Възникване и облик на Кюстендилския санджак (XV-XVI век)

Христо Матанов

 

ГЕОГРАФСКИ И ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

__А___Б___В___Г___Д___Е___Ж___З___И___Й___К___Л___М___Н___О___П___Р___С___Т___У___Ф___Х___Ц___Ч___Ш___Щ___Ъ___Ю___Я_

 

 

А

А. Велков, 48, III

А. Стояновски, 29. 79, 95, 115, 117

Абдул Силям бей, 137

Абдуллах, 48, 62, 85, 86, 119, 120, 144, 145, 146

Азия, 55

Айдън, 170

Айнъ шах хатун, 40

Албания, 58

Александър (Искендер), 23

Али, 160, 166

Алфонс V, 142

Анджиолело, 59

Анкара, 24, 25. 30

Апостол, 134

Арванид, 100

Арнолд фон Харф, 61, 62

Атон, 7

Ахмед бей, 40,47

Ахмед паша, 50

Ахмед Факъх, 46

Ахур, 162

Ахъ объсъ, 131

Аяз бей, 61,99

 

Б

Бафиче, 46

Балабан, 164

Балкани, 16, 53, 61, 63, 96

Балкански полуостров. 7, 8, 10, 11, 12, 37, 97, 158

Баня, 37, 159

Барак, 169

Баркан, 71

Баязид I Илдъръм, 12. 13. 14. 15, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 150

Баязид II, 54, 137

Беласица, 75, 110, 127

Бенедикт Курипешич, 62

Берикетлу, 104

Биначка Морава, 109

 

173

 

 

Бистренци, 131

Битоля, 15, 86

Бихищи, 22, 24, 25

Бобошевски манастир, 84

Богдан, 38, 95

Богослов, 45

Боимия, 101, 103, 107, 110, 127, 128, 131, 137, 155

Босна, 57, 58, 62

Босфора, 57

Бранковичи, 27

Бриб-н, 152

Брушани, 163

Бърник, 171

 

В

Варвара, 75

Вардар, 96, 108, 109, 160, 164

Вардарска Македония, 45, 127

Ватопед, 80

Велбъжд, 37, 73, 95, 96, 97, 101,106

Велес, 102, 108, 109

Велков, А., 48, 111

Венеция, 59, 60

Верила, 109

Вешине дервент, 167

Видин, 45, 100, 107, 111, 139

Видинска България, 63, 112

Видински санджак, 45, 111, 129, 140

Видинско царство, 7

Византия, 19, 143

Витоша, 109

Вишане, 172

Вишня, 172

Владислав Граматик, 60, 61, 77, 82, 83, 87, 88, 89, 90

Владко Паскачич, 28, 30

Влашко, 32

Вранска крепост, 140

Вранско Поморавие, 34

Враня, passim

Враца, 85

Вращица, 42

Вселенска патриаршия, 63, 64, 65, 72, 80, 89

Вук, 21

 

174

 

 

Вукашин, 21

Вунеш, 87

Вунешки манастир, 87

Вучитрън, 139

Вълкашин, 14

Върла, 109

 

Г

Галата, 150

Гедик Ахмед паша, 50

Генадий Схоларий, 89

Георги, 22, 29, 72, 74, 86, 87

Георги Степан, 29

Георгиева, Цв., 110

Геракарци, 136

Глибосек, 162

Глишик, 162

Голям Сопот, 161

Голям Дисан, 171

Горен Дисан, 169

Горно Краище, 77, 104, 105, 126, 129

Горно Черновище, 131

Градец, 124

Градешница, 75

Граница, 82

Гребне, 152

Гревена, 17

Гърция, 17

 

Д

Дабижив, 145

Давид, 82, 83

Дамян, 136, 152

Дауд паша Коджа, 138

Девс Багрудан, 61

Демир Хисар, 49, 103, 105, 106, 109

Дерб-хане, 47

Джерман, 59,61

Джумар, 165

Джунеид, 25

Димитър, 82, 83, 85, 86, 89, 90, 150

Димитър Кантакузин, 82, 83, 89, 90

 

175

 

 

Димотика, 35, 36, 37, 54

Дисан, 169

Дисане, 171

Добра Лока, 151

Добревче, 167

Добруджанското деспот, 7

Доган, 164

Доганци, 136

Дойран, 93, 101, 104, 110, 121, 122, 124, 127, 128, 131, 137, 155, 158

Дойранско езеро, 101, 107, 110, 136

Долен Дисан, 169

Долене, 75

Долни Сопот, 161, 165

Долно Грогирци, 85

Доротей, 66

Драгаши, passim

Драгне, 168

Драгня (Драдня), 169

Драгуш, 68

Драмска нахия, 104

Дренов дол, 75

Дриш, 59

Дубочица, 56

Дубровник, 84

Дупница, passim

Дупниче, 61

Дуруд, 172

Душман, 170

 

Е

Евдокия Балшич, 83

Евдокия Комнина, 23

Евлия Челеби, 23

Евренос, 24, 38, 42, 43, 44, 53, 162

Евренос бей, 24, 38, 42, 43, 44, 53

Евреносбеевци, 43

Европа, 55, 115

Елена Драган, 8

Емборис, 124

Ефрат, 60

 

176

 

 

 

Ж

Жабокрът, 42

Желигово, 56, 57, 62, 87, 106, 155

 

З

Западни Балкани, 54

Зета, 58

Злетово, 86, 152

Знеполие, 109

Зографския манастир, 85

Зързе, 14, 15

 

И

Ибрахим, 40

Иван Шишман, 13, 23, 74, 75

Иванов, Й., 22, 23, 59, 96, 110, 150

Ивирон, 7, 18

Иврана, 100

Игит паша, 24, 35, 36, 37, 38, 47

Източна Македония, 7, 156

Илялдъ хатун, 40

Имбър, К., 24

Инджеретинбей, 137

Инегьолю Исхак паша, 58

Иногоше, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 63, 107

Иса, 42, 43, 47, 53, 172

Иса бей, 42, 43, 47, 53

Исай, 83

Искендер, 23, 48, 59

Исмаил, 161

Испилива (Спилиотиса), 76

Истанбул, 57, 61

Истипа Бласица, 150

Исхак бей, 36, 47

Исхакбеевци, 36

Ихчиев, Д., 78

Ищип(Щип), 100

 

177

 

 

 

Й

Йенидже Вардар, 43

Йоан Драгаш, 68

Йоасаф, 82

 

К

Кавадарци, 160. 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169

Кадим мост, 58, 59

Калко, 72

Калоянова, 164

Каменица, 105

Кара Мехмед, 46, 47, 58

Кара Мехмед бин Али, 46, 47

Карадонлу, 79

Каралюк, 31

Кесар, 28

Киридзи, 34

Киркира, 134

Кичево, 21, 29, 102

Кичевската нахия, 19

Кийл, М., 23, 71, 111, 115, 123, 159

Княжеството на Драгаши, 7, 23, 29, 43

Козница, 131

Колач Бейлю, 46

Константин, passim

Константин Драгаш, passim

Константин Костенечки, 13, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 35, 36, 38

Константин Михайлович, 56

Константин-или, 13

Константинова земя, passim

Константинопол, 32, 55, 89, 90, 142

Конче, 42, 43, 44, 49, 52, 102, 103, 104, 107, 128, 136, 152, 155

Косово поле, 55

Костадин, 7, 13

Костадин-или, 13

Костур, 72

Кочани, passim

Кощане, 169

Краище, 35, 36, 102, 104, 106, 126, 132, 133

Крал Марко (Крали Марко), 14, 15, 108

Кратово, passim

Кратовска каза, 68

 

178

 

 

Кресненска клисура, 67

Крива паланка, 55

Крива река, 58

Критовул от Имброс, 90

Крупник, 66, 67, 68

Крупнишка епископия, 66

Куклица, 134

Куманово, 41, 55, 106, 134

Курт, 167

Кучевище, 87

Кърчино, 75

Кърчова, 43

Кърчово, 42

Кюстендил, passim

Кюстендилски санджак, passim

Кюстендилски хисарлък, 37

 

Л

Лагаторци, 29

Лазар, 86

Лазаревичи, 27

Леска, 105

Лесново, 68

Леши, 59

Лещова, 161

Лива-и Кюстендил, 96

Липовик, 42

Лучане, 33

Любостиня, 34

Лязово, 86

 

M

Македония, 7, 11, 12, 16, 29, 45, 57, 81, 89, 95, 96, 97, 98, 99, 132, 135, 150

Мала Азия, 35

Малешево, 101, 102, 103, 104, 107, 128

Малипиеро, 59, 60

Малък Дисан, 171

Малък Сопот, 161

Мамак бей, 42

Мамак-беевци, 42

Мануил II Палеолог, 8, 32

Мара, 58

 

179

 

 

Мара Бранкович, 74, 83, 91

Мардарий, 83

Марилие, 160

Марин, 87

Матейче, 60, 74, 79, 81, 83, 88

Махмуд бей, 40, 138

Махмуд паша, 161

Мацука (Мачука), 11

Мелник, passim

Мелнишка епархия, 81

Мелнишка митрополия, 63, 64

Мело, 72

Мемиш, 163

Менличе, 166

Мехмед, passim

Мехмед 1, 38,40

Мехмед II (Мехмед II Завоевателя), passim

Мехмед бег, 58

Мехмед бей, 40, 99, 145

Мехмеди, 160, 164

Мирчо Стари, 13, 32

Михаил Лукаревич, 150

Михалбеевци, 24

Михалоглу, 24, 37

Младо Нагоричино, 77, 88

Моклище, 168

Моравица, 107, 109

Морихово, passim

Морозвиздкага епископия, 67

Мурад I, passim

Мурад II, 19, 23, 34, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 59, 74, 96, 150, 161

Мурад Челеби, 47

Муса, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 44

Муса бейлю, 131

Муса объсъ, 131

Муслихеддин, 48

Муетафа бей, 141

Мустафа паша, 137

Мустафа паша Коджа (Мактул), 137

Мучовци, 145

 

Н

Нагоричино, 40, 87, 106

 

180

 

 

Насух, 144

Невестино, 58

Неофит, 17

Неофит Лесновски, 68

Никола Бойчик, 85

Никола Пепик, 85

Никола Скобалич, 34

Никола Спанчевич, 77, 87, 88

Николай Секундино, 142

Никопол, 13, 100, 107, 111, 139

Никополски санджак, 11, 21, 45, 102, 107, 127, 140, 142

Ниш, 38

Нишанджъ бей, 137

Ново Бърдо, 56

Ногерич, passim

Нуредлин, 48

 

O

Овче поле, 31, 38, 62, 87, 93, 130, 131, 138

Опай, 40

Османска империя, 10, 11, 17, 39, 92, 99, 115, 117, 150, 153, 155, 156, 157, 159

Осогово, 58

Осоговски манастир, 80

Островица, 56

Охридска архиепископия, 17, 58, 63, 64, 65, 68, 81, 86, 89

 

П

Павел Смедеревски, 68

Пазарджик, 55, 61

Папасан, 72

Папелище, 166

Пахомий, 68,83

Пахомий Кратовски, 68

Паша, 24, 44, 95, 98, 102, 108

Перник, 109

Петанчич, 62

Петрич, passim

Печ, 63

Печка патриаршия, 68

Пирин, 109

Пирот, 34

Пиянец, 77, 101, 102, 104, 106, 125, 128

 

181

 

 

Пловдив, 26, 82

Погановски манастир, 109

Полания, 104

Поморавие, 34

Поп Дорко, 168

Поп Радон, 87

Поравлу, 18

Порунлу, 104, 138

Порушани, 163

Пранги Иса бей, 42, 43, 53

Пречиста, 80

Прешево, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 40, 41, 50, 63, 87, 95, 97, 102, 103, 104, 107

Призрен, 59, 139

Прилеп, 14, 21, 29, 102, 104

Прилепска нахия, 19

Протобаня, 159

Прохор, 68, 76

Псача, 28

Пшиня, 31, 107

Пънарбаша, 45

Пъстра, 75

 

Р

Рада Ковачица, 87

Радеш, 42

Радова, 170

Радоливо (Радилово, Радолофа), 113, 114, 116

Радомир, 50, 68, 71, 77, 93, 97, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 109, 121, 123, 126, 129, 130, 131, 133, 135, 136, 138, 144

Радушев, Е., 9, 159

Разметаница, 59

Райе, 145

Ракитец, 42

Ресава, 164

Речица, 40

Ржановци, 40

Рила, 78, 109

Рилска област, 66

Рилски манастир, passim

Ровине, 13

Румелия, 26, 43, 54, 61, 97, 100, 103, 105, 137, 146

Рупелско дефиле, 109

Русия, 84

 

182

 

 

 

С

Самоков, 55, 56, 62

Сандански, 49

Сараджа бей, 17

Сарандапор, 58

Св. Богородица, 7, 60, 74, 79, 81, 83, 88

Св. Богородица Архилевицка, 75, 155

Св. Богородица Алеуса, 7

Св. Богородица Черногорска, 79

Св. Василий (Айо Насили), 72

Св. Гаврил Лесновски, 84

Св. Георги, 67, 72, 86

Св. Георги Нови Софийски, 86, 157

Св. Григорий, 83

Св. Димитър, 72, 85

Св. Йоан Златоуст, 90

Св. Йоан Рилски, 61, 82, 84, 91

Св. Никола, 33, 80,87

Св. Никола Софийски, 86

Св. Отец, 76, 78, 79

Св. Паптелеймон, 75

Св. патриарх Евтимий, 90

Св. Петка, 50

Св. Прохор Пшински, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 87

Св. Св. Кирил и Методи, 90

Св. Троица, 77, 85

Св. Яким Осоговски (Св. Йоаким Осоговски), 58, 61, 79, 81, 84, 91

Света гора, 76, 83, 85

Свет Врач, 49

Свети Марко, 59

Свети Никола, 168

Северна Албания, 60

Северна България, 112, 156

Северна Македония, 8, 23, 59, 62, 87, 88, 94, 110, 150

Североизточна Македония, 7, 12, 23, 25, 95

Селим I, 15, 27, 67, 137

Селище, 75

Силистра, 111

Синан, 100, 167

Синан бей, 100

Сирищник, 102, 104, 105, 106, 126,129, 130, 131,133, 136,138

Ситнила, 56

Скадар (Шкодра), 59, 60

 

183

 

 

Склаве, 131

Скопие, 24, 25, 35, 36, 37, 47, 55, 58, 59, 62, 87, 99, 102

Скопска Черна гора, 31, 87, 109

Скопско краище, 36

Славище - passim

Слепче, 15,86

Слепченски манастир, 15

Соколарци, 136

Солун, 38, 54, 57, 95

Сопот, 161

София, 32, 34, 82, 85, 86, 99, 120

Средерек, 165

Стара река, 104

Степан, 58, 145

Степан Леш, 150

Степан Томашевич, 58

Стефан, 13, 14, 22, 24, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 109

Стефан Лазаревич, 13, 22, 24, 30, 31, 35, 36,37, 109

Стефан Урош, 14

Стоб, 75

Стояновски, Ал,, 29, 79, 95, 115, 117

Страцин, 55, 134

Струма, 58, 66, 113, 128

Струмица, passim

Сънър, 82

Сърбия, 8, 34, 35, 56, 63, 109

Сюлейман, 26, 29, 31, 37, 46, 82, 163, 166

Сюлейман I Законодател (Сюлейман Великолепни), 29, 146, 156

Сяр, 51, 74

 

T

Теодор Граматик, 17

Теофан, 82

Тиквеш, passim

Томазо, 60

Томазо Малипиеро, 59

Tobnitza (Дупница), 61

Тодоров, Н., 45, 111

Тодорова, О., 69

Топлица, 31

Тракия, 32, 35

Трапезунд, 11

Тръстеник, 163

 

184

 

 

Турция, 137

Търновец, 33

Търново, 14, 82, 84, 91

Търновска България, 12, 13, 14,63, 107

Търновско царство, 7

 

У

Углеш(ин), 28

Углеша, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 63, 95

Узема, 134

Узун Хасан, 60

Урадмур, 100

Ускосиче, 131

Уструмджа, 100

 

Ф

Факъх, 131

Фезани бей, 49

Фераро-Флорентински събор, 64

Ферхад ага, 138

Ферхад паша, 137

Филимон, 84

Фриули, 60

 

X

Хаджи Карагьоз, 47

Хаджи Лала, 134

Хаир бей, 99

Халил наша, 46, 54

Халкидики, 11

Хамза, 131, 134, 143, 170

Хамза бейлю, 131

Хас Мурад, 60

Хасан, 166

Хилендар, 33, 75

Хотино, 72

Хрельо, 16

Хурем бей, 153

Хъзър, 79, 131

Хърковци, 107

 

185

 

 

Ц

Църква, 49

 

Ч

Чамурли, 38

Чандарлъ Халил паша, 51

Чауш Аяз 49

Чемерник, 32

Черна, 31, 62, 87, 108, 109, 163

Черна гора, 62

Черномен, 155

 

Ш

Шчебин, 86

Шехир кьой, 104

 

Щ

Щип, passim

 

Ъ

Ълъджа, passim

 

Ю

Югоизточна Тракия, 55

Южна (Българска) Морава, 31, 32

Южна Далмация, 58

Юнус бей, 145, 166

Юсуф, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 109, 134, 143, 164, 165, 167

Юсуф Михалоглу, 24

 

Я

Яворница, 148

Язъджъ Али, 160

Якобо де Промонторио ле Кампис, 98

Яков, 80, 82, 87

Якуб, 170

Яни Палеолог, 150

Яхши Михалоглу 35, 36

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]