Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том IV
Вълко Червенков, Васил Коларов, Светослав Колев, Карло Луканов, Л. Велев, Ф. Козовски, Владимир Поптомов
 
634
30 юни 1943 г.
 

К. Луканов

ОТПУСКА ЛИ ПРАВИТЕЛСТВОТО „ЮЗДИТЕ”?

Речта на Никола Захариев, с която той „благоволи да разреши” на селяните-производители да сеят, жънат, вършеят и мелят „където, колкото и когато си искат”, се използува най-широко от правителствената пропаганда. От девет дерета вода събират николазахариевци, за да излъжат, че уж „настъпвало времето, когато нашият народ щял да пожъне плодовете на своите досегашни жертви”.

В подкрепа на тая теза се използуват и приказките за повишаване на хлебните дажби. В подкрепа на същата теза се използува и казионният конгрес на кооперациите, както и обещанията на министерството на търговията, промишленоста и труда да създаде за кооперациите по-широки възможности за производствена и търговска дейност.

Няма нищо по-погрешно от илюзията, какво правителството със своите нови мероприятия доброволно „отпуска юздите”, които нахлузи на нашия народ.

Първият извод, който трябва да се направи от последните разпоредби и действия на николазахариевото министерство, е изводът за необходимостта от засилването на всенародната борба срещу предателското правителство.

Филовци доведоха страната до стопанско разорение и народа — до формен глад. Филовци срещнаха при това най-решителната съпротива на масите от селата и градовете, изразена в саботажа на правителствените „посевни планове”, в отпора срещу реквизициите, срещу финансовия грабеж, срещу всички ангарии и всички въобще

421
 

правителствени духовни, имуществени и физически насилия — тая съпротива на селяните и целия народ е, която налага на филовци днешните им лъже-„отстъпки” в областта на селското производство и на кооперативно-разпределитепната дейност.

От това следва, че само в още по-сплотената и решителна борба на народа е гаранцията за извоюването на възможността да бъдат селяните и другите производителни слсеве истински господари на плодовете на своя труд и да бъде осигурена народната прехрана. Народът иска не „отпускане на юздите”, а пълното премахване на тези юзди и на властта, която ги наложи и управлява чрез тях според заповедите на берлинските си господари. Една от тия юзди е Дирекцията на храноизноса или както с право я нарича народът, на хранообира. Лула тютюн не струват захариевите приказки, обещания и „облекчителни” разпоредби, докато тази понемчена експортьорско-спекулантска организация съществува. Задачата и на селяни, и на граждани си остава, щото храните да не попаднат и тази година в ръцете на споменатата Дирекция, защото тогава те пак ще попаднат в германско-хитлеристкия търбух и все така безплатно както досега.

Новите мерки на министерството на търговията показват, че правителството, което не можа да пречупи волята на селяните и народа, иска да избегне, щото народът да му не счупи врата. Саботажът против правителствените мероприятия, борбата против ограбването на народния залък — ето кое преди всичко заставя управниците да изменят своя тон и да маневрират. Засилването на борбата срещу властвуващите хитлерови агенти трябва да получи от това само нов потик.

Толкова повече това се диктува от факта, че мерките на николазахариевци са съгласувани с берлинските грабители. Крахът на хитлеровите надежди за „светкавична” победа и въобще за победа наложи на хитлеристката разбойническа банда привидни „отстъпки” във васалните и зависими страни. Думата става всъщност за това, как да се смекчи външният вид на германския грабеж, като се направи той по-планомерен и постоянен.

Никакви илюзии, патриоти, производители и консуматори, селяни и граждани! Против понемчената власт по-

422
 

мага само борбата с всички средства. Пазете тазгодишната реколта от правителството! Направете невъзможна всякаква дейност на Дирекцията на хранообира, гонете нейните агенти и шпиони, не изпълнявайте нейните наряди и разпоредби! Пазете българския хляб за българския народ! Въпреки всички правителствени разпоредби, търгувайте свободно през главата на понемчените държавни органи, за да се изхрани сега населението и да се осигури запас „за черни дни”! Борете се още посмело и енергично за смъкването на хитлеровите слуги и ортаци от държавното кормило!

Борете се още по-единодушно за национално, за българско правителство — правителство, опиращо се на Отечествения фронт, което единствено може да осигури поминъка и прехраната на народа, свободата и независимостта на родината, защото ще излезе от народа и ще се опира върху него и върху неговата родна армия.


[Previous] [Next]
[Back to Index]