Българо-унгарски отношения през Средновековието

 

Христо Димитров

 

София, 1998

Академично издателство „Проф. Марин Дринов"

 Книгата е издадена със съдействието на Унгарския културен институт в София

 

 

Сканирана от Живко Войников

 

  

Съдържание / Tartalom / Inhalt

Като .pdf файл (62.7 Мб)

 

     Увод

  1. Българите и угорските племена до IX в.

  2. Маджарите като съседи на Дунавска България през IX в.

  3. Унгарският фактор в политиката на цар Симеон от началото на X в.

  4. Българи и маджари през периода 927—1019 г.

  5. Унгария и българските земи под византийска власт през XI—XII в.

  6. Ролята на маджарите при възстановяването на българската държава (от 80-те години на XII в. до 1218 г.)

  7. Политически и династически съюз (1218—1246)

  8. Унгария и вътрешната криза в България (1246—1272)

  9. Равновесие на силите (от 1272 г. до средата на XIV в.)

10. Натискът на маджарите срещу България през втората половина на XIV в.

11. Ролята на Унгария в опитите за възстановяването на българската държавност през първата половина на XV в.

 

Приложение. Маджари в Софийско към края на XVI в. и въпросът за разчитането и тълкуването на Кремиковския надпис

 

Списък на използваните съкращения:

    Извори    Историография    Периодика

Именен и географски показалец

 

Középkori bolgár-magyar kapcsolatok (összefoglalás)  (Резюме на унгарски език)

Bulgarisch-Ungarische Beziehungen im Mittelalter (Resümee)  (Резюме на немски език)

 

[Back to Main Page]