Македония. Нейните народи и тяхното бъдеще

 

Хенри Ноел Брейлсфърд

превод от английски: Димитър Бечев

Институт „България – Македония“. Печат: ФАБЕР
София, 2013
 

MACEDONIA: Its Races and Their Future. By Henry Noel Brailsford
Methuen & Co., London. First Published in 1906

 

Published with financial support by Mr. George A. Lebamoff – former President
of the Macedonian Patriotic Organization Central Committee, Fort Wayne, USA

 

Книгата в .pdf формат  (3.9 Мб)

        Съдържание:

 

            Общественото мнение във Великобритания в началото на XX век по Македонския въпрос и Хенри Ноел Брейлсфърд  —  проф. Ричард Крамптън (5)
           
Бележка за превода на някои понятия, имена и географски названия  (15)
            Предговор 
(17)

   1. Характеристики на турското управление 
(21)
   2. Селският живот в Македония 
(59)
   3. Православната църква 
(74)
   4. Племената на Македония 
(89)
   5. Българското движение 
(121)
   6. Власите 
(177)
   7. Гърците 
(193)
   8. Албанците 
(219)
   9. Реформеният проблем 
(281)

Приложение. Снимки и карти 
(325)

 

[Back to Main Page]