Д-р Христо Татарчев
Македонския въпрос, България, Балканите и Общността на Народите

Съставители - Цочо Билярски, Валентин Радев (Унив. Изд. „Св. Климент Охридски", 1996)

Предговор

ПУБЛИЦИСТИКА НА Д-Р ХРИСТО ТАТАРЧЕВ:

1. Увод
2. Едно осветление на българското общество Сп. Сила, 3 май 1919 г.
3. Становището на Вътрешната Македонска Революционна Организация по македонския въпрос Сп. Сила, 21 юни 1919 г.
4. Взаимодействие на факторите по националния погром Сп. Сила, 14 и 21 февруари 1920 г.
5. Атентатите в Югославия и европейската дипломация В. Заря, 27 март 1930 г. и 
в. Македония, 27 март 1930 г.
6. Хървати и македонци В. Заря, 12 май 1930 г.
7. Малцинствата и англо-френската политика В. Заря, 18 юни 1930 г.
8. Пансръбската идея и македонския народ В. Заря, 3 юли 1930 г.
9. Българската външна политика и македонския въпрос В. Заря, 17 и 18 юли 1930 г.
10. Резигнация и революционна борба В. Македония, 22, 23 и 25 август 1930 г.
11. Франция и Паневропа в ОН В. Македония, 11 и 13 октомври 1930 г.
12. Едно знаменито тържество в Торино В. Заря, 14 ноември 1930 г.
13. По повод конгреса на Народна отбрана В. Заря, 16 декември 1930 г.
14. По сръбско-българското сближение В. Македония, 20 март 1931 г.
15. Необходимост от обща революционна борба на потиснатите народи В. Заря, 31 юли 1931 г.
16. Атентатите в Югославия В. Заря, 26 август 1931 г.
17. Последната конституционна игра на крал Александър В. Заря, 1 октомври 1931 г.
18. Фатална политика В. Македония, 24 декември 1931 г.
19. Индия и Македония В. Македония, 9 февруари 1932 г.
20. Франция и Югославия в ОН и македонската борба В. Македония, 9 март 1932 г.
21. Въпросът за малцинствата изоставен В. Македония, 16 април 1932 г.
22. Икономическата и стопанска криза е плод на Версайлските трактати В. Македония, 19 април 1932 г.
23. Френското злато и сръбската политика В. Македония, 26 май 1932 г.
24. Англо-френската полотика и Югославия В. Македония, 7 юли 1932 г.
25. Резултатите от конференциите в Лозана и Женева В. Македония, 8 август 1932 г.
26. Македонската младеж в миналото и днес в борбата за свобода В. Вардар, септември 1932
27. Един знаменателен акт в Германия В. Македония, 19 септември 1932 г.
28. Една престъпна и опасна пропаганда В. Македония, 7-13 октомври 1932 г.
29. Тодор Лазаров - мисъл и воля В. Македония, 12 ноември 1932 г.
30. Абсурдност на институте ОН В. Македония, 12 и 13 декември 1932 г.
31. Сръбския вандализъм в Македония и Далмация В. Македония, 27 декември 1932 г.
32. Предана обща борба. Това е свещеният лозунг на свободата В. Македония, 10 февруари 1933 г.
33. Хитлер и Мусолини в световната политика В. Македония, 18 април 1933 г.
34. Хитлер и възходът на Германия В. Македония, 4 юли 1933 г.
35. Илинден - символ на свобода и сплотеност В. Македония, 18 юли 1933 г.
36. От 1893 година до днешни дни В. Македония, 2 август 1933 г.
37. Ерио и неговата истинска мисия в България В. Македония, 2 септември 1933 г.
38. Фашизмът и неговото влияние В. Македония, 23 септември 1933 г.
39. Една опасна пропаганда В. Македония, 7 декември 1933 г.
40. Обществото на народите и македонския въпрос В. Македонска трибуна, 28 декември 1933 г.
41. Да бъдем предпазливи В. Македония, 10 януари 1934 г.
42. България може да бъде страж на мира на Балканите В. Македония, 16 февруари 1934 г.
43. ВМОРО като реална същност и легендарна мощ Илинденски лист, 2 август 1940 г.
ДОКУМЕНТИ ЗА ЖИВОТА И ДЕЙНОСТТА НА Д-Р ХРИСТО ТАТАРЧЕВ:
№ 3 Статия за арестуването на д-р Хр. Татарчев от гръцката полиция в Атина при завръщането му от заточение по измислено обвинение за съучастие в убийството на д-р Сакиларидис В. Право, 6 септември 1902 г.
№ 4 Съобщения от в. Право за арестуването на д-р Хр. Татарчев от гръцката полиция в Атина по мнимо обвинение за съучастие в убийство София, 6 септември 1902 г.
№ 5 Писмо от „Гъркоман" до редакцията на в. Право за арестуването на д-р Хр. Татарчев от гръцката полиция в Атина и за още 12 случая за арестувани българи от Костурско, които лежат из гръцките затвори В. Право, 13 септември 1902 г.
№ 8 Съобщения във в. Право за събрания и митинги в България в защита на арестувания от гръцката полиция д-р Хр. Татарчев В. Право, 27 септември 1902 г.
№ 9 Съобщение на в. Право за приета резолюция на събрание на столичните лекари в защита на арестувания от гръцката полиция д-р Хр. Татарчев В. Право, 4 октомври 1902 г.
№ 10 Съобщение на в. Право за освобождаването на д-р Хр. Татарчев от гръцкия затвор  В. Право, 20 октомври 1902 г.
№ 11 Съобщения на в. Право за отпечатани материали в гръцката преса за арестуването на д-р Хр. Татарчев от гръцката полиция и за освобождаването му от затвора поради липса на доказателства В. Право, 20 октомври 1902 г.
№ 13 Писмо от д-р Хр. Татарчев до Иван Бележков за набавяне на оръжие за предстоящото въстание и за назначаването на Васил Пасков в Лъдженския пункт на ВМОРО София, 4 април 1903 г.
№ 14 Обръщение от Задграничното представителство на ВМОРО до всички партии, вестници и дипломатическите представители в София за избухването на Илинденско-Преображенското въстание София, 21 юли 1903 г.
№ 15 Писмо от Дерекьовлиев до д-р Хр. Татарчев за отпускане на парични средства за изхранване на четници на ВМОРО в Пловдив Пловдив, 23 юли 1903 г.
№ 16 Протокол от заседание на македоно-одринските братства за възможностите да се съберат 100 000 лева  София, 18 август 1903 г.
№ 17 Протокол от заседание на македоно-одринските братства за предстоящата дейност на Задграничното представителство на ВМОРО и партийната комисия по събирането на средства и въздействие върху обществеността в страната и чужбина София, 24 август 1903 г.
№ 19 Писмо от д-р Хр. Татарчев до Гьорче Петров н д-р Владимир Руменов за снаряжаване на четата на Мурджев
№ 21 Протокол от заседание на македоно-одринските братства за организиране на митинг с демонстрация или само демонстрация София, 5 септември 1903 г.
№ 22 Протокол от заседание на македоно-одринските братства за организиране на митинг с демонстрация или само демонстрация София, 5 септември 1903 г.
№ 29 Протокол от заседание на македоно-одринските братства за окончателната програма на траурното шествие София, 10 септември 1903 г.
№ 31 Писмо от Борис Мончев до д-р Хр. Татарчев за състоянието на революционното движение в Дедеагачко и уточняване подробности по воденето на кореспонденцията Дедеагач, 30 септември 1903 г.
№ 33 Писмо от д-р Хр. Татарчев до Борис Сарафов и Михаил Герджиков с указанията на въпросите, които трябва да засягат в интервютата си по време на мисията си в Европа и на възможните допирни точки на ВМОРО с ген. Иван Цончев София, 16 декември 1903 г.
№ 35 Писмо от д-р Хр. Татарчев до Борис Сарафов за опасността да бъде арестуван от австрийската полиция и предаден на румънските власти във връзка с аферата Михайляно София, 25 декември 1903 г.
№ 36 Писмо от д-р Хр. Татарчев до Борис Сарафов за получена информация от Румъния за споразумението между австрийските и румънските власти да бъде предаден на румънските власти след стъпването му иа австрийска територия да бъде съден по Михайляновата афера София, 26 декември 1903 г.
№ 37 Писмо от д-р Хр. Татарчев до Басатов, председател на Киевското македоно-одринско студентско дружество за участието на привържениците на ВМОК в Илинденско-Преображенското въстание и по повод на някои публикации във н. „Реформи" София, 29 декември 1903 г.
№ 40 Писмо от д-р Хр. Татарчев и Христо Матов до ръководителите на ВМОРО за подаването на оставката си като задгранични представители на организация в София и мотивите за това София, 4 декември 1904 г.
№ 41 Писмо от д-р Хр. Татарчев до д-р Владимир Руменов за състоянието на ВМОРО, за пренасянето му в нова къща и др. София, 30 декември 1905 г.
№ 42 Писмо от д-р Хр. Татарчев до д-р Владимир Руменов с негови размишления за положението на народа ни и тежкото положение в Македония, за работата на Христо Матов над последните си две книги, за намеренията на Дамян Груев и Борис Сарафов да заминат за Македония София, 22 март 1906 г.
№ 43 Писмо от д-р Хр. Татарчев до д-р Владимир Руменов за работата на Кюстендилския конгрес на ВМОРО, за взетите на него решения, за изборът на ръководни органи на организацията н за отношението към серчани София, 19 март 1908 г.
№ 44 Бележка от д-р Никола Генадиев до цар Фердинанд за разговора му с д-р Хр. Татарчев и Христо Матов за състоянието на ВМОРО и за отношението на българското правителство към нея
№ 45 Писмо от Атанас Шопов до Александър Малинов за опита на турските власти да бъдат убити д-р Хр. Татарчев, Христо Матов, д-р Костов, д-р Никола Генадиев и проф. Атанас Иширков чрез анархиста Кирил Петров Солун, 20 декември 1910 г.
№ 46 Удостоверение, издадено от д-р Хр. Татарчев н Христо Матов на Никола Делчев за участието на синовете му Гоце, Мицо и Милан Делчеви в националноосвободителното движение в Македония София, 28 юни 1914 г.
№ 47 Писмо от д-р Хр. Татарчев до Тодор Александров за условията на работа в Македония и за желанието му да бъде преместен на друго място за лекар с. Попчево, 9 февруари 1916 г.
№ 48 Отговор на ген. Александър Протогеров на обвиненията срещу него и Тодор Александров в статията на д-р Хр. Татарчев в сп. „Сила" [София, след 3 май 1919 г.]
№ 49 Писмо от Изпълнителния комитет на македонските братства в България до д-р Хр. Татарчев за избирането му за пълномощен делегат на комитета в Швейцария София, 15 януари 1920 г.
№ 50 Писмо от д-р Хр. Татарчев до председателя на Изпълнителния комитет на македонските братства в България за избора му за пълномощен делегат на комитета в Швейцария София, 21 януари 1920 г.
№ 51 Пощенска картичка от сем. д-р Хр. и София Татарчеви до д-р Божирад Татарчев с поздравления за Великден Торино, 15 април 1938 г.
№ 54 Писмо от д-р Хр. Татарчев до Ръководното тяло на МПО в САЩ със съболезнования за смъртта на председателя на организацията П. Шанев Торино, 21 февруари 1939 г.
№ 57 Писмо от д-р Хр. Татарчев до Иван Михайлов с поздравления по случай годишнината от създаването на ВМОРО и Илинденско-Преображенското въстание и предстоящото му пътуване до Италия София, 16 август 1943 г.

[Back to Main Page]