Българи на Морава. Исторически и етнографически скици

Гавриилъ Занетовъ

 

Българи на Морава

Исторически и етнографически скици

 

Отъ Гавриилъ Занетовъ

 

София

Печатница Либерални клубъ

1914

 


 

Роденъ въ с. Конгазъ, Бессарабия, свършилъ Болградската гимназия и Одеския университетъ. Служилъ по правосѫдието въ България и сега е пенсионеръ въ гр. София.

 

 

Написалъ:

- Българскитѣ колонии въ Русия;

- Българското население въ срѣдните вѣкове;

- Българи на Морава;

- Западни Български земи

и други брошури и статии въ Периодическо списание, Български прѣгледъ и др.

 


 

 

Българский народъ има нужда отъ политическо възпитание: трѣбва да се унищожи партизанската злоба, причинителна на толкова обществени злини; трѣбва да се научимъ да турваме общитѣ интереси по-горѣ отъ частнитѣ; трѣбва да се вдъхновяваме отъ дѣлата на нашитѣ славни държавни мѫже. Най-опасното невѣжество е неразбирането необходимостьта на политическата дисциплина.

 

Гавр. Занетовъ

 


 

Съдържание

 

I. Мѣстоположение . . . . . . . 1

II. Миналото на Морава . . . . . . . 7

III. Българи на Морава . . . . . . . 10

IV. Моравското плѣме . . . . . . . 18

V. Българи преселенци въ Сърбия . . . . . . . 24

VI. Българи до Морава и Българска Морава . . . . . . . 27

VII. Косово поле . . . . . . . 34

VIII. Тимошка область . . . . . . . 37

IX. Сръбското възстание въ началото на XIX вѣкъ . . . . . . . 43

X. Какъ е присъединена къмъ Сърбия Тимошката область? . . . . . . . 59 

 

[Next]

[Back to Index]