременника: негов и наш  –  Присъдата на Клио

 

  Бележки  (Бележките са вкарани в текста, В. К.)

  Библиография

 

[Back to Main Page]