Населението по долината на Велика Морава

(съ една карта)

 

 

Гаврилъ Занетовъ  (София, Държавна печатница 1918)

Библиотека „Морава” № 1

 

 

Съдържание

Книгата като .pdf файл  (24.7 Мб)

Карти. Заглавна страница..

  Прѣдварителни бѣлѣжки

 

    1. Лѣвия брѣгъ на Велика Морава

    2. Пожаревска околия

        ( гр. Пожарево, с. Драговацъ, Живица , Брежане, Батовацъ, Дубравица, Дръмно, Бърдарацъ (Бърдарци), Малуревацъ, Бабушинацъ (Бабушинци), Братинацъ, Набърде, Търняне, Солаковацъ, Баре, Касидолъ, Смолинацъ, Лучина-Поповичъ )

    3. Свиляйнечка околия

        ( гр. Свиляйнецъ, с. Луковица, Върланъ, Грабовацъ, Седлари, Войска, Гложане, Църквенацъ, Дубле )

    4. Петровска околия

        ( Пръво (Александроваць), Орѣховица, Ракинацъ, Долна Ливадица, Жабари, Кушелево (Глоговацъ), Вошановацъ, Добрине, Орѣшковица, Лопушникъ, Забърде, Панково, Велики Поповацъ, Каленово, Кнежица, Мало Лаоле, Бистрица, Златово, Везичево, Джовдинъ, Буровацъ, Табановацъ )

    5. Деспотовска околия

        ( Богава, Балайнацъ, Брѣстово, Медведе, Велики Поповичъ, Грабавица, Плажане, Милева, Буковацъ, Ломница, Паневацъ, Липовица, Сладая, Дворище, Стеневацъ, Стръмостенъ, Еловацъ, Поповникъ, Езеро, Кованица, Войникъ, Деспотовацъ, Трукевацъ, Витанци )

    6. Кюприйска околия

        ( Дубока, Мали Поповичъ, Глоговацъ, Крушари, Субска, Вирене, Палене, Иванковацъ, Сене, Дражимировацъ, Стубица, Забрѣга, Поповацъ, Бошняне, Кюприя )

    7. Паракинска околия

        ( Давидовацъ, Главица, Текия, Лебина, Стрижа, Ратари, Чепуре, Шавацъ, Долно Видово, Горне Видово, Секирица, Дреновацъ, Крежбинацъ, Бусиловацъ, Голубавацъ, Плана, Мириловацъ, Лешье, Изворъ, Клачевица, Долна Мутница, Горна-Мутница, Шалудовацъ, Буляне, гр. Паракинъ )

    8. Рѫжанска околия

        ( Долни катунъ, Бракинъ, Чичевацъ-Радошевацъ, Пардикъ, Плочникъ, Шатка, Прѣтръковацъ, Лучина, с. Сталакъ, гр. Сталакъ (Пърняворъ), Бугарска/Рѫжанска Бралина, Витошевацъ, Подгорацъ )

    9. Алексинечка околия

        ( гр. Алексинецъ, с. Болванъ, Суботинци, Кралево, Мозгово, Ноздрина, Добруевацъ, Елекци, Липовецъ, Пругово, Църна-Бара, Езеро, Пресковна, Хърсовци, Боимиръ, Глоговица )

   10. Гълѫбечка околия

        ( Добра, Усие, Винци, Баричъ, Браничево, Три Броди, Крушевица, Пониква, Малешево, Бикиня, Радошевацъ, Войлово, Сладинацъ, Душманичъ, Клене, Раброво, Милевичъ, Гълѫбецъ, „Бугарски островъ” на Дунава )

   11. Велико-Градишка околия

        ( гр. Велико Градище, с. Кусичъ, Царево (Влашки долъ), Поповацъ, Кумани, Камиево, Срѣтнево, Гире, Любине, Раброво, Макци, Мало Градище, Киселево, Затоне, Кличевацъ )

   12. Жагубичка околия

        ( Хомолско: Жагубица, Изварица; планината Бугарски рѫтъ, шанцоветѣ Немачка стража/Царь Шишманови окопи, Крѣполинъ, Суходолъ, Рибаре, Милошевацъ, Вуковацъ, Иошаница )

   13. Косово поле

        ( гр. Прищина, Лапле, Чагловица, Грачèница, Софоли, Митичане, Златари, Долна Бреница, Преметина, Преузе, Угляре, Бресе, Куловица, Сушица, Драговецъ, Сливово, Ново село, Бадевацъ, по р. Лепенецъ: Щръбци, Върбищица, Сушикъ, Батаушъ, Чешма, Бърневци, Бобуша; гр. Призренъ )

 

     Заключение

 

[Back to Main Page]