Възникване и облик на Кюстендилския санджак (XV-XVI век)

Христо Матанов

 

 

Таблици

 

1. Християнско население в по-големите градове и нахийски центрове на Кюстендилски санджак (домакинства)

2. Християнско население в по-големите градове и нахийски центрове на Кюстендилски санджак (неженени и вдовици)

3. Мюсюлманско население в градовете и нахийските центрове на Кюстендилски санджак

4. Села с брой християнски домакинства в Кюстендилски санджак

5. Села с християнски домакинства в проценти

6. Мюсюлмански домакинства в селата на Кюстендилски санджак

7. Мюсюлмански домакинства в селата на Кюстендилски санджак (проценти)

8. Тимари и тимарски поминали в нахиите на Кюстендилски санджак (1519 г.)

8а. Тимари и тимарски номинали в нахиите на Кюстендилски санджак (1519 г.) - символен вариант

9. Оризарски села в Кюстендилски санджак (1519 г.)

 

 

Таблица 1. Християнско население в по-големите градове и нахийски центрове на Кюстендилски санджак (домакинства)

 

[[1519 г., 1530/31 г., 1550 г., 1570 г.

Град/нахийски център: Кратово, Мелник, Струмица, Щип, Петрич, Ъльджа, Дойран, Дупница, Враня, Радомир, Ногерич ]]

 

 


 

Таблица 2. Християнско население в по-големите градове и нахийски центрове на Кюстендилски санджак (неженени и вдовици)

 

[[ 1519 г., 1530/31 г., 1550 г., 1570 г.

Град/ нахийски център: Кратово, Мелник, Струмица, Щип, Петрич, Ълъджа, Дойран, Дупница, Враня, Радомир, Ногерич ]]

 


 

Таблица 3. Мюсюлманско население в градовете и нахийските центрове на Кюстендилски санджак

 

[[1519 г., 1530/31 г., 1550 г., 1570 г.

Град/ нахийски център: Кратово, Мелник, Струмица, Щип, Петрич, Ъльджа, Дойран, Дупница, Враня, Радомир, Ногерич ]]

 


 

Таблица 4. Села с брой християнски домакинства в Кюстендилски санджак

 

[[  Кратово, Щип и Кочани, Ногерич, Струмица и др., Тиквеш и Морихово, Мелник и Петрич, Ълъджа и Славище, Пиянец, Дупница, Радомир и Сирищник, Горно Краище, Враня ]]

 


 

Таблица 5. Села с християнски домакинства в проценти

 

[[  Кратово, Щип и Кочани, Ногерич, Струмица и др., Тиквеш и Морихово, Мелник и Петрич, Ълъджа и Славище, Пиянец, Дупница, Радомир и Сирищник, Горно Краище, Враня ]]

 


 

Таблица 6. Мюсюлмански домакинства в селата на Кюстендилски санджак

 

[[ Щип, Ногерич, Струмица, Тиквеш, Мелник, Ълъджа, Пиянец, Дупница, Радомир, Горно, Враня ]]

 


 

Таблица 7. Мюсюлмански домакинства в селата на Кюстендилски санджак (проценти)

 

[[ Нахия: Щип и Кочани, Ногерич, Струмица и др., Тиквеш и Морихово, Мелник и Петрич, Ълъджа и Славище, Пиянец, Дупница, Радомир и Сирищник, Горно Краище ]]

 


 

Таблица 8. Тимари и тимарски поминали в нахиите на Кюстендилски санджак (1519 г.)

 

[[ Нахия: Щип и Кочани, Ногерич, Струмица и др., Тиквеш и Морихово, Мелнии и Петрич, Ълъджа и Славище, Пиянец, Дупница, Радомир и Сирищник, Горно Краище, Враня ]]

 


 

Таблица . Тимари и тимарски номинали в нахиите на Кюстендилски санджак (1519 г.) - символен вариант

 

[[ Нахия: Щип и Кочани, Ногерич, Струмица и др., Тиквеш и Морихово, Мелник и Петрич, Ълъджа и Славище, Пиянец, Дупница, Радомир и Сирищник, Горно Краище, Враня ]]

 


 

Таблица 9. Оризарски села в Кюстендилски санджак (1519 г.)

 

[[ Нахия: Мелник и Петрич, Тиквеш и Морихово, Струмица и др., Ногерич, Щип и Кочани.

Село: Припечене, Саракиново, Мусиче, Оризар, Чорповци, Порунлу, Бакърджа ]]

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]