Югозападните български земи през XIV век
Христо Матанов
 
Карти
1. Териториална експанзия на сръбската държава през XIII—XIV век
2. Сърбия (сръбска земя) и Романия (гръцка земя) според грамотата на манастира Хилендар от 1348 г.
3. Феодални княжества в Южна и Югоизточна Македония (1356 г. — средата на 60-те години на XIV век)
4. Владенията на крал Вълкашин и деспот Йоан Углеша (1366—1371 г.)
5. Югозападните български земи след Черноменската битка
6. Югозападните български зему в навечерието на османското завладяване


1
Териториална експанзия на сръбската държава през XIII — XIV век
Карта 1. Териториална експанзия на сръбската държава през XIII—XIV век

2
Сърбия (сръбска земя) и Романия (гръцка земя) според грамотата на манастира Хилендар от 1348 г.
Карта 2. Сърбия (сръбска земя) и Романия (гръцка земя) според грамотата на манастира Хилендар от 1348 г.

3

Карта 3. Феодални княжества в Южна и Югоизточна Македония (1356 г. — средата на 60-те години на XIV век)

4

Карта 4. Владенията на крал Вълкашин и деспот Йоан Углеша (1366—1371 г.)

5
Югозападните български земи след Черноменската битка
Карта 5. Югозападните български земи след Черноменската битка

6
Югозападните български зему в навечерието на османското завладяване
Карта 6. Югозападните български зему в навечерието на османското завладяване


[Back]