Българи на Морава

Исторически и етнографически скици

 

Отъ Гавриилъ Занетовъ

 

 

София, 1914

Печатница Либерални клубъ

 

 

Сканирано от Живко Войников

 

  

Съдържание

 Като .pdf файл  (11.7 Мб)

Корица..

 

  1. Мѣстоположение

  2. Миналото на Морава

  3. Българи на Морава

  4. Моравското плѣме

  5. Българи преселенци въ Сърбия

  6. Българи до Морава и Българска Морава

  7. Косово поле

  8. Тимошка область

  9. Сръбското възстание въ началото на XIX вѣкъ

10. Какъ е присъединена къмъ Сърбия Тимошката область?

 

[Back to Main Page]